1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 1(34)'2019
  5. Метод підвищення точності визначення координат повітряного об’єкта за рахунок застосування багатопозиційної системи приймачів ADS-B

Метод підвищення точності визначення координат повітряного об’єкта за рахунок застосування багатопозиційної системи приймачів ADS-B

А.В. Федоров, Т.М. Калімулін, О.В. Сердюк, Г.В. Худов
УДК 656.045
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: В статті розглянута методика оцінки потенційної точності вимірювання координат повітряного об’єкта на траєкторії польоту в залежності від просторової структури угруповання станцій прийому при використанні як одного, так і декількох приймачів ADS-B. Проведено розрахунки та отримані відповідні кореляційні матриці помилок визначення вектора траєкторних вимірювань при використанні як одного так і декількох приймачів ADS-B. Визначені можливі варіанти розміщення приймачів ADS-B на позиціях радіо-технічних підрозділів. Розглянуті можливості отримання даних від приймачів ADS-B. Розглянутий принцип роботи різницево-далекомірного методу, який лежить в основі роботи системи мультилатерації, при ви-значенні координат повітряних об’єктів.


Ключові слова: радіолокаційна станція, ADS-B, приймачі, джерела інформації, повітряна обстановка, залежне спостереження, незалежне спостереження, контроль повітряного простору, координати

Список літератури

1. Артеменко А.М. Тенденції розвитку Повітряних Сил Збройних Сил України на основі аналізу досвіду прове-дення АТО / А.М. Артеменко, Г.В. Пєвцов // Новітні технології – для захисту повітряного простору. – 2015. – ХІ наук. конф. Харк. ун-ту Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба. – C. 16.
2. Довідник учасника АТО: озброєння і військова техніка Збройних Сил Російської Федерації / А.М. Алімпієв, Г.В. Пєвцов, Д.А. Гриб (ред.). – Х.: Оригінал, 2015. – 732 с.
3. Fewell M.P. Area of common overlap of three circles / M.P. Fewell // Defence science and technology organization. Maritime operations div. – Australia, Edinburgh. – 2006. – Р. 1-30.
4. Specification for Surveillance Data Exchange ASTERIX Part 12 Category 21 ADS-B Target Reports, EUROCONTROL, 2015.
5. Barton D.K. Radar System Analysis and Modeling / D.K. Barton. – Norwood. Artech Hause, 2005. – 545 p.
6. Jian Li. MIMO Radar Signal Processing / Jian Li, Petre Stoica. – New Jersey: John Wiley & Sons. – 448 p.
7. Свид І.В. Синтез структури інформаційного забезпечення споживачів інформаційними системами спостереження повітряного простору / І.В. Свид, А.І. Обод // Збірник наукових праць ХУПС. – 2015. – №2 (43). – С. 67-70.
8. Обод І.І. Інформаційна модель систем спостереження повітряного простору / І.І. Обод, О.О. Стрельницький, В.А. Андрусевич. – Х.: ХНУРЕ, 2015. – 270 с.
9. Ширман Я.Д. Теоретические основы радиолокации / Я.Д. Ширман. – М.: Сов.радио, 1970. – 560 с.
10. Зайцев Д.В. Многопозиционные радиолокационные системы / Д.В. Зайцев. – М.: Радиотехника, 2007. – 114 с.
11. Гонца Д.І. Використання складних широкосмугових сигналів у системі мультиратерації MLAT [Електронний ресурс] / Д.І. Гонца // Науковий вісник ДонНТУ. – 2016. – №1(23). – С. 33-46. Режим доступу: http://masters.donntu.org/2014/frt/gontsa/diss/indexu.htm (дата звернення 10 січня 2019).
12. Мультилатераційні системи спостереження повітряного руху / Під ред. О.І. Яковлєва. – К.: ДПОПР України. – 2010. – 192 c.
13. Використання інформації ADS-B в інтересах підвищення якості ведення радіолокаційної розвідки повітряного простору / С.П. Лещенко, О.М. Колеснік, С.А. Грицаєнко, С.І. Бурковський // Наука і техніка повітряних Сил Збройних Сил України. – 2017. – №3(28). – С. 69-75. https://doi.org/10.30748/nitps.2017.28.09.
14. Standards of USA. RTCA DO-260B. Minimum Operational Performance Standards for 1090 MHz Extended Squitter Automatic Dependent Surveillance – Broadcast (ADS-B) and Traffic Information Services – Broadcast (TIS-B). – Washington, 2009. – 185 p. .

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Метод підвищення точності визначення координат повітряного об’єкта за рахунок застосування багатопозиційної системи приймачів ADS-B / А.В. Федоров, Т.М. Калімулін, О.В. Сердюк, Г.В. Худов  // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2019. – № 1(34). – С. 64-69. https://doi.org/10.30748/nitps.2019.34.09.