1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(156)'2019
  5. Розробка туристичного маршруту за допомогою геоінформаційних технологій

Розробка туристичного маршруту за допомогою геоінформаційних технологій

О.Є. Поморцева, М.Д. Герасименко
Системи обробки інформації. — 2019. — № 1(156). С. 37-43.
УДК 624:528:004
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті описані проблеми, пов'язані зі станом туристичних послуг в Україні, а саме в місті Харкові. Річ у тому, що цей сегмент ринку послуг не досить розвинений. І саме тому частка внеску від туристичного бізнесу у валовий внутрішній продукт досить мала. Однією з перешкод ефективному розвитку туристичної галузі протягом останніх років є слабка туристична інфраструктура. Впровадження геоінформаційних технологій у цю сферу надасть можливість створити геоінформаційну модель регіону для використання у туристичному бізнесі і дозволить задовольнити вимоги споживача. А створення додатків, які дозволяють туристові створювати оптимальні з його точки зору маршрути, призведе до покращення туристичної сфери.


Ключові слова: туризм, туристична інфраструктура, туристичні послуги, середовище об’єктів туристичної інфраструктури

Список літератури

1. Трохимець О.І. Розвиток туризму в Україні та його стратегічне значення для національної економіки / О.І. Трохимець // Держава та регіони: наук.-виробн. журнал. – 2012. – № 3. – С. 62-67.
2. Статистичний збірник “Туристична діяльність в Україні у 2017 році” / Державна служба статистики України. – К., 2018. – 76 с.
3. Герасименко М.Д. Туристична привабливість міста Харкова. Проблеми та рішення / М.Д. Герасименко, О.Є. Поморцева // Науково-практична конференція, присвячена міжнародному дню ГІС. – Харків, 2018. – С. 92-95.
4. Барлиани И.Я. Использование Геоинформационных систем в туристическом бизнесе [Электронный ресурс] / И. Барлиани // Интерэкспо Гео-Сибирь. – 2015. – С. 103-107. Режим доступа к журн.: https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-geoinformatsionnyh-sistem-v-turisticheskom-biznese.
5. Поморцева О.Є. Використання геоінформаційної системи у проектуванні інфраструктури міста / О.Є. Поморцева // Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні методики, інновації та досвід практичного застосування у сфері технічних наук”. – Люблін, Республіка Польща, 2017. – С. 223-226.
6. Mitchell A. The ESRI Guide to GIS Analysis, Volume 2: Spatial Measurements and Statistics / A. Mitchell. – Esri Press, 2005. – 252 р.
7. Poile C. Using computational modeling for building theory: A double-edged sword / C. Poile, F. Safayeni // Journal of Artificial Societies and Social Simulation. – 2016. – № 19 (3). – 8 p. https://doi.org/10.18564/jasss.3137.
8. Ананий В. Алгоритмы: введение в разработку и анализ / В. Ананий. – М.: Вильямс, 2009. – 548 с.
9. Introduction to algorithms / Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. – The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 2009. – 1312 p.
10. Filatova T. Regime shifts in coupled socio-environmental systems: review of modelling challenges and approaches / T. Filatova, J.G. Polhill, S. van Ewijk // Environmental Modelling & Software. – 2016. – № 75. – P. 333-347. https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2015.04.003.
11. Lorscheid I. Opening the “black box” of simulations: increased transparency and effective communication through the systematic design of experiments / I. Lorscheid, B-O. Heine, M. Meyer // Computational and Mathematical Organization Theory. – 2012. – № 18 (1). – P. 22-62. https://doi.org/10.1007/s10588-011-9097-3.
12. Qualitative spatial representation and reasoning with the Region Connection Calculus / A.G. Cohn, B. Bennett, J Gooday, N.M. Gotts // Geoinformatica. – 1997. – № 1(3). – P. 275-316.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Поморцева О.Є., Герасименко М.Д. Розробка туристичного маршруту за допомогою геоінформаційних технологій. Системи обробки інформації. 2019. № 1(156). С. 37-43. https://doi.org/10.30748/soi.2019.156.05.