1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 4(56)'2018
  5. Методика оцінки ефективності функціонування автоматизованої системи військового призначення на основі визначення термінів циклів управління об'єктами управління і з врахуванням вагомості виконання її завдань за призначенням

Методика оцінки ефективності функціонування автоматизованої системи військового призначення на основі визначення термінів циклів управління об'єктами управління і з врахуванням вагомості виконання її завдань за призначенням

Ю.Ф. Кучеренко, А.В. Довбня, М.В. Науменко
Анотації на мовах:


Анотация: У статті наведені деякі характерні риси процесу реформування Збройних Сил України, однією з яких є впровадження різних автоматизованих систем, в тому числі, перспективних інтегрованих автоматизованих систем військового призначення з метою підвищення ефективності управління військами та бойовими засобами міжвидових угруповань при їх застосуванні за різних умов, а тому, дуже часто перед органами управління різних рівнів управління постає питання оцінки ефективності функціонування цих систем, що необхідно здійснити в стислі терміни. У статті представлена методика оцінки ефективності функціонування автоматизованої системи військового призначення, в основу якої покладено аналіз часу необхідного для виконання завдань системою за призначенням з врахуванням їх вагомості, якій порівнюється з терміном, що необхідно мати щоб задовольнити вимоги, які висуваються до автоматизованого управління об’єктами управління при вирішенні відповідних задач в ідеальних умовах функціонування системи. Порівнюючи значення визначеного загального терміну виконання завдань за призначенням автоматизованою системою військового призначення з встановленими значеннями оціночних інтервалів критерію її оцінки ефективності функціонування можливо просто і в стислі терміни визначити рівень її ефективності функціонування. Дана методика дозволяє здійснити оцінку ефективності функціонування автоматизованої системи військового призначення як взагалі, так і за окремими її завданнями за призначенням,з врахуванням їх коефіцієнту вагомості,що дає можливість відповідним органам управління за досить короткий термін встановлювати відповідний рівень ефективності їх функціонування. Даний матеріал, з практичної точки зору, буде доцільним використовувати як при розробці перспективних автоматизованих систем військового призначення так і під час їх експлуатації для визначення рівня ефективності їх функціонування.


Ключові слова: автоматизована система військового призначення, війська, ефективність, методика, термін, управління, функціонування, цикл управління

Список літератури

1. Паршин С.А. Современные тенденции развития теории и практики управления в вооруженных силах США / С.А. Паршин, Ю.Е. Горбачев, Ю.А. Кожанов. – М.: Изд. Ленанд, 2009. – 272 с.
2. Сидорын А.Н. Вооруженные силы США в XXI веке: Военно-теоретический труд / А.Н. Сидорын, В.М. Прищепов, В.П. Акуленко. – М.: Изд. Кучково поле, Военная книга, 2013. – 800 с.
3. Кучеренко Ю.Ф. Сучасні бойові дії та основні вимоги до формувань тактичного рівня, що приймають в них участь / Ю.Ф. Кучеренко // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2015. – № 4(18). – С. 20-22.
4. Алімпієв А.М. Особливості гібридної війни РФ проти України. Досвід, що отриманий Повітряними Силами Збройних Сил України / А.М. Алімпієв, Г.В. Певцов // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2017. – № 2(27) С. 19-25. https://doi.org/10.30748/nitps.2017.27.03.
5. Кушнір А.І. Аналіз впливу “гібридної” війни на розвиток автоматизованої системи управління авіацією та ППО Збройних Сил України / А.І. Кушнір, А.П. Давикоза, Ю.Ф. Кучеренко // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2017. – № 2(27) С. 116-120. https://doi.org/10.30748/nitps.2017.27.22.
6. Верба В.С. Авиационные комплексы радиолокационного дозора и наблюдения. Состояния и тенденции развития / В.С. Верба. – М.: Изд. Радиотехника, 2008. – 432 с.
7. Московитов Н. Перспективы создания глобальной информационной сети Министерства обороны США / Н. Московитов, Х. Рыбаков // Зарубежное военное обозрение. – 2013. – № 7. – С. 8-19.
8. Верба В.С. Организация информационного обмена в сетевых центральных военных операциях / В.С. Верба, С.С. Полыванов // Радиотехника. – 2009. – № 8. – С. 57-62.
9. Самарин О.Ф. Интегрированные информационно-вычислительные системы летательных аппаратов / О.Ф. Самарин. – М.: Изд. Май. – 220 с.
10. Кучеренко Ю.Ф. Напрями розвитку Збройних Сил для їх застосування в сучасних війнах / Ю.Ф. Кучеренко // Системи озброєння та військова техніка. – 2013. – № 4(36). – С. 139-141.
11. Величко О.Ф. Принципи формування обрису єдиної автоматизованої системи управління Збройними Силами України / О.Ф. Величко, Б.О. Демідов, Ю.Ф. Кучеренко // Наука і оборона. – 2013. – № 2. – С. 47-53.
12. Кучеренко Ю.Ф. Концептуальні основи щодо розробки автоматизованих систем військового призначення на сучасному етапі розбудови Збройних Сил України / Ю.Ф. Кучеренко // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2015. – № 4 (21). – С. 75-78.
13. Демідов Б.О. Визначення співвідношення виконання фаз життєвих циклів автоматизованих систем військового призначення при їх розробці / Б.О. Демідов, Ю.Ф. Кучеренко, О.Ф. Величко // Наука і оборона. – 2012. – № 2. – С. 48-53.
14. Кучеренко Ю.Ф. Можливі шляхи оцінки ефективності автоматизованих систем військового призначення / Кучеренко Ю.Ф., Гордієнко В.М., Гузько О.М. // Системи управління навігації та зв’язку. – 2011. – № 4. – С. 150-152.
15. Кучеренко Ю.Ф. Оцінка ефективності автоматизованих систем управління міжвидових угрупувань військ / Ю.Ф. Кучеренко // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2013. – № 2(11). – С. 49-51.
16. Кучеренко Ю.Ф. Методика оцінки загального стану автоматизованої системи військового призначення на основі визначення технічного стану комплексів засобів автоматизації, що її складають / Ю.Ф. Кучеренко // Системи обробки інформації. – 2017. – № 3(149). – С. 118-120. https://doi.org/10.30748/soi.2017.149.23.
17. Ярош С.П. Теоретичні основи побудови та застосування розвідувально-управляючих інформаційних систем протиповітряної оборони: монографія / С.П. Ярош. – Х.: ХУПС. – 2012. – 512 с.
18. Ковалевский С.М. Пропозиції щодо створення скритого маловисотного радіолокаційного поля в умовах ведення сучасних мережецетричних та гібридних війн / С.М. Ковалевський, Г.В. Пєвцов, Г.В. Худов // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2015. – № 1(18). – С. 77-81.
19. Худов Г.В. Методика синтезу раціональної структури підсистеми розвідки системи протиповітряної оборони з використанням генетичного алгоритму / Г.В. Худов, І.А. Таран // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2016. – № 2(23). – С. 25-31.
20. Толюпа С.В. Підходи до проектування та оцінки ефективності системи захисту інформації в автоматизованих системах обробки та передачі даних / С.В. Толюпа, О.М. Іванова, І.О. Демченко // Сучасна інформаційна безпека. – 2013. – № 1. – С. 25-30.
21. Стеценко І.В. Моделювання систем [Електронний ресурс] / І.В. Стеценко // Моделювання систем. – 2010. – 399 с. – Режим доступу: htpp://www.web.kpi.kharkov.ua/auts/wp-content/uploads/sites/67/2017/02/MOCS_Kachanov_posobie.pdf (accessed 12 january 2018).
22. Крупнов А. Автоматизированная система управления огнем полевой артиллерии ADLER II сухопутных сил Германии / А. Крупнов // Иностранный военный обзор. – 2009. – № 10. – С. 45-46.