1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 1(34)'2019
  5. Моделювання та прогноз рівня складності оперативної обстановки в зоні відповідальності військових частин Національної гвардії України

Моделювання та прогноз рівня складності оперативної обстановки в зоні відповідальності військових частин Національної гвардії України

В.В. Овчаренко
УДК 519.876.5
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Із застосуванням апарату багатофакторного дисперсійного аналізу і багатопараметричної екстра-поляції в штучно сформованому n-вимірному евклідовому просторі ознак району відповідальності побудо-вана модель регресійного передбачення вектора значень кожного типового правопорушення. Модель дозво-ляє більш точно прогнозувати значення інтегрального показника рівня складності оперативної обстановки – загального очікуваного числа правопорушень з одночасною індикацією найбільш актуальних об'єктів ра-йону відповідальності по кожному типовому правопорушенню.


Ключові слова: модель, правопорушення, охорона громадського порядку, Евклідів простір, регресія

Список літератури

1. Пропозиції щодо визначення області варіантів участі військової частини внутрішніх військ у припиненні масових заворушень / М.О. Єрмошин, В.В. Шулежко, С.П. Купін, М.М. Романюк // Системи озброєння і військова техніка. – 2011. – № 3(27). – С. 85-89.
2. Комплексна модель дій натовпу під час проведення масових заходів / Г.А. Дробаха, Л.В. Розанова, В.Е. Лісіцин, В.А. Музичук // Системи обробки інформації. – 2014. – № 8(124). – С. 177-182.
3. Dubnitskiy Valeriy. Інтервальне оцінювання кількості учасників масових протестних акцій / Valeriy Dubnitskiy, Halyna Zubrytska, Anatoliy Kobylin // Сучасні інформаційні системи. – 2018. – Т. 2. – № 4. – С. 11-20. https://doi.org/10.20998/2522-9052.2018.4.02.
4. Коротаев А.В. Экономический рост и социально- политическая дестабилизация: опыт глобального анализа / А.В. Коротаев, С.Э. Билюта, А.Р. Шишкина // Полис. Политические исследования. – 2017. – № 2. – С. 155-169. https://doi.org/10.17976/jpps/2017.02.11.
5. Андреев А.Ю. Нелинейная модель стачечного движения: анализ эффектов самоорганизации / А.Ю. Андреев, Л.И. Бородкин // Круг идей: электронные ресурсы исторической информатики. Ред. Л.И. Бородкин, В.Н. Владимиров. – Моск-ва, 2003. – С. 434-489.
6. Калпак Е.П. Математическая модель стачечного движения в России в начале XX века / Е.П. Калпак, А.И. Брон-никова, В.Ю. Полежаев // Молодой учёный. – 2015. – № 3(83). – С. 4-15.
7. Назаренко О.Л. Модель прийняття рішення щодо визначення способів застосування формувань Національної гвардії України з урахуванням їх протистояння з натовпом за умов масових заворушень / О.Л. Назаренко // Честь і закон. – Х.: НА НГ України, 2018. – № 2 (65). – С. 83-88
8. Головань О.М. Методика визначення раціонального варіанта перегрупування сил Національної гвардії України до районів оперативних дій для виконання завдань із забезпечення громадської безпеки / О.М. Головань // Честь і закон. – Х.: НА НГ України, 2018. – № 1 (64). – С. 84-94
9. Товма І.М. Аналіз існуючих підходів до оцінювання та прогнозування суспільно-політичної обстановки в інтересах дій формувань Національної гвардії України / І.М. Товма, В.С. Молдавчук // Честь і закон. – Х.: НА НГ України, 2017. – № 2 (61). – С. 92-97.
10. Способи застосування формувань Національної гвардії України з урахуванням їх протистояння з натовпом за умов масових заворушень / О.Л. Назаренко, Г.А. Дробаха, І.С. Луговський, С.О. Воробйов // Честь і закон. – Х. : НА НГ України, 2018. – № 1 (64). – С. 29-35.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Овчаренко В. В. Моделювання та прогноз рівня складності оперативної обстановки в зоні відповідальності військових частин Національної гвардії України / В.В. Овчаренко  // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2019. – № 1(34). – С. 123-127. https://doi.org/10.30748/nitps.2019.34.17.