1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(59)'2019
  5. Моніторинг станів операційного середовища та багатоструктурних систем військового призначення при управлінні їх функціонуванням та структурною динамікою

Моніторинг станів операційного середовища та багатоструктурних систем військового призначення при управлінні їх функціонуванням та структурною динамікою

Д.А. Гриб, Б.О. Демідов, Ю.Ф. Кучеренко, О.Г. Матющенко, О.О. Хмелевcька
УДК 004.8
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті представлені основні аспекти моніторингу станів складних багатоструктурних систем (СБСС) військового призначення і зовнішнього середовища, в котрій реалізуються процеси управління функціонуванням і структурною динамікою (СД) таких систем в оперативно-тактичній обстановці (ОТО), що динамічно змінюються у районі ведення операцій (бойових дій). У якості перспективного виділяється інтегрований комплекс моніторингу зовнішнього простору, що застосовує комплексне використання інформаційних датчиків різної фізичної природи, розміщених на різних платформах базування і у різних областях фізичного простору, а саме – космічні, повітряні наземні і надводні. Для забезпечення достатньо повного задоволення інформаційних потреб пропонується здійснювати моніторинг у єдиному інформаційному просторі з використанням різних засобів технічної розвідки (перш за все, радіолокаційної і оптико-електронної). Комплексність ведення моніторингу і технічної розвідки має забезпечуватись за рахунок охоплення моніторинговими і розвідувальними діями всього району ведення операцій (бойових дій) і всіх тих об'єктів, які знаходяться в ньому і інформація о яких необхідна для прийняття управлінських рішень в обстановці, що динамічно змінюється на полі бою (театрі війни). Моніторинговий контроль стану зовнішнього середовища ведення бойових дій має охоплювати, перш за все, ключеві зони огляду театру збройної боротьби з урахуванням пріоритетності отримання і надання поточної інформації про зміни ОТО в цих зонах військам (силам), що задіяні в операції. При проведенні моніторингу виділяються обмеження, а також характерні особливості його проведення. Вказується, що в якості сукупності моніторингових показників слід вибирати такі показники, які забезпечували би цілісне представлення о ході реалізації інформаційного забезпечення процесів управління функціонуванням і СД систем в динаміці зміни ОТО. До важливіших характеристик моніторингу управління віднесена можливість оперативного проведення моніторингу в реальному масштабі часу синхронно із змінами ОТО в районі ведення операцій (бойових дій).


Ключові слова: моніторинг стану, структурна динаміка, оперативно-тактична обстановка, інформаційні датчики, технічна розвідка

Список літератури

1. Верба В.С. Радиолокационные системы авиационно-космического мониторинга земной поверхности и воздушного пространства / В.С. Верба, Б.Г. Татарский. – М.: Радиотехника, 2014. – 576 с.
2. Кондратенков Г.С. Авиационные системы радионаведения / Г.С. Кондратенков. – М.: Радиотехника, 2015. – 648 с.
3. Радиолокационные системы землеобзора космического базирования / В.С. Верба, Л.Б. Неронский, И.Г. Осипов, В.Э. Турук. – М.: Радиотехника, 2010. – 680 с.
4. Верба В.С. Авиационные комплексы радиолокационного дозора и наведения. Принципы построения, проблемы разработки и особенности функционирования / В.С. Верба. – М.: Радиотехника, 2014. – 528 с.
5. Рис У.Г. Основы дистанционного зондирования / У.Г. Рис. – М.: Техносфера, 2006. – 336 с.
6. Канащенков А.И. Аэрокосмический радиолокационный мониторинг Земли / А.И. Канащенков. – М.: Радиотехника, 2006. – 240 с.
7. Верба В.С. Обнаружение наземных объектов. Радиолокационные системы обнаружения и наведения воздушного базирования / В.С. Верба. – М.: Радиотехника, 2007. – 360 с.
8. Чандра А.М. Дистанционное зондирование и географические информационные системы / А.М. Чандра , С.К. Гош. –М.: Техносфера, 2008. – 312 с.
9. Демідов Б.О. Принципи, методи та підходи до отримання узагальнених даних про навколишній простір при його моніторингу з використанням інтегрованих багатодатчикових комплексів військового та подвійного призначення / Б.О. Демідов, Ю.Ф. Кучеренко, А.М. Носик // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2017. – № 3(28). – С. 14-31. https://doi.org/10.30748/nitps.2017.28.02.
10. Федоров И.Б. Информационные технологии в радиотехнических системах / И.Б. Федоров. – М.: МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2011. – 846 с.
11. Кучеренко Ю.Ф. Створення єдиного інформаційного простору міжвидового угруповання, основний фактор його інформаційного опанування над противником / Ю.Ф. Кучеренко // Системи управління, навігації та зв’язку. – 2009. – № 2(10). – С. 109-111.
12. Демідов Б.О. Концептуальные аспекты информатизации и автоматизации управления в вооруженных силах государства / Б.О. Демидов, Д.А. Гриб, О.А. Хмелевская // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2017. – № 5(54). – С. 38-47.
13. Автоматическое обнаружение и сопровождение динамических объектов на изображениях, формируемых оптико-электронными приборами в условиях априорной неопределённости. Методы и алгоритмы / О.Б. Гузенко, А.Н. Катулев, А.А. Храмичев, С.В. Ягольников. – М.: Радиотехника, 2015. – 280 с.
14. Принципи, методи і технології ведення збройної боротьби, управління силами і засобами в умовах активного інформаційного протиборства конфліктуючих сторін / Д.А. Гриб, Б.О. Демідов, Ю.Ф. Кучеренко, А.М. Ткачов, Т.В. Кулєшова // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2019. – № 1(34). – С. 12-22. https://doi.org/10.30748/nitps.2019.34.02.
15. Принципи, методи і технології моделювання і дослідження процесів функціонування складних багатоструктурних систем багатоструктурних систем військового призначення і управління їх структурною динамікою / Д.А. Гриб, Б.О. Демідов, Ю.Ф. Кучеренко, А.М. Ткачов, Є.В. Шубін // Системи обробки інформації. – № 1(156). – 2019. – С. 64-73. https://doi.org/10.30748/soi.2019.156.09.
16. Меньшаков Ю.К. Теоретические основы технических разведок / Ю.К. Меньшаков. – М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2008. – 536 с.
17. Меньшаков Ю.К. Виды и средства иностранных технических разведок / Ю.К. Меньшаков. – М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009. – 656 с.
18. Бакланов А.И. Системы наблюдения и мониторинга / А.И. Бакланов. – М.: БИНОМ, 2009. – 234 с.


Бібліографічний опис для цитування:
Моніторинг станів операційного середовища та багатоструктурних систем військового призначення при управлінні їх функціонуванням та структурною динамікою / Д.А. Гриб, Б.О. Демідов, Ю.Ф. Кучеренко, О.Г. Матющенко, О.О. Хмелевcька  // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2019. – № 1(59). – С. 14-25. https://doi.org/10.30748/zhups.2019.59.02.