Сильна Європа з сильною Україною

УДК 316.4.063.3(477:4):327.88(470:477)
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Стаття підготовлена за матеріалами курсу лекцій та семінарів, що були проведені автором у вищих військових навчальних закладах України. На підставі аналізу сучасної геополітичної ситуації обґрунтову-ється важливість співпраці між Європейським Союзом та Україною у економічній, політичній та військо-вій сферах на шляху до європейської інтеграції. Показано, що не зважаючи на те, що Україна не у повній мірі використала усі можливості, що були отримані після розпаду Радянського Союзу, на цей час вона має реальний шанс побудови сильної та рівноправної європейської країни. Обговорюються актуальні питання подальшого розвитку України та подолання агресії з боку Російської Федерації.


Ключові слова: Європейський союз, Україна, європейська інтеграція, агресія Російської Федерації

Список літератури

1. Bugajski J. Only NATO can defend Europe / J. Bugajski // European view. – 2016. – Т. 15. – № 1. – С. 27-35. http://dx.doi.org/10.1007/s12290-016-0383-9.
2. Пацек П. Военные и невоенные аспекты безопасности Польши / П. Пацек // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2018. – № 4(33). – С. 107-118. https://doi.org/10.30748/nitps.2018.33.14.
3. Pacek B. Wojna hybrydowa na Ukrainie / B. Pacek. – Warszawa: wyd. Rytm, 2018. – 248 с.
4. Официальный сайт Президента России. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kremlin.ru/events/president/transcripts/22931.
5. Официальный сайт ООН. Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://undocs.org/ru/CD/1285.
6. Ковальчук Т.Т. Бідність працюючого населення – драматична реальність українського сьогодення / Т.Т. Ковальчук // Економіка України. - 2016. – № 5. – С. 90-97.
7. Офіціальний сайт Державної служби статистики України. Зовнішня трудова міграція населення у січні-червні 2017 року Статистичний бюлетень [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2017/bl/12/bl_ztm_2017_w.zip.
8. Новакова О. Формування нової ідеології політичної участі українців / О. Новакова // Studia politologica Ucraino-Polona. – 2015. – Вип. 5. – С. 194-200.
9. Официальный сайт ВВС News Украина. Украинская армия разбегается: почему и как это остановить [Электрон-ный ресурс]. – Режим доступа: https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-45756590#.
10. Майкл Эмерсон. Усилия по продвижению надлежащего управления в Восточной Европе / Майкл Эмерсон, Ве-роника Мовчан, Денис Ченуша, Тамара Ковзиридзе // Центр европейских политических исследований (CEPS). – Лондон: Rowman & Littlefield International. – 2018. – 364 с.
11. Aleskerova Yu. Analysis of investment activities of enterprises of Ukraine. Economic system development trends: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine / Yu. Aleskerova. http://dx.doi.org/10.30525/978-9934-571-28-2_1.
12. Грибіненко О.М. Економічний розвиток України в умовах покращання інвестиційного клімату / О.М. Грибіненко // Економічний простір. – 2017. – № 117. – С. 75-86.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Богуслав Пацек. Сильна Європа з сильною Україною / Богуслав Пацек. // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2019. – № 1(34). – С. 7-11. https://doi.org/10.30748/nitps.2019.34.01.