1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(59)'2019
  5. Розробка програмної реалізації алгоритму перерахунку частот в кодову послідовність для перенастроювання радіостанції Р-832(М) на нові радіодані

Розробка програмної реалізації алгоритму перерахунку частот в кодову послідовність для перенастроювання радіостанції Р-832(М) на нові радіодані

А.О. Красноруцький, Р.Г. Сидорук, В.В. Абрамов
УДК 681.324
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті розроблено програмну реалізацію алгоритму перерахунку частот в кодову послідовність для перенастроювання радіостанції Р-832(М) на нові радіодані. Головна мета розробки даного алгоритму полягає у зменшенні працевтрат особового складу інженерно-авіаційної служби авіаційних бригад Повітряних Сил Збройних Сил України на перерахунок частот в відповідні кодові комбінації при відпрацюванні аркушів контролю для зміни частот каналів радіостанції Р-832(М), час на відпрацювання аркушів контролю для зміни частот зменшився до 5 хвилин. Актуальність розглянутої проблематики насамперед пов’язана з особливостями виконання завдань інженерно-авіаційною службою в умовах проведення Операції об’єднаних сил на сході України. Запропонована програмна реалізація автоматизації процесу перерахунку частот в кодову послідовність забезпечує зменшення впливу людського фактору на виникнення похибок при виконанні відповідних перерахунків. Автоматизація процесу перерахунку побудована в програмі для роботи з електронними таблицями Microsoft Office Excel.


Ключові слова: радіостанція Р-832(М), запам’ятовуючий пристрій, завадо захищеність, MS Office Excel, інженерно-авіаційна служба

Список літератури

1. Радиостанция Р-832М. Техническое описание. Ч. 2. Изд. 2. – М.: Военное издательство, 1974. – 105 с.
2. Becker VHF-Transceiver Family RT6512, RT6512-(100), RT6512-(200), Installation and Operation Manual DV 17501.03 Issue 01 June 2015.
3. Наказ Міністерства оборони України “Про затвердження Правил інженерно-авіаційного забезпечення державної авіації України № 343 від 05.07.2016” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://xn--80aagahqwyibe8an.com/ukrajini-minoboroni-nakazi/nakaz-minoboroni-ukrajini-vid-05072016-343.html.
4. Організація військового зв’язку / В.Г. Шолудько, М.Ю. Єсаулов, О.В. Вакуленко, Т.Г. Гурський, М.М. Фомін. – К.: ВІТІ, 2017. – 282 с.
5. Радиостанция Р-832М. Инструкция по эксплуатации. Ч. 3. Изд. 2. – М.: Военное издательство, 1974. –35 с.
6. Радиостанция Р-832М. Альбом схем. Изд. 2. – М.: Военное издательство, 1974. – 65 с.
7. Шамко Є.В. Основні особливості застосування Повітряних Сил в сучасних умовах ведення збройної боротьби / Є.В. Шамко, О.М. Жарик, В.В. Коваль // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2017. – № 2(27). – С. 15-18. https://doi.org/10.30748/nitps.2017.27.02.
8. Bovens M. From street‐level to system‐level bureaucracies: how information and communication technology is transforming administrative discretion and constitutional control / M. Bovens, S. Zouridis // Public administration review. – 2002. – №. 2(62). – С. 174-184.
9. Конахович Г.Ф. Концепція побудови обладнання захищеного радіотелефонного зв’язку для авіаційних застосувань / Г.Ф. Конахович, В.В. Антонов, В.Є. Курушкін // Безпека інформації. – 2014. – № 3(20). – С. 224-230.
10. Lemons G.T. F-35 Mission Systems Design, Development & Verification / G.T. Lemons, K. Carrington // 2018 Aviation Technology, Integration, and Operations Conference. – 2018. – С. 3519.
11. Laird R.F. A 21st-century Concept of Air and Military Operations / R.F. Laird // Defense Horizons. – 2009. – №. 66. – С. 1.
12. Raytheon AN/ARC-164 UHF Airborne Radio [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://tsc-60.cellmail.com/tsc-60/TSC-118/rtn_ncs_products_arc164_pdf.pdf.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Красноруцький А. О. Розробка програмної реалізації алгоритму перерахунку частот в кодову послідовність для перенастроювання радіостанції Р-832(М) на нові радіодані / А.О. Красноруцький, Р.Г. Сидорук, В.В. Абрамов  // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2019. – № 1(59). – С. 53-57. https://doi.org/10.30748/zhups.2019.59.07.