1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 4(56)'2018
  5. Оцінка розподілення ймовірностей та кореляційних функцій за результатами аналізу методів розрахунку ймовірнісних характеристик вимірювальних сигналів

Оцінка розподілення ймовірностей та кореляційних функцій за результатами аналізу методів розрахунку ймовірнісних характеристик вимірювальних сигналів

В.В. Хижняк, А.О. Литовченко, А.Г. Дмитрієв
УДК 389.01.621
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Описані методи розрахунку ймовірнісних характеристик вимірювальних сигналів при їх перетвореннях в типових елементах інформаційно-вимірювальних систем, які можуть бути покладені в основу оцінки розподілення ймовірності та відповідних кореляційних функцій при моделюванні типових перетворювачів і елементів інформаційно-вимірювальних систем. Описані методи розрахунку ймовірнісних характеристик вимірювальних сигналів при їх перетвореннях у типових елементах інформаційно-вимірювальних систем можуть бути покладені в основу оцінки одномірних законів розподілення щільності імовірності для безперервних випадкових процесів і законів.


Ключові слова: інформаційно-вимірювальні системи, випадкові процеси, метрологічні характеристики, ймовірнісні моделі

Список літератури

1. Хижняк В.В. Критерії та показники ефективності аналітичних імовірнісних інформаційно-вимірювальних систем / В.В. Хижняк // Збірник наукових праць ХВУ. – 2002. – № 5(43). – C. 500-508.
2. Маликов В.Т. Анализ измерительных информационных систем / В.Т. Маликов, В.М. Дубовой, Р.Н. Кветный. – Та-шкент: ФАН, 1984. – 176 с.
3. Хижняк В.В. Аналіз методів прогнозування технічного стану складних систем та особливості їх застосування при формуванні програм експлуатації державних еталонів / В.В. Хижняк, А.Г. Дмитрієв, А.О. Литовченко // Cистеми озброєння і військова техніка. – 2016. – № 4(48). – С. 57-60.
4. Вентцель Е.С. Теория вероятностей / Е.С. Вентцель. – М.: Наука, 1984. – 366 с.
5. Бендат Дж. Применение корреляционного и спектрального анализа / Дж. Бендат, А. Пирсол. – М.: Мир, 1983. – 398 с.
6. Тихонов В.И. Статистическая радиотехника / В.И. Тихонов. – М.: Радио и связь, 1982. – 624 с.
7. Левин Б.Р. Теоретические основы статистической радиотехники / Б.Р. Левин. – М.: Сов. радио, 1984. – 552 с.
8. Кенделл М.Дж. Статистические выводы и связи / М.Дж. Кенделл, А. Стюарт. – М.: Наука, 1988. – 699 с.
9. Хижняк В.В. Постановка задачі планування спостережень засобами полігонного вимірювального комплексу при проведенні випробувань / В.В. Хижняк // Наука і оборона. – 2015. – № 1. – С. 36-39.
10. Хижняк В.В. Оцінка сумарної похибки вимірювань на основі комплектної атестації вимірювальних процесів при проведенні випробувань авіаційної техніки / В.В. Хижняк, А.Г. Дмитрієв, А.О. Литовченко // Системи озброєння і військова техніка. – 2016. – № 4(48). – С. 57-60.
11. Хижняк В.В. Удосконалення опосередкованих вимірювань спектральної щільності потужності флуктуацій мір ча-стоти: дис. ... канд. техн. наук / В.В. Хижняк. – К., 1999. – 185с.
12. Хижняк В.В. Контент метрологічного забезпечення в сучасній системі полігонних випробувань авіаційної техніки державної авіації України / В.В. Хижняк, А.О. Литовченко // Наука і оборона. – 2017. – № 2. – С. 52-57.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Хижняк В. В. Оцінка розподілення ймовірностей та кореляційних функцій за результатами аналізу методів розрахунку ймовірнісних характеристик вимірювальних сигналів / В.В. Хижняк, А.О. Литовченко, А.Г. Дмитрієв  // Системи озброєння і військова техніка. – 2018. – № 4(56). – С. 128-132. https://doi.org/10.30748/soivt.2018.56.18.

Whoops, looks like something went wrong.