1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(156)'2019
  5. Опыт использования в образовательном процессе университета simulink-приложений для визуально-имитационного моделирования алгоритмов помехозащиты радиолокационных станций радиотехнических войск

Опыт использования в образовательном процессе университета simulink-приложений для визуально-имитационного моделирования алгоритмов помехозащиты радиолокационных станций радиотехнических войск

И.М. Невмержицкий, Ю.И. Дацкив, Д.С. Сидоренко, О.Н. Оленин
Аннотации на языках:


Анотация: В статье приведен опыт использования Simulink-приложений для визуально-имитационного моделирования алгоритмов помехозащиты радиолокационных станций радиотехнических войск. Приведены примеры Simulink-приложений, которые моделируют алгоритмы селекции движущихся целей, компенсации активных шумовых и хаотических импульсных помех. Рассмотрены общие подходы по использованию созданных визуально-имитационных приложений алгоритмов помехозащиты радиолокационных станций радиотехнических войск в образовательном процессе высшего военного учебного заведения. Даны рекомендации субъектам образовательного процесса по применению предложенных Simulink-приложений для информационной поддержки обучения курсантов по военно-техническим дисциплинам, а также ученым о проведении исследований по оценке эффективности помехозащиты радиолокационных станций радиотехнических войск.


Ключевые слова: визуально-имитационные Simulink-приложения, моделирование, алгоритмы помехозащиты

Список литературы

1. Указ Президента України від 25.06.2013 № 344/2013 “Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013.
2. Шамко Є.В. Розвиток форм і способів застосування Повітряних Сил Збройних Сил України в сучасних умовах ведення збройної боротьби / Є.В. Шамко, О.М. Жарик, В.В. Коваль // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2018. – № 2(31). – С. 9-15. https://doi.org/10.30748/nitps.2018.31.01.
3. Шамко Є.В. Основні особливості застосування Повітряних Сил в сучасних умовах ведення збройної боротьби / Є.В. Шамко, О.М. Жарик, В.В. Коваль // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2017. – № 2(27). – С. 15-18. https://doi.org/10.30748/nitps.2017.27.02.
4. Алімпієв А.М. Особливості гібридної війни РФ проти України. Досвід, що отриманий Повітряними Силами Збройних Сил України / А.М. Алімпієв, Г.В. Пєвцов // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2017. – № 2(27). – С. 19-25. https://doi.org/10.30748/nitps.2017.27.03.
5. Ковалевський С.М. Пропозиції щодо створення скритого маловисотного радіолокаційного поля в умовах ведення сучасних мережецентричних та гібридних війн / С.М. Ковалевський, Г.В. Пєвцов, Г.В. Худов // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2015. – № 1(18). – С. 77-81.
6. Kumar T. MATLAB and SIMULINK for Engineers / T. Kumar. – Oxford University Press Buch, 2012. – 492 p.
7. Zamboni L. Getting Started with Simulink / L. Zamboni. – Packt Publishing Limited, 2013. – 132 p.
8. Peter I. Kattan. MATLAB for Beginners: A Gentle Approach, Revised Edition / Peter I. Kattan. – BookBaby, 2013. – 288 p.
9. Navas K. Lab Primer Through MATLAB: Digital Signal Processing, Digital Image Processing, Digital Signal Processor and Digital Communication / K. Navas, R. Jayadevan. – PHI Learning, 2014. – 356 p.
10. Sulaymon L.E. MATLAB & Simulink Essentials: MATLAB & Simulink for Engineering Problem Solving and Numerical Analysis / L. Sulaymon. – Lulu Publishing, 2016. – 670 p.
11. Моделювання елементів систем озброєння радіотехнічних військ засобами візуально-імітаційного моделювання SIMULINK / І.М. Невмержицький, А.А. Гризо, О.А. Малишев, В.М. Купрій // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2009. – № 1(19). – С. 66-69.
12. Візуально-імітаційне моделювання цифрової системи СРЦ, що реалізує дискретне перетворення Хартлі / І.М. Невмержицький, А.А. Гризо, І.І. Калініченко, Р.Ю. Кліменко // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2010. – № 2(4). – С. 137-140.
13. Проектування візуально-імітаційних додатків для моделювання алгоритмів селекції рухомих цілей існуючих та модернізованих РЛС РТВ за допомогою пакету Simulink / І.М. Невмержицький, А.А. Гризо, М.А. Матвійчук, В.С. Семенов, Е.І. Гуйда // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України.  2017.  № 2(27).  С. 105-109. https://doi.org/10.30748/nitps.2017.27.20.