1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 4(56)'2018
  5. Методика оптимизации маршрутa преодоления пво противника подразделениями тактической авиации

Методика оптимизации маршрутa преодоления пво противника подразделениями тактической авиации

А.Н. Полуйко, П.Н. Онипченко, А.В. Тимошенко, В.А. Корецкий
Аннотации на языках:


Анотация: В статье обоснована актуальность исследования способов и тактических приемов преодоления современной ПВО противника. Одним из путей решения данной задачи является автоматизация расчета и выбора наиболее выгодного маршрута преодоления ПВО противника, что позволит с учетом многих факторов, влияющих на эффективность преодоления ПВО противника, в короткий срок найти такой вариант полета летательного аппарата (ЛА) по маршруту, при котором противодействие наземных ЗРК будет минимальной. Отмечается, что целью решения данной задачи является поиск оптимального по критерию минимума успешных пусков (попадающих выстрелов) маршрута полета в условиях известной группировки средств ПВО противника. Сущность решения задачи заключается в том, что на основании исходной информации ЭВМ осуществляет поиск маршрута, представленного прямолинейными участками путем последовательного перехода от опорной (начальной) траектории к оптимальной за конечное число шагов. При этом критерием является минимальное суммарное количество успешных пусков (попадающих выстрелов). Конечным результатом является оптимальные координаты поворотных пунктов маршрута (ППМ) и высота полета на участках маршрута с точки зрения эффективного преодоления ПВО противника. Использование предлагаемой методики позволяет повысить качество принятия решений командирами при отработке оптимального варианта действий авиационных частей (подразделений) при выполнении боевых задач.


Ключевые слова: ПВО противника, автоматизация расчетов, маршрут полета, эффективность, критерий, оптимальные координаты, траектория

Список литературы

1. Єрмошин М.О. Боротьба в повітрі / М.О. Єрмошин, В.М. Федай. – Х.: ХВУ, 2004. – 381 с.
2. Кушнір О.І. Аналіз впливу “гібридної” війни на розвиток автоматизованої системи управління авіацією та ППО Збройних Сил України / О.І. Кушнір, О.П. Давикоза, Ю.Ф. Кучеренко // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2017. – № 2(27). – С. 116-120. https://doi.org/10.30748/nitps.2017.27.22.
3. Худов Г.В. Методика синтезу раціональної структури підсистеми розвідки системи протиповітряної оборони з використанням генетичного алгоритму / Г.В. Худов, І.А. Таран // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2016. – № 2(23). – С. 25-31.
4. Полуйко О.М. Оптимальний розподіл сил і засобів авіаційної бригади по заданих об'єктах у груповому ударі / О.М. Полуйко, П.М. Онипченко // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2016. – № 1(22). – С. 18-20.
5. Алімпієв А.М. Особливості гібридної війни РФ проти України. Досвід, що отриманий Повітряними Силами Збройних Сил України / А.М. Алімпієв, Г.В. Пєвцов // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2017. – № 2(27). – С. 19-25. https://doi.org/10.30748/nitps.2017.27.03.
6. Нізієнко Б.І. Аспекти удосконалення системи управління протиповітряною обороною України / Б.І. Нізієнко, С.А. Юхновський, С.А. Макаров // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2017. – № 1(26). – С. 17-20. https://doi.org/10.30748/nitps.2017.26.03.
7. Особливості застосування підрозділів ЗРВ у ситуації ескалації воєнного конфлікту на території держави: / С.П. Ярош, В.В. Воронін, М.О. Єрмошин та ін. – Х.: ХУПС, 2015. – 140 с.
8. Досвід та особливості застосування авіації Повітряних Сил Збройних Сил України у ході АТО / А. М. Алімпієв, М. І. Коморний, О. К. Шейгас та ін.
під заг. кер. А.М. Алімпієва. – Х.: ХУПС, 2016. – 67 с.
9. Полуйко О.М. Вибір точок прицілювання по елементарним цілям складного (групового) об’єкту / О.М. Полуйко, П.М. Онипченко // Системи озброєння і військова техніка. – 2017. – № 2(50). – С. 22-25.
10. Тактика бомбардувальної авіації. Ч. 1. Основи тактики бомбардувальної авіації: навч. пос. / О.Б. Котов, О.І. Лагузов, С.А. Калкаманов, П.М. Онипченко. – Х.: ХНУПС, 2018. – 164 с.
11. Харитонов О.Л. До питання розвитку теорії створення системи зенітного ракетного вогню (теорії і практики підготовки та ведення протиповітряного бою) частинами і підрозділами ЗРВ / О.Л. Харитонов, А.О. Харитонов // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2014. – № 4(17). – С. 38-40.
12. Оцінювання ефективності бойових дій зенітних ракетних підрозділів, озброєних різнотипними зенітними ракетними (ракетно-гарматними) комплексами на основі імітаційного моделювання / С.П. Ярош, К.В. Закутін, В.В. Шулежко, В.В. Воронін, А.М. Савельєв, А.Ф. Макаров // Системи обробки інформації. – 2015. – № 8(133). – С. 60-65.