1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(59)'2019
  5. Метод оцінки пропускної здатності в інформаційно-телекомунікаційній мережі Повітряних Сил Збройних Сил України при організації передачі даних

Метод оцінки пропускної здатності в інформаційно-телекомунікаційній мережі Повітряних Сил Збройних Сил України при організації передачі даних

М.В. Яворський, Д.Ю. Голубничий, С.В. Овчінніков, С.М. Колесник
УДК 519.81
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті проаналізовані критерії пропускної здатності телекомунікаційної мережі. На основі критеріїв обрано оптимальний метод оцінки пропускної здатності каналу, який передбачає використання хостами опції “часові мітки” для більш точного вимірювання значення round-trip time. Отримані результати доцільно використовувати при оцінювання ефективності передачі даних в інформаційно-телекомунікаційній мережі Повітряних Сил Збройних Сил України. Обґрунтований критерій вибору мережевого протоколу інформаційно-телекомунікаційних мереж, що залежить від сумарного часу обробки інформаційних повідомлень на фіксованому часовому інтервалі при обмеженнях на час доставки та на доступну пропускну спроможність мережі


Ключові слова: інформаційно-телекомунікаційні мережі, пропускна спроможність, протокол, round-trip time, моніторинг, пакет, Transmission Control Protocol

Список літератури

1. Алімпієв А.М. Застосування досвіду АТО для підготовки фахівців зв’язку, РТЗ, А та ІС / А.М. Алімпієв, О.І. Кушнір, К.С. Васюта. – Х.: ХНУПС, 2016. – 328 с.
2. Довідник з протиповітряної оброни / А.Я. Торопчин, І.О. Романенко, Ю.Г. Даник, Р.Е. Пащенко та ін. – К.: МО України, Х.: ХУПС, 2012. – 368 с.
3. Олифер В.Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. 4-е изд. / В.Г. Олифер, Н.А. Олифер. – СПб.: Питер, 2012. – 943 с.
4. Антонов В.М. Комп’ютерні мережі військового призначення / В.М. Антонов, О.О. Пермяков. – К.: МК-Прес, 2011. – 320 с.
5. Гагарина Л.Г. Основы компьютерных сетей / Л.Г. Гагарина. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 272 с.
6. Интеллектуальные системы поддержки принятия решений / В.А. Тарасов, Б.М. Герасимов, И.А. Левин, В.А. Корнийчук. – К.: МАКНС, 2007. – 336 с.
7. Кучук Г.А. Управление ресурсами инфотелекоммуникаций / Г.А. Кучук, Р.П. Гахов, А.А. Пашнев. – М.: Физматлит, 2006. – 220 с.
8. Заика А. Компьютерные сети / А. Заика. – М.: ИД “Олма-Пресс”, 2006. – 448 с.
9. Одом У. Официальное руководство Cisco по подготовке к сертификационным экзаменам CCNA ICND22 200-101: маршрутизация и коммутация / У. Одом. – М.: Вильямс, 2015. – 734 с.
10. Кучерявый Е.А. Управление трафиком и качество обслуживания в сети интернет / Е.А. Кучерявый. – СПб.: Наука и Техника, 2004. – 336 с.
11. Кучук Г.А. Метод визначення моментів зміни характеристик трафікового процесу / Г.А. Кучук // Системи озброєння і військова техніка. – 2008. – № 4(16). – С. 151-155.
12. Куроуз Д. Компьютерные сети: Нисходящий подход / Д. Куроуз, К. Росс. – М.: Эксмо, 2016. – 912 с.

Бібліографічний опис для цитування:
Метод оцінки пропускної здатності в інформаційно-телекомунікаційній мережі Повітряних Сил Збройних Сил України при організації передачі даних / М.В. Яворський, Д.Ю. Голубничий, С.В. Овчінніков, С.М. Колесник  // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2019. – № 1(59). – С. 58-64. https://doi.org/10.30748/zhups.2019.59.08.