1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 1(34)'2019
  5. Визначення показників ризиків виникнення нештатних ситуацій на техногенно-небезпечних об’єктах

Визначення показників ризиків виникнення нештатних ситуацій на техногенно-небезпечних об’єктах

В.П. Варакута, Т.В. Хліманцов, С.О. Стародубцев, С.Д. Пташка
УДК 621.039.5; 623.45; 662.14
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: На основі аналізу загроз, джерелом виникнення яких є такі техногенно-небезпечні об’єкти, як атомні електростанції і сховища зберігання небезпечних речовин, визначені рівні безпеки і показники ризиків виник-нення аварійних і, як можливий наслідок, критичних ситуацій на цих об’єктах. Визначено заходи запобігання надзвичайним ситуаціям на техногенно-небезпечних об’єктах.


Ключові слова: рівні ризиків, показники ризиків, боєприпаси, атомна електростанція, гарантована, повна, аварійна і критична безпека, штатна і позаштатна ситуація, ймовірність і прогнозування втрат і збитків

Список літератури

1. Варакута В.П. Безпека військової діяльності / В.П. Варакута, Г.А. Дробаха, М.В. Петренко. – Х.: ХВУ, 2004. – 96 с.
2. Бодрик Ю.Г. Оцінка ризику і розрахунок оптимального розподілу ресурсів при захисті об‘єктів зберігання ком-понентів рідкого ракетного палива / Ю.Г. Бодрик. – К.: ЗНП ННДЦ ОТ і ВБ України. – 2001. – Вип. 6. – С. 103-111.
3. Кошель А.В. Метод обработки временных рядов, характеризующих изменения параметров сложной техники в процессе эксплуатации / А.В. Кошель, Д.В. Дяченко, В.П. Варакута // Системи обробки інформації. – Х.: ХУПС, 2005. – Вип. 7 (47). – С. 203-206.
4. Бутенко О.А. Принципи побудови автоматизованої інформаційної системи моніторингу баз, складів, арсеналів та інших потенційно небезпечних об’єктів у Повітряних Силах / О.А. Бутенко, В.П. Варакута, Г.А. Дробаха // Збірник наукових праць об’єднаного науково-дослідного інституту Збройних Сил. – Х.: ОНДІ, 2005. –Вип. 1 (1). – С. 59-68.
5. Дяченко Д.В. Метод оптимального разнесения моментов начала прогнозирования и оценки качества функцио-нирования сложных военно-технических систем / Д.В. Дяченко, А.В. Кошель, Д.Б. Жуйков // Збірник наукових праць ХУПС. – Х.: ХУПС, 2006. – Вип. 6 (12). – С. 70-74.
6. Варакута В.П. Визначення рівнів безпеки і оцінювання ризиків виникнення нештатних ситуацій на техногенно-небезпечних об’єктах / В.П. Варакута // Збірник наукових праць Акад. ВВ МВС України. – Х.: Акад. ВВ МВС України, 2008. – Вип. 2. – С. 4-11.
7. Дяченко Д.В. Спосіб обробки вимірювальних даних системи сейсмічного групування для вирішення завдань безперервного моніторингу потенційних джерел надзвичайних ситуацій / Д.В. Дяченко, О.І. Солонець, В.О. Самарін // Проблеми надзвичайних ситуацій. – 2013. – Вип. 18. – С. 55-62.
8. Колодкин В.М. Компьютерное моделирование в решении задач прогнозирования последствий аварий на техно-генных объектах / В.М. Колодкин. – М.: Наука, 2007. – С. 27-34.
9. Бодрик Ю.Г. Оптимальне управління силами та засобами запобігання і ліквідації наслідків техногенних надзви-чайних ситуацій за макроекономічним критерієм відвернутої шкоди / Ю.Г. Бодрик // Збірник наукових праць ННДЦ ОТ і ВБ України. – К.: ННДЦ ОТ і ВБ України, 2001. – Вип. 5. – С. 241-247.
10. Дяченко Д.В. Методика проведения исследований по оценке пожарной опасности (горючести) огнезащитных покрытий / Д.В. Дяченко, С.Ю. Рагимов // Проблемы пожарной безопасности. – 2016. – Вип. 39. – С. 217-222.
11. Дяченко Д.В. Виявлення сейсмічного сигналу від землетрусу з осередком у підконтрольній сейсмоактивній зоні за результатом аналізу першого вступу / Д.В. Дяченко, Ю.О. Гордієнко, В.А. Гузенко // Проблеми надзвичайних ситуацій. – 2013. – Вип. 18. – С. 48-54.
12. Онищенко С.І. Підходи до вибору критеріїв оцінювання якості прикриття важливих державних об’єктів / С.І. Онищенко, Д.В. Дяченко, О.М. Жарик // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2011. – № 1(5). – С. 4-7.

Бібліографічний опис для цитування:
Варакута В.П., Хліманцов Т.В., Стародубцев С.О., Пташка С.Д. Визначення показників ризиків виникнення нештатних ситуацій на техногенно-небезпечних об’єктах. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2019. № 1(34). С. 116. https://doi.org/10.30748/nitps.2019.34.15.