1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(59)'2019
  5. Шляхи прискорення процесу синхронізації в системах електропостачання військових об'єктів

Шляхи прискорення процесу синхронізації в системах електропостачання військових об'єктів

Б.Т. Кононов, М.І. Будур
УДК 621.310.
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: З’ясовуються шляхи прискорення процесу синхронізації синхронних генераторів систем електропостачання військових об’єктів, які засновані на відмові від дотримання умов ідеальної точної синхронізації та використання, при врахуванні інерційності вимикача генератора. Використання при можливості формування команди на вмикання вимикача генератора зонного принципу синхронізації. Відмова від дотримання умов ідеальної точної синхронізації дозволить зменшити час, що витрачається на приведення генератора, що вмикається, у стан, при якому можливо здійснювати підключення на паралельну роботу за рахунок збільшення можливих значень частот ковзання та кутів між напругами що синхронізуються. Перехід до зонного принципу синхронізації збільшує діапазон можливих кутів вмикання, що унеможливлює процес команди на вмикання вимикача генератора. Пропонуються способи отримання постійного кута та постійного часу випередження для зонних синхронізаторів. Доводиться можливість побудови вимірювального блока пристроїв синхронізації на базі операційних інтегруючих підсилювачів. Використання в блоці вимірювання інтегруючих операційних підсилювачів дозволить уникнути суттєвих похибок, які притаманні вимірювальним блокам, в яких використовується диференціювання.


Ключові слова: точка синхронізації, параметри синхронізації, зонний синхронізатор, синхронізатор з постійним кутом випередження, синхронізатор з постійним часом випередження, прискорення ковзання, вимірювання частоти та прискорення ковзання

Список літератури

1. Кононов Б.Т. Релейний захист та автоматика в системах електропостачання військових об’єктів / Б.Т. Кононов, Б.Ф. Самойленко, В.Б. Кононов. – Х.: ХУПС, 2007. – 384 с.
2. Електричні машини / Б.Т. Кононов, Г.І. Лагутін, О.Б. Котов, А.О. Нечаус. – Х.: ХУПС, 2015. – 496 с.
3. Метельський В.П. Електричні машини та мікромашини / В.П. Метельський. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 660 с.
4. Андрієнко В.М. Електричні машини / В.М. Андрієнко, В.П. Куєвда. – К.: НУХТ, 2010. – 366 с.
5. Яцун М.А. Електричні машини / М.А. Яцун. – Львів: Політехніка, 2011. – 461 с.
6. Бєлікова Л.Я. Електричні машини / Л.Я. Бєлікова, В.П. Шевченко. – Одеса: Наука і техніка, 2012. – 478 с.
7. Андреев В.Н. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения / В.Н. Андреев. – М.: Высшая школа, 2006. – 639 с.
8. SYNCHROTACT. Synchronizing and peralleliny devices and systems // Patasheet; 3BHS 901067 E01. Rev.C, ABB, 2012. – 36 p.
9. Кононов Б.Т. Спосіб отримання постійного часу випередження та пристрій його реалізації / Б.Т. Кононов, В.В. Винницка // Енергозбереження, енергетика, енергоаудит. – 2012. – № 7(101). – С. 44-46.
10. Боровиков Ю.С. Автоматика енергосистем / Ю.С. Боровиков, А.С. Гусев, М.В. Андреев. – Томск: Томский политехнический университет, 2014. – 196 с.
11. Аввакумов В.Г. Постановка и решение электроэнергетических задач исследования операции / В.Г. Аввакумов. – К.: Высшая школа, 1983. – 240с.
12. Атабеков Г.И. Теоретические основы электротехники. Ч. 1 / Г.И. Атабеков. – М.: Энергия, 1966. – 320 с.
13. Чуев Ю.В. Исследование операций в военном деле / Ю.В. Чуев. – М.: Воениздат, 1970. – 256 с.
14. Поливанов К.М. Теоретические основы электротехники. Ч. 1 / К.М. Поливанов. – М.: Энергия, 1969. – 352 с.
15. Лущик В.Д. Современные электрические машины и аппараты / В.Д. Лущик. – К.: Техника, 1993. – 203 с.
16. Барзам А.Б. Системная автоматика. 4-е изд. / А.Б. Барзам. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 446 с.
17. Беркович М.А. Автоматика энергосистем / М.А. Беркович, В.А. Гладышев, В.А. Семенов. – М.: Энергоатомиздат, 1991. – 240 с.
18. Методичні рекомендації по проектуванню систем гарантованого електропостачання / В.Г. Кузнецов, С.Д. Федоров, С.В. Облакевич, Е.П. Островский. – К.: “Аратта”, 2005. – 76 с.
19. Карташев И.И. Качество электроэнергии в системах электроснабжения. Способы его контроля и обеспечения / И.И. Карташев. – М.: МЭИ, 2001. – 120 с.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Кононов Б. Т. Шляхи прискорення процесу синхронізації в системах електропостачання військових об'єктів / Б.Т. Кононов, М.І. Будур  // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2019. – № 1(59). – С. 73-80. https://doi.org/10.30748/zhups.2019.59.10.