1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(59)'2019
  5. Обґрунтування сучасного пiдходу щодо автоматизації процесів прийняття рішень по управлінню авіацією

Обґрунтування сучасного пiдходу щодо автоматизації процесів прийняття рішень по управлінню авіацією

Н.О. Королюк, О.В. Першин, Т.О. Грідньова, С.О. Шевченко, М.С. Агапов
УДК 519.81
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті пропонується сучасний підхід щодо автоматизації процесів прийняття рішень по управлінню винищувальною авіацією за допомогою використання новітніх інформаційних технологій та обґрунтована доцільність використання нечіткої логіки як засобу моделювання невизначеності природної мови при неоднорідній і нечіткій вхідній інформації. Запропонований підхід щодо формування правил визначення методу наведення, області можливих атак по повітряних цілях, що представляють собою логіко-аналітичні процедури по прийняттю рішень. Отримані результати дозволяють підвищити ефективність управління винищувальною авіацією.


Ключові слова: логіко-аналітичні задачі, формалізація, теорія нечітких множин, підмножина, лінгвістична модель

Список літератури

1. Мажара І.П. Інформаційна модель допуску осіб групи керівництва польотами до управління повітряним рухом / І.П. Мажара, О.І. Тимочко, В.Г. Чернов // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2018. – № 1(30). – С. 24-29. https://doi.org/10.30748/nitps.2018.30.04.
2. Скрынникова Н.С. Зарубежный опыт борьбы с терроризмом: механизмы противодействия / Н.С. Скрынникова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2014. – № 28. – Т. 3. – С. 37-40.
3. Saatya T. Structures in decision making: On the subjective geometry of hierarchies and networks / T. Saatya // European Journal of Operational Research. – № 199(3). – Р. 867-872.
4. Камінський B.B. Боротьба з повітряним тероризмом має починатися з землі / B.B. Камінський // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2014. – № 1(14). – С. 16-23.
5. Зонов Ф. Международный терроризм и мировой опыт борьбы с ним [Електронний ресурс] / Ф. Зонов // Власть. – 2011. – № 12. – Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnyy-terrorizm-i-mirovoy-opyt-borby-s-nim.
6. Степанов Г.С. Погляди щодо проблемних питань застосування Повітряних Сил в протиповітряній обороні / Г.С. Степанов, В.В Камінський, М.А. Павленко // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2018. – № 1(30). – С. 18-23. https://doi.org/10.30748/nitps.2018.30.03.
7. Королюк Н.О. Удосконалення програмного забезпечення комплексів засобів автоматизації при розпізнаванні типу повітряного об’єкта / Н.О. Королюк, В.В. Синявський, Д.О. Хаустов // Системи озброєння і військова техніка. – 2017. – № 1(49). – С. 67-80.
8. Королюк Н.О. Процедура формалізації даних, які використовуються при описі процесу управління рухом повітряних об’єктів / Н.О. Королюк, Р.В. Корольов, О.А. Коршець // Зв'язок, радіотехніка, акустика и навігація. – 2017.
– С. 103-106.
9. Тимочко О.І. Метод оцінки ступеня небезпеки нештатних ситуацій у повітряному просторі / О.І. Тимочко, П.П. Зуєв // Наука і техніка Повітряних Сил Збойних Сил України. – 2017. – № 1(26). – С. 49-53.
https://doi.org/10.30748/nitps.2017.26.10.
10. Теоретические основы автоматизации процессов выработки решений в системах управления / В.Е. Ярушек, В.П. Прохоров, А.В. Мишин, Б.Н. Судаков. – Х.: ХУПС, 2011. – 355 с.

Бібліографічний опис для цитування:
Королюк Н.О., Першин О.В., Грідньова Т.О., Шевченко С.О., Агапов М.С. Обґрунтування сучасного пiдходу щодо автоматизації процесів прийняття рішень по управлінню авіацією. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2019. № 1(59). С. 32-39. https://doi.org/10.30748/zhups.2019.59.04.