1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 4(56)'2018
  5. Вплив ефекту часових показників завантаженості на оптимізацію створення спеціального програмного забезпечення ERP системи

Вплив ефекту часових показників завантаженості на оптимізацію створення спеціального програмного забезпечення ERP системи

В.А. Федорієнко
Тематика статті: Загальні питання
УДК 004.032.34
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Проведений аналіз контролю працездатності по часовим показникам ERP системи та розкриті основні з них. Запропоновано новий структурний підхід ієрархічної побудови взаємозв’язків часових показників завантаженості системи. Визначені суб’єкти створення та модифікації спеціального програмного забезпечення. Досліджено характер зміни значень конкретних часових показників при діяльності програмістів різної кваліфікаційної класності. Запропоновано, прийняти деякі часові показники з граничними межами в якості ефекту працездатності для побудови оптимізаційної залежності класності суб’єктів створення та модифікації спеціального програмного забезпечення в умовах ресурсних обмежень.


Ключові слова: часові показники завантаженості, класність програмістів, оптимізаційна модель, ієрархія часових показників

Список літератури

1. Войтенко О.С. Когнітивні моделі та інформаційні технології управління проектами та програмами: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.22 “Управління проектами та програмами” / Войтенко Олександр Степанович – К., 2008. – 22 с.
2. Asmar L. Framework for the agile development of innovative Product-Service-Systems for existing physical rehabilitation systems / L. Asmar, M. Rabe // Procedia Manufacturing. – 2018. – № 24. – С. 147-152.
3. IEEE Standard Glossary of Software Engineering Terminology [Електронний ресурс]: IEEE Std 610.12-1990. – NY: The Institute of Electrical and Electronics Engineers, 1990. – 84 p. – Standards Coordinating Committee of the Computer Society of the IEEE. – Available at: http://dis.unal.edu.co/~icasta/ggs/Documentos/Normas/610-12-1990.pdf.
4. Хагеман С. SAP R/3. Системное администрирование / С. Хагеман, Л. Вилл. – М.: Лори, 2013. – 480 с.
5. Response-Time Analysis for Mixed Criticality Systems: materials of international Symposium // 32nd Real-Time Systems Symposium, Vienna, November 29–December 2, 2011, Vienna: IEEE, 2011. – P. 116-134. Available at: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/6121424/metrics.
6. ABAP SQL MonitorImplementation Guide and Best Practices [Електронний ресурс] // SAP AG. – 2016. – Режим до-ступу: https://www.sap.com/documents/2013/10/92b57ae6-527c-0010-82c7-eda71af511fa.html.
7. Теоретичні підходи для розрахунку штату програмістів, необхідних для підтримки єдиного інформаційного се-редовища / Ю.А. Кірпічніков, В.А. Федорієнко, О.В. Головченко [та ін.] // Збірник наукових праць ЦВСД НУОУ ім. І. Черняховського. – 2014. – № 3(52). – С. 133-139.
8. Sijin Joseph. Programmer Competency Matrix [Electronic resource] / Sijin Joseph. – Boston: Perspectives on Software, 2014. – Available at: http://sijinjoseph.com/programmer-competency-matrix/.
9. Nguyen V. Improved Size and Effort Estimation Models for Software Maintenance [Electronic resource]: dis. ... PhD (Computer Science) / V. Nguyen. – Los Angeles, 2010. – 183 p. – Available at: http://csse.usc.edu/csse/TECHRPTS/PhD_ Dissertations/files/Nguyen_Dissertation.pdf
10. Андерсон Д. SAP за 24 часа / Д. Андерсон, Д. Ларокка
пер. с англ. B. М. Koтовский. – Днепропетровск: Баланс Бизнесс Букс, 2007. – 400 с.
11. Definition of SAP response time/CPU time, Note 8963 [Electronic resource] // SAP AG. – 2016. – Available at: https://service.sap.com/notes.
12. Регресивний аналіз пошуку функції залежності кількості працюючих програм єдиного інформаційного середо-вища при визначеній класності програмістів / В.Л. Шевченко, В.А. Федорієнко, Ю.А. Кірпічніков, О.В. Головченко // Збі-рник наукових праць ЦВСД НУО України І. Черняховського. – 2015. – № 3(55). – С. 6-12.
13. Зарплаты разработчиков [Електронный ресурс] // DOU.ua. – 2018. – Режим доступа: https://jobs.dou.ua/salaries/.
14. Професії ІТ-сфери: Технік-програміст [Електронний ресурс] . – Хмельницький: ХРЦЗ, 2013. – Режим доступу: http://www.dcz.gov.ua/khm/control/uk/publish/printable_article
jsessionid =3DA9 DC8E8CF5F368554D447A878E8845?art_ id=275188.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Федорієнко В.А. Вплив ефекту часових показників завантаженості на оптимізацію створення спеціального програмного забезпечення ERP системи. Системи озброєння і військова техніка. 2018. № 4(56). С. 143-151. https://doi.org/10.30748/soivt.2018.56.20.