1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 1(34)'2019
  5. Современное состояние и перспективы развития радиолокационных систем посадки

Современное состояние и перспективы развития радиолокационных систем посадки

О.Л. Кащишин, К.С. Васюта, О.А. Ківшар, М.П. Долина
Аннотации на языках:


Анотация: В работе проводится анализ современного состояния и перспектив развития радиолокационных систем посадки, которые стоят на вооружении Вооруженных Сил Украины и вооруженных сил иностранных государств. Приводятся сведения об особенностях построения современных радиолокационных систем посадки, их характеристики и конст-рукторские решения. Раскрываются задачи, которые возложены на радиолокационные системы посадки. Освещаются перспективные направления развития посадочных радиолокаторов, пути их развития и модернизации.


Ключевые слова: радиотехническое обеспечение, радиотехнические системы обеспечения полетов, радиолокационная система посадки, оборудование, воздушные суда

Список литературы

1. Алімпієв А.М. Застосування досвіду АТО для підготовки фахівців зв’язку, РТЗ та ІС / А.М. Алімпієв, О.І. Кушнір, К.С. Васюта та ін. – Х.: ХУПС, 2016. – 328 с.
2. Аспекти удосконалення системи радіотехнічного забезпечення польотів авіації Повітряних Сил Збройних Сил України / В.М. Славіхін, О.В. Висоцький, С.А. Макаров, В.О. Лєбєдєв // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2017. – № 4(53). – С. 33-37.
3. Алімпієв А.М. Особливості гібридної війни РФ проти України. Досвід, що отриманий Повітряними Силами Збройних Сил України / А.М. Алімпієв, Г.В. Пєвцов // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2017. – № 2(27). – С. 19-25. https://doi.org/10.30748/nitps.2017.27.03.
4. Висоцький О.В. Стан та перспективи розвитку радіолокаційних систем посадки / О.В. Висоцький, С.А. Мака-ров // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – Х.: ХУПС, 2005. – Вип. 1. – С. 53-58.
5. Радіолокаційні системи посадки. Ч. 1. Диспетчерський радіолокатор радіолокаційної системи посадки РСП-10МА / О.В. Висоцький, О.В. Водолажко, В.О. Лєбєдєв, С.А. Макаров. – Х.: ХУПС, 2015. – 132 с.
6. Радіолокаційні системи посадки. Ч. 2. Посадочний радіолокатор радіолокаційної системи посадки РСП-10МА / О.В. Висоцький., О.В. Водолажко, В.О. Лєбєдєв, С.А. Макаров. – Х.: ХУПС, 2016. – 87 с.
7. Кушнір О.І. Аналіз впливу “гібридної” війни на розвиток автоматизованої системи управління авіацією та ППО Збройних Сил України / О.І. Кушнір, О.П. Давикоза, Ю.Ф. Кучеренко // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2017. – № 2. – С. 116-120. https://doi.org/10.30748/nitps.2017.27.22.
8. Рисаков М.Д. Військова техніка авіаційної радіолокації. РСП-10МН і ВИСП-75Т/ М.Д. Рисаков. – Х: ХВВАУРЭ, 1996. – Ч. 4.
9. Нізієнко Б.І. Аспекти удосконалення системи управління протиповітряною обороною України / Б.І. Нізієнко, С.А. Юхновський, С.А. Макаров // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2017. – № 1(26). – С. 17-20. https://doi.org/10.30748/nitps.2017.26.03.
10. Онипченко П.Н. Управление воздушным движением и перспективные направления его совершенствования / П.Н. Онипченко, М.А. Павленко, А.И. Тимочко // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2015. – № 2(19). – С. 38-41.
11. Шамко Є. В. Основні особливості застосування Повітряних Сил в сучасних умовах ведення збройної бoротьби / Є.В. Шамко, О.М. Жарик, В.В. Коваль // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2017. –№ 2(27). – С. 15-18. https://doi.org/10.30748/nitps.2017.27.02.
12. Офіційний сайт AVIATIONUNION.RU. Радиолокационные системы посадки РСП-27 и РСП-28М [Електронний ре-сурс]. – Режим доступу: www.aviationunion.ru/Files/Nom_7_LAMZ.pdf.