1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(156)'2019
  5. Методический подход к формированию сценария проведения инфоормационно-психологического воздействия на лиц, которые принимают решение

Методический подход к формированию сценария проведения инфоормационно-психологического воздействия на лиц, которые принимают решение

Г.В. Певцов, С.В. Залкин, С.А. Сидченко, К.И. Хударковский
Аннотации на языках:


Анотация: В статье представлен методический подход к формированию сценария проведения информационно-психологического воздействия на лиц, которые принимают решение, в котором определены основные этапы, мероприятия, которые осуществляются на каждом из этапов, а также методы, способы и приемы реализации определенных мероприятий. Предложена обобщенная модель информационно-психологического воздействия на лиц, которые принимают решение, и на основе этой модели разработана схема сценария проведения информационно-психологического воздействия на данные объекты влияния.


Ключевые слова: информационно-психологическое воздействие, информационно-психологическая операция, объект информационно-психологического воздействия, сценарий информационно-психологического воздействия

Список литературы

1. Горбулін В.П. “Гібридна війна” як ключовий інструмент російської геостратегії реваншу / В.П. Горбулін // Стратегічні пріоритети. – 2014. – № 4(33). – С. 5-12.
2. Сайт BINTEL.COM.UA. Стратегія і тактика гібридних війн в контексті військової агресії Росії проти України // Незалежний аналітичний центр геополітичних досліджень “Борисфен Інтел”. – 24.11.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bintel.com.ua/uk/article/gibrid-war/.
3. Клименко С. Теория и практика ведения “гибридных войн” / С. Клименко // Зарубежное военное обозрение. – 2015. – № 5. – С. 109-112.
4. Сайт IINFORMNAPALM.ORG. Россия ведет ГИБРИДНУЮ войну ГИБРИДНОЙ армией. – InformNapalm. – 04.03.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://informnapalm.org/6631-gibridnaja-vojna-armija/.
5. Інформаційно-психологічна боротьба у воєнній сфері: монографія / Г.В. Пєвцов, А.М. Гордієнко, С.В. Залкін, С.О. Сідченко, А.О. Феклістов, К.І. Хударковський. – Х.: Вид. Рожко С.Г., 2017. – 276 с.
6. Давыдов Д. Развитие сил информационных операций США до 2020 года / Д. Давыдов // Зарубежное военное обозрение. – 2014. – № 4. – С. 3-10.
7. Феклістов А.О. Особливості планування заходів інформаційної боротьби під час підготовки операції / А.О. Феклістов // Збірник наукових праць “Системи управління, навігації та зв’язку”. – 2009. – Вип. 3 (11). – С. 184-186.
8. Гусаров В. Силы информационных операций России: каким должен быть ответ Украины? / Вячеслав Гусаров // Информационное Сопротивление. – 04.10.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sprotyv.info/ru/news/5931-sily-informacionnyh-operaciy-rossii-kakim-dolzhen-byt-otvet-ukrainy.
9. Деньщиков А.Л. Информационная стратегия США (анализ, современность, перспективы): автореферат дис. ... канд. полит. наук: 23.00.02 / Деньщиков Александр Леонидович. – Москва, 2007. – 26 с.
10. Деркаченко Я. Інформаційно-психологічні операції як сучасний інструмент геополітики / Я. Деркаченко // Глобальна організація союзницького лідерства. – 2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://goal-int.org/informacijno-psixologichni-operacii-yak-suchasnij-instrument-geopolitiki/.
11. Військовий стандарт ВСТ 01.004.004-2014(01) Воєнна політика, безпека та стратегічне планування. Інформаційна безпека держави у воєнній сфері. Терміни та визначення. – К., 2014. – 22 с.
12. Основні особливості ознак проведення інформаційно-психологічної операції Російської Федерації в АР Крим / Г.В. Пєвцов, С.В. Залкін, С.О. Сідченко, К.І. Хударковський, А.О.Феклістов, А.В. Антонов // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2014. – Вип. 1(14). – С. 37-39.
13. Методика оцінювання ефективності виконання заходів протидії негативному інформаційно-психологічному впливу противника / Г.В. Пєвцов, А.М. Гордієнко, С.В. Залкін, С.О. Сідченко, К.І. Хударковський // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – 2016. – Вип. 1(46). – C. 23-28.
14. Богданович В.Ю. Моделювання стратегії, орієнтованої на зміну режиму у вибраній країні-мішені через її занурення в хаос, на основі методу функціонально значимих проміжних станів / В.Ю. Богданович // Сучасний захист інформації. – 2015. – № 2. – С. 44-53.
15. Шевчук П.І. Інформаційно-психологічна війна Росії проти України: як їй протидіяти [Електронний ресурс] / П.І. Шевчук // Демократичне врядування. – 2014. – Вип. 13. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeVr_2014_13_11.
16. Присяжнюк Д.М. Застосування маніпулятивних технологій з боку Росії в ЗМІ України (на прикладі Криму) / Д.М. Присяжнюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки. – 2009. – № 23. – С. 63-66.
17. Мороз Ю. Інформаційно-психологічні операції в умовах гібридної війни / Ю. Мороз, Ю. Твердохліб // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2016. – Вип. 38. – C. 97-105.
18. Улічев О.С. Програмне моделювання поширення інформаційно-психологічних впливів у віртуальних соціальних мережах / О.С. Улічев, Є.В. Мелешко // Сучасні інформаційні системи. – 2018.– Т. 2. – № 2. – С. 35-39. https://doi.org/10.20998/2522-9052.2018.2.06.