1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 4(56)'2018
  5. Методика врахування крутильних коливань при визначенні ступеня нерівномірності частоти обертання валу дизель-генератора

Методика врахування крутильних коливань при визначенні ступеня нерівномірності частоти обертання валу дизель-генератора

Б.Т. Кононов, Ю.Д. Мусаїрова, А.О. Нечаус
УДК 621.43.001.5(0.888)
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті розглядається методика врахування крутильних коливань при визначенні ступеня нерівномірності частоти обертання валу дизель-генератора, в якій знаходяться частоти та амплітуди власних крутильних коливань шестициліндрового дизель-генератора, що використовується в якості автономного або резервного джерела електричної енергії військових електростанцій. Предметом вивчення в статті є аналіз крутильних коливань валопроводу дизель-генератору й визначення амплітуд й частот вільних та вимушених коливань та з’ясування впливу крутильних коливань на визначення ступеня нерівномірності частоти обертання валу. В статті з’ясовуються причини виникнення крутильних коливань та пояснюються запропоновані аналітичні співвідношення, використання яких дозволить знайти частоти та форми крутильних коливань. Процес крутильних коливань описується за допомогою системи диференціальних рівнянь рівноваги моментів, розв’язання яких дозволяє визначити частоти та форми власних коливань валопроводу. Для визначення частот та форм вимушених коливань знайдені залежності переміщення поршня від кута повороту вала й відповідної залежності сил інерції і газових сил. Вираз для моменту руху представлений у вигляді ряду гармонічних складових. Отримані в результаті розрахунків значення частот та форм крутильних коливань дозволяють знайти небезпечні резонуючі гармоніки й врахувати їх вплив при визначенні ступеня нерівномірності частоти обертання вала дизель-генератора. Запропоновані рекомендації дозволять підвищити точність при визначенні технічного стану дизель-генератора шляхом вимірювання ступеня нерівномірності частот обертання його валопроводу.


Ключові слова: ступінь нерівномірності частоти обертання вала дизель-генератора, частоти та амплітуди крутильних коливань, моменти інерції рухомих мас, крутильні жорсткості ділянок валопроводу

Список літератури

1. Мигаль В.Д. Техническая диагностика автомобилей: справочное пособие в 6 томах. Том 4. Средства диагностирования (Книга 1) / В.Д. Мигаль. –Х.: Майдан, 2012. – 596 с.
2. Диагностика и техническое обслуживание машин / А.Д. Ананьин, В.М. Михлин, И.И. Габитов и др. – М.: – 2008. – 432 с.
3. Губертус Г. Диагностика дизельных двигателей / Г. Гунтер
пер. с нем. Ю.Г. Грудского. – М.: ЗАО “КЖИ За рулем“, 2004. – 176 с.
4. Мигаль В.Д. Техническая диагностика автомобилей. Теоретические основы / В.Д. Мигаль. – Х.: “Майдан”, 2014. – 516 с.
5. Абаимов Р.В. Диагностирование автомобильного транспорта / Р.В. Абаимов, П.А. Малащук. – Сыктывкар: СЛИ, 2007. – 72 с.
6. Уайт Ч. Диагностика двигателя. Коды неисправностей / Чарльз Уайт. – Изд. Алфамер Паблишинг ЗАО, 2003. – 256с.
7. Кузнецов А.С. Техническое обслуживание и диагностика двигателя внутреннего сгорания / А.С. Кузнецов – М.: “Академия”, 2011. – 80 с.
8. Кузнецов А. С. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля. Ч1 / А. С. Кузнецов. – М.: “Академия”, 2013. – 368 с.
9. Гроэ X. Бензиновые и дизельные двигатели / Х. Гроэ, Г. Русс
пер. с нем. ЧМП РИА “GMM-пресс”. – М.: ООО Изд. “За рулем”, 2013. – 272 с.
10.Саблиев Д.М. Диагностика неисправностей автомобиля / Д.М. Саблиев. – М.: Феникс, 2009. – 256 с.
11. Орлин А.С. Двигатели внутреннего сгорания. Изд. 4-е перераб. и дополн. / А.С. Орлин., М.Г. Круглов. – М.: Машиностроение, 1990. – 289 с.
12. Спичкин Г.В. Практикум з діагностування автомобілів / Г.В.Спичкин, А.М. Третьяков. – М.: Вища школа, 1986. – 68 c.
13. Источники и первичные преобразователи энергии / В.К. Терещенков, Б.Т. Кононов, В.П. Морозов, Г.И. Волков, Л.М. Крутий, В.М. Тятый. – МО СССР, 1979. – 554 с.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Кононов Б.Т., Мусаїрова Ю.Д., Нечаус А.О. Методика врахування крутильних коливань при визначенні ступеня нерівномірності частоти обертання валу дизель-генератора. Системи озброєння і військова техніка. 2018. № 4(56). С. 100-107. https://doi.org/10.30748/soivt.2018.56.14.