1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(59)'2019
  5. Напрямки вдосконалення радіостанцій декаметрового діапазону авіаційного повітряного зв’язку з використанням технології FBMC

Напрямки вдосконалення радіостанцій декаметрового діапазону авіаційного повітряного зв’язку з використанням технології FBMC

А.П. Глушко, А.В. Горицька, Н.В. Куксов, О.О. Шевченко
УДК 621.391
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті визначені напрямки вдосконалення радіостанцій декаметрового діапазону авіаційного повітряного зв’язку з використанням технологій FBMC. Розглянуті особливості застосування засобів електрозв’язку при проведенні ЗС України операції об’єднаних сил. Доведено,що при побудові сучасних радіостанцій декаметрового діапазону слід передбачити комбіноване застосування наведених технологій. Проведений аналіз сучасних телекомунікаційних технологій свідчить, що побудову радіостанцій декаметрового діапазону необхідно реалізовувати, враховуючи властивості повідомлень, що передаються, та середовища їх поширення.


Ключові слова: радіозв’язок, декаметровий діапазон, радіосигнал, обробка інформації, вокодер, огинаюча спектру, дискретне перетворення Фур’є

Список літератури

1. Васюта К.С. Застосування досвіду АТО та особливості проведення ООС для підготовки фахівців зв’язку, РТЗ та ІС / К.С. Васюта, О.М. Чекунова, С.А. Макаров. – Х.: ХНУПС, 2018. – 292 с.
2. Вдосконалення КХ-радіозв’язку / Є.О. Степаненко, Т.Г. Гурський, М.Д. Ільїнов та ін. // Телеком. Військовий зв'язок. – 2017. – № 2. – С. 84-89.
3. Стан та перспективи розвитку телекомунікаційних систем спеціального призначення / В.І. Василишин, В.В. Лютов, В.Д. Луняка, С.Л. Бутенко, А.К. Суслов // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2017. – № 4(53). – С. 66-70.
4. Черкасов Д. Основи технології VoIP та ІР-телефонії / Д. Черкасов // Телеком. Військовий зв'язок. – 2017. – № 2. – С. 64-70.
5. Рабинер Л. Теория и применение цифровой обработки сигналов / Л. Рабинер, Л. Гоулд. – М.: Мир, 1978. – 848 с.
6. Kansal P. FBMC vs OFDM Waveform Contenders for 5G Wireless Communication System / P. Kansal, А. Shankhwar // Wireless Engineeringand Technology. – 2017. – № 8. – P. 59-70. https://doi.org/10.4236/wet.2017.84005.
7. Банкет В.Л. Сигнально-кодовые конструкции в телекоммуникационных системах / В.Л. Банкет. − Одесса: Феникс, 2009. − 180 с.
8. Толубко В.Б. Формування багатопозиційного сигналу 5G на базі фазорізницевої модуляції високого порядку / В.Б. Толубко, Л.Н. Беркман, С.В. Козелков // Зв’язок. – 2016. − №4. – С. 3-7.
9. Голдсмит А. Беспроводные коммуникации / А. Голдсмит. – М.: Техносфера, 2011. – 904 с.
10. Скляр Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение / Б.Скляр. – М.: Изд. Вильямс, 2003. – 1104 с.
11. Современные беспроводные сети: состояние и перспективы развития / И.А. Гепко, В.Ф. Олейник, Ю.Д. Чайка, А.В. Бондаренко – К.: ЕКМО, 2009. – 672 с.
12. Haykin S. Cognitive radio: brain-empowered wireless communications / S. Haykin // IEEE journal on selected areas in communications. – 2005. – № 2 (23). – P. 201-220. http://dx.doi.org/10.1109/jsac.2004.839380.
13. Modulation formats and waveforms for 5G networks: who will be the heir of OFDM? / P. Banelli, S. Buzzi, G. Colavolpe, A. Modenin, F. Rusek, A. Ugolini // IEEE SP magazine. – 2014. − № 6 (31). – P. 80-93.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Напрямки вдосконалення радіостанцій декаметрового діапазону авіаційного повітряного зв’язку з використанням технології FBMC / А.П. Глушко, А.В. Горицька, Н.В. Куксов, О.О. Шевченко  // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2019. – № 1(59). – С. 40-45. https://doi.org/10.30748/zhups.2019.59.05.