1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 4(56)'2018
  5. Обгрунтування сукупності показників та критеріїв порівняльного оцінювання системи інженерно-авіаційного забезпечення частин і підрозділів авіації Повітряних Сил

Обгрунтування сукупності показників та критеріїв порівняльного оцінювання системи інженерно-авіаційного забезпечення частин і підрозділів авіації Повітряних Сил

О.Б. Леонтьєв, Р.М. Чигрин, Т.В. Паращенко
УДК 629.7.071(078)
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Наводяться результати аналізу змісту інженерно-авіаційного забезпечення бойових дій частин і підрозділів тактичної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України. За результатами аналізу побудовано ієрархічну структуру цілей заходів даного забезпечення бойових дій, за допомогою якої обґрунтовано вибір сукупності показників, значення яких безпосередньо залежать від варіанту побудови системи інженерно-авіаційного забезпечення авіаційної частини (підрозділів). Дані показники характеризують результативність, оперативність та витратність функціонування системи інженерно-авіаційного забезпечення, та складають основу для утворення формалізованих критеріїв порівняльного оцінювання альтернативних варіантів побудови такої системи.


Ключові слова: інженерно-авіаційне забезпечення, показники ефективності, варіант побудови системи, критерій ефективності, порівняльне оцінювання.

Список літератури

1. Указ Президента України від 04.06.2016 р. № 240/2016 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року “Про Стратегічний оборонний бюлетень України” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://president.gov.ua/documents/2402016-20137.
2. Єдиний перелік (каталог) спроможностей Міністерства oборони України та Збройних Сил України / Затверджено Міністром оборони України, 30 листопада 2017 року. – К.: МОУ, 2017. – 356 с.
3. Нормативи та інструкції з організації інженерно-авіаційного забезпечення Військово-Повітряних Сил України. Випуск ГИ 1042. – Вінниця, 2000. – 74 c.
4. Наказ Міністра оборони України від 05.07.2016 №343 “Про затвердження Правил інженерно-авіаційного забезпечення державної авіації України” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1101-16.
5. Дружинин В.В. Системотехника / В.В. Дружинин, Д.С. Конторов. – М.: Радио и связь, 1985. – 200 с.
6. Гордонов В.П. Математическое моделирование, оценка эффективности и синтез организационных структур предприятий / В.П. Гордонов, О.В. Фык. – Х.: НУА, 2005. – 191 с.
7. Вакуров А.В. Информационное и алгоритмическое обеспечение задач управления ИАС / А.В. Вакуров. – М.: ВВИА, 1991. – 108 с.
8. Калинин С.В. Оценка влияния сил и средств инженерно-авиационной службы на боевую эффективность боевых авиационных комплексов / С.В. Калинин, А.Д. Васильев. – Х.: ХВВАИКУ, 1989. – 100 с.
9. Максимов Н.А. Инженерно-авиационная служба и эксплуатация летательных аппаратов / Н.А. Максимов. – К.: КВИАВУ, 1989. – 464 с.
10. Волков Л.И. Управление эксплуатацией летательных комплексов / Л.И. Волков. – М.: Высшая школа, 1981. – 368 с.
11. Соловйов В.І. Організація технічного забезпечення авіації Збройних Сил України / В.І. Соловйов, Г.Н. Котельніков, І.П. Коровін
за ред. В.І. Соловйова. – К.: НАОУ, 2005. – 456 с.
12. Чинючин Ю.М. Технологические процессы технического обслуживания летательных аппаратов / Ю.М Чинючин. – М.: МГТУГА, 2008. – 407 с.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Леонтьєв О. Б. Обгрунтування сукупності показників та критеріїв порівняльного оцінювання системи інженерно-авіаційного забезпечення частин і підрозділів авіації Повітряних Сил / О.Б. Леонтьєв, Р.М. Чигрин, Т.В. Паращенко  // Системи озброєння і військова техніка. – 2018. – № 4(56). – С. 35-41. https://doi.org/10.30748/soivt.2018.56.05.