1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(156)'2019
  5. Моделирование усовершенствованных многошаговых 2D RSA алгоритмов для криптографических преобразований и слепой электронной цифровой подписи

Моделирование усовершенствованных многошаговых 2D RSA алгоритмов для криптографических преобразований и слепой электронной цифровой подписи

В.Г. Красиленко, Д.В. Никитович, Р.А. Яцковская, В.И. Яцковский
Аннотации на языках:


Анотация: Рассматриваются новые модификации криптосистемы RSA на 2D случай, а именно, улучшенные многошаговые модели и алгоритмы для криптографических преобразований (КП) изображений и тексто-графических документов (ТВД), учитывающие их специфику и адаптирующиеся к различным форматам. Приводятся формулы и алгоритмические шаги процедур КП изображений или матричных массивов. Проведен гистограммно-энтропийный анализ. Экспериментами в программной среде Mathcad продемонстрированы функциональные возможности и преимущества таких улучшенных многошаговых 2D RSA моделей, слепых электронных цифровых подписей и систем на их основе для КП.


Ключевые слова: криптографические преобразования, система 2D RSA, матричные многошаговые модели, шифрование, расшифровка, моделирование, электронная подпись, алгоритм, тексто-графический документ

Список литературы

1. Хорошко В.О. Методи та засоби захисту інформації / В.О. Хорошко, А.О. Четков. – К.: Юніор, 2003. – 502 с.
2. Ємець В. Сучасна криптографія: Основні поняття / В. Ємець, А. Мельник, Р. Попович. – Львів: БаК, 2003. – 144 с.: іл.
3. Коркішко Т. Алгоритми та процесори симметричного блокового шифрування / Т. Коркішко, А. Мельник, В. Мельник. – Львів: БаК, 2003. – 168 с.
4. Лужецький В. Методи шифрування на основі перестановки блоків змінної довжини / В. Лужецький, І. Горбенко // Захист інформації. – 2015. – Т. 17, № 2. – С. 169-175.
5. Білецький А.Я. Матричні аналоги протоколу Діффі-Хеллмана / А.Я. Білецький, А.А. Білецький, Р.Ю. Кандиба // Автоматика, вимірювання та керування: Вісник нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – 2012. – №. 741. – С. 128-133.
6. Грицюк Ю.І. Математичні основи процесу генерування ключів переставляння з використанням шифру Кардано / Ю.І. Грицюк, П.Ю. Грицюк // Науковий вісник НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.10. – С. 311-323.
7. Грицюк Ю.І. Методи і засоби генерування QP-матриць Фібоначчі-ключів для реалізації криптографічних перетворень / Ю.І. Грицюк, П.Ю. Грицюк // Науковий вісник НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.6. – С. 334-351.
8. Белецкий А.Я. Модифицированный матричный асимметричный криптографический алгоритм Диффи – Хэллмана / А.Я. Белецкий, А.А. Белецкий, Д.А. Стеценко // Штучний інтелект. – 2010. – № 3. – С. 697-705.
9. Дудикевич В.Б. Крипто-кодовий захист інформації з недвійковим рівно ваговим кодуванням / В.Б. Дудикевич, О.О. Кузнєцов, Б.П. Томашевський // Сучасний захист інформації. – 2010. – № 2. – С. 14-23.
10. Kutter M. Digital Signature Of Color Images Using Amplitude Modulation / M. Kutter, F. Jordan, F. Bossen // Proc. of the SPIE Storage and Retrieval for Image and Video Databases. – 1997. – Vol. 3022. – P. 518-526.
11. Квєтний Р.Н. Метод та алгоритм обміну ключами серед груп користувачів на основі асиметричних шифрів ECC та RSA / Р.Н. Квєтний, Є.О. Титарчук, А.А. Гуржій // Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія. – 2016. – № 3. – С. 38-43.
12. Красиленко В.Г. Моделювання матричних алгоритмів криптографічного захисту / В.Г. Красиленко, Ю.А. Флавицька // Вісн. нац. ун-ту “Львів. політехнік”. – 2009. – № 658. – С. 59-63.
13. Красиленко В.Г. Модифікації системи RSA для створення на її основі матричних моделей та алгоритмів для зашифрування та розшифрування зображень / В.Г. Красиленко, С.К. Грабовляк // Системи обробки інформації. – Х.: ХУПС, 2012 . – № 8(106). – С. 102-106.
14. Красиленко В.Г. Матричні афінно-перестановочні алгоритми для шифрування та дешифрування зображень / В.Г. Красиленко, С.К. Грабовляк // Системи обробки інформації. – Х.: ХУПС, 2012. – Вип. 3(101). – С. 53-61.
15. Красиленко В.Г. Матричні афінні шифри для створення цифрових сліпих підписів на текстографічні документи / В.Г. Красиленко, С.К. Грабовляк // Системи обробки інформації. – Х.: ХУПС, 2011. – Вип. 7(97). – С. 60-63.
16. Красиленко В.Г. Демонстрація процесів створення сліпих електронних цифрових підписів на текстографічну документацію на основі моделей матричного типу / В.Г. Красиленко, Р.О. Яцковська, Ю.М. Тріфонова // Системи обробки інформації. – Х.: ХУПС, 2013. – Вип. 3(110). – Т. 2. – С. 18-22.
17. Красиленко В.Г. Моделювання протоколів узгодження секретного матричного ключа для криптографічних перетворень та систем матричного типу / В.Г. Красиленко, Д.В. Нікітович // Системи обробки інформації. – Х.: ХУПС, 2017. – Вип. 3(149). – С 151-157. https://doi.org/10.30748/soi.2017.149.30.
18. Красиленко В.Г. Моделювання багатокрокових та багатоступеневих протоколів узгодження секретних матричних ключів / В.Г. Красиленко, Д.В. Нікітович // Комп'ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво: науковий журнал. – Луцьк: Луцький національний технічний університет, 2017. – Вип. 26. – С 111-120.
19. Красиленко В.Г. Удосконалення та моделювання матричних афінних шифрів для криптографічних перетворень зображень / В.Г. Красиленко, Д.В. Нікітович // Електроніка та інформаційні технології: збірник наукових праць. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017. – Вип. 7. – С. 20-42.
20. Красиленко В.Г. Вдосконалення та моделювання електронних цифрових підписів матричного типу для текстографічних документів / В.Г. Красиленко, Д.В. Нікітович // Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції “Інформаційні управляючі системи та технології” (ІУСТ-Одеса-2017), Одеський національний морський університет, 20-22 вересня 2017р. – Одеса: ВидавІнформ НУ “ОМА”, 2017. – С. 312 -318.
21. Красиленко В.Г. Алгоритми формування двовимірних ключів для матричних алгоритмів криптографічних перетворень зображень та їх моделювання / В.Г. Красиленко, В.І. Яцковський, Р.О. Яцковська // Системи обробки інформації. – Х.: ХУПС, 2012. – Вип. 8(106). – С. 107-110.