1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(59)'2019
  5. Обґрунтування необхідності виявлення маневрів цілей “змійка” і “ножиці” на етапі супроводження радіотехнічними засобами

Обґрунтування необхідності виявлення маневрів цілей “змійка” і “ножиці” на етапі супроводження радіотехнічними засобами

І.Г. Кіріллов, Т.О. Новікова, О.М. Поліський, Т.В. Шевчук, О.С. Яненко
УДК 629.7.07:355.4+621.396.965.8
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Стаття присвячена обґрунтуванню необхідності своєчасного виявлення маневрів повітряних цілей типу “змійка” та “ножиці” шляхом аналізу впливу маневрів на ефективність бойового застосування вогневих засобів ЗРВ та винищувальної авіації. Проаналізовано способи подолання авіацією противника ППО об’єктів, що обороняються, в період локальних війн та військових конфліктів останніх десятиріч, проведено аналіз впливу таких маневрів на якість супроводження маневруючих цілей радіолокаційними засобами РТВ, бортовими РЛС винищувальної авіації, РЛС супроводження цілей та локаторів підсвіту і наведення керованих ракет з радіолокаційними головками самонаведення ЗРК.


Ключові слова: подолання ППО, маневри “змійка” та “ножиці”, бортова РЛС, траєкторна обробка, автосупроводження, “сліпий” ракурс, радіальна швидкість, зона пораження

Список літератури

1. Довідник учасника АТО: озброєння і військова техніка Збройних Сил Російської Федерації: монографія / А.М. Алімпієв, Г.В. Пєвцов, Д.А. Гриб та ін.; за заг. ред. А.М. Алімпієва. – Х.: Вид. ХКВ “Оригінал”, 2015. – 732 с.
2. Бабич В.К. Авиация в локальных войнах / В.К. Бабич. – М.: Воениздат, 1988. – 207 с.
3. Военное искусство в локальных войнах и вооруженных конфликтах: военно-исторический труд. – М.: Воениздат, 2009. – 764 с.
4. Тактика ударных групп израильской авиации [Электронный ресурс] // Зарубежное военное обозрение. – 1975. – №4. – С. 51-55. Режим доступа: http://www.zvo.su/page/archiv/1975/4_1975_all/.
5. Дробаха Г.А. Розвиток тактики дій засобів повітряного нападу в локальних конфліктах ХХІ століття / Г.А. Дробаха, С.М. Піскунов, І.М. Тихонов // Системи озброєння і військова техніка. – 2010. – № 1(21). – С. 6-10.
6. Єрмошин М.О. Боротьба в повітрі / М.О. Єрмошин, В.М. Федай. –Х.: ХВУ, 2004. – 381 с.
7. Смірнов О.О. Аналіз бойового застосування авіації в локальних війнах і збройних конфліктах другої половини XX – початку XXI сторіччя / О.О. Смірнов, О.В. Блінов // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2010. – № 1(3). – С. 67-75.
8. Портал “Современная армия”. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.modernarmy.ru/article/318/preodolenie-voiskovoy-pvo (дата звернення 12.12.2018).
9. Федосов Е.А. Авиация ПВО России и научно-технический прогресс: боевые комплексы и системы вчера, сегодня, завтра: монография / Е.А. Федосов. – М.: Дрофа, 2004. – 816 с.
10. Основні поняття тактики зенітних ракетних військ / М.О. Єрмошин, К.В. Закутін, Є.І. Ряполов, В.В. Шулежко // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2012. – № 2(8). – С. 53-57.
11. Ковтуненко А.П. Основы построения и моделирования функционирования сложных систем вооружения (системы зенитного управляемого ракетного оружия) / А.П. Ковтуненко, Н.А. Шершнев. – Х.: ВИРТА ПВО, 1992. – 243 с.
12. Сычев М.И. Траекторная обработка радиолокационной информации на основе упрощенных многомодельных фильтров / М.И. Сычев // Электросвязь. – 2016. – № 10. – С. 32-37.
13. Design of IMM filter for radar tracking using evolution strategies / J.A. Besada, J. Garcia, D.G. Miguel, A. Berlanga // IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems. – 2005. – № 41(3). – Р. 1109-1122.
14. Кириллов И.Г. Анализ эффективности мультипараллельных вычислений в системах первичной и вторичной обработки радиолокационной информации / И.Г. Кириллов, А.П. Сахаров, В.В. Лашин // Системи обробки інформації. –2016. – № 2(139). – С. 27-30.
15. Гризо А.А. Удосконалення вторинної обробки радіолокаційної інформації в РЛС 19Ж6 / А.А. Гризо, І.М. Невмержицький, В.В. Монастирний // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2017. – № 1(26). – С. 78-81. https://doi.org/10.30748/nitps.2017.26.16.
16. Челпанов А.В. Фільтрація параметрів траєкторії маневруючої цілі / А.В. Челпанов, Р.Г. Сидоренко, Є.О. Меленті // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2011. – № 1(5). – С. 62-64.

Бібліографічний опис для цитування:
Обґрунтування необхідності виявлення маневрів цілей “змійка” і “ножиці” на етапі супроводження радіотехнічними засобами / І.Г. Кіріллов, Т.О. Новікова, О.М. Поліський, Т.В. Шевчук, О.С. Яненко  // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2019. – № 1(59). – С. 46-52. https://doi.org/10.30748/zhups.2019.59.06.