1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 1(34)'2019
  5. Сучасний стан та перспективи розвитку радіолокаційних систем посадки

Сучасний стан та перспективи розвитку радіолокаційних систем посадки

О.Л. Кащишин, К.С. Васюта, О.А. Ківшар, М.П. Долина
УДК 621.396.96
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: В роботі проводиться аналіз сучасного стану та перспектив розвитку радіолокаційних систем посад-ки, які стоять на озброєнні Збройних Сил України та збройних сил іноземних держав. Наводяться відомості щодо особливостей побудови сучасних радіолокаційних систем посадки, їх характеристики та констру-кторські рішення. Розкриваються задачі, які покладені на радіолокаційні системи посадки. Висвітлюються перспективні напрямки розвитку посадкових радіолокаторів, шляхи їх розвитку та модернізації.


Ключові слова: радіотехнічне забезпечення, радіотехнічні системи забезпечення польотів, радіолокаційна система посадки, обладнання, повітряні судна

Список літератури

1. Алімпієв А.М. Застосування досвіду АТО для підготовки фахівців зв’язку, РТЗ та ІС / А.М. Алімпієв, О.І. Кушнір, К.С. Васюта та ін. – Х.: ХУПС, 2016. – 328 с.
2. Аспекти удосконалення системи радіотехнічного забезпечення польотів авіації Повітряних Сил Збройних Сил України / В.М. Славіхін, О.В. Висоцький, С.А. Макаров, В.О. Лєбєдєв // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2017. – № 4(53). – С. 33-37.
3. Алімпієв А.М. Особливості гібридної війни РФ проти України. Досвід, що отриманий Повітряними Силами Збройних Сил України / А.М. Алімпієв, Г.В. Пєвцов // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2017. – № 2(27). – С. 19-25. https://doi.org/10.30748/nitps.2017.27.03.
4. Висоцький О.В. Стан та перспективи розвитку радіолокаційних систем посадки / О.В. Висоцький, С.А. Мака-ров // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – Х.: ХУПС, 2005. – Вип. 1. – С. 53-58.
5. Радіолокаційні системи посадки. Ч. 1. Диспетчерський радіолокатор радіолокаційної системи посадки РСП-10МА / О.В. Висоцький, О.В. Водолажко, В.О. Лєбєдєв, С.А. Макаров. – Х.: ХУПС, 2015. – 132 с.
6. Радіолокаційні системи посадки. Ч. 2. Посадочний радіолокатор радіолокаційної системи посадки РСП-10МА / О.В. Висоцький., О.В. Водолажко, В.О. Лєбєдєв, С.А. Макаров. – Х.: ХУПС, 2016. – 87 с.
7. Кушнір О.І. Аналіз впливу “гібридної” війни на розвиток автоматизованої системи управління авіацією та ППО Збройних Сил України / О.І. Кушнір, О.П. Давикоза, Ю.Ф. Кучеренко // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2017. – № 2. – С. 116-120. https://doi.org/10.30748/nitps.2017.27.22.
8. Рисаков М.Д. Військова техніка авіаційної радіолокації. РСП-10МН і ВИСП-75Т/ М.Д. Рисаков. – Х: ХВВАУРЭ, 1996. – Ч. 4.
9. Нізієнко Б.І. Аспекти удосконалення системи управління протиповітряною обороною України / Б.І. Нізієнко, С.А. Юхновський, С.А. Макаров // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2017. – № 1(26). – С. 17-20. https://doi.org/10.30748/nitps.2017.26.03.
10. Онипченко П.Н. Управление воздушным движением и перспективные направления его совершенствования / П.Н. Онипченко, М.А. Павленко, А.И. Тимочко // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2015. – № 2(19). – С. 38-41.
11. Шамко Є. В. Основні особливості застосування Повітряних Сил в сучасних умовах ведення збройної бoротьби / Є.В. Шамко, О.М. Жарик, В.В. Коваль // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2017. –№ 2(27). – С. 15-18. https://doi.org/10.30748/nitps.2017.27.02.
12. Офіційний сайт AVIATIONUNION.RU. Радиолокационные системы посадки РСП-27 и РСП-28М [Електронний ре-сурс]. – Режим доступу: www.aviationunion.ru/Files/Nom_7_LAMZ.pdf.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Сучасний стан та перспективи розвитку радіолокаційних систем посадки / О.Л. Кащишин, К.С. Васюта, О.А. Ківшар, М.П. Долина  // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2019. – № 1(34). – С. 39-45. https://doi.org/10.30748/nitps.2019.34.05.