1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(59)'2019
  5. Методика обробки діагностичної інформації на основі методів фізичного діагностування та результатів форсованих випробувань радіоелектронних компонентів цифрових пристроїв об’єктів радіоелектронної техніки

Методика обробки діагностичної інформації на основі методів фізичного діагностування та результатів форсованих випробувань радіоелектронних компонентів цифрових пристроїв об’єктів радіоелектронної техніки

С.І. Глухов
УДК 656.045
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У попередніх наукових роботах було запропоновано фізичне діагностування, яке, на відміну від функціонального, що сьогодні широко використовується у цифровій техніці, дозволяє визначати реальний технічний стан радіоелектронних компонентів цифрових пристроїв, з яких складаються блоки зразків радіоелектронної техніки. У рамках вирішення задач забезпечення надійності радіоелектронних компонентів, а також зважаючи на неможливість визначення їх остаточного ресурсу у майбутньому, проведені форсовані випробування, в результаті яких були отримані наближені функції діагностичного параметра від часу. Комплексне використання методів фізичного діагностування (енергодинамічного, енергостатичного, електромагнітного) дозволяє підвищити його вірогідність. Сумісне застосування їх з урахуванням результатів форсованих випробувань дає потужний інструмент не тільки для визначення технічного стану радіоелектронних компонентів з високою точністю, а і для здійснення його прогнозування, яке є дослідженим недостатньо. Застосування такого поєднання для побудови нової автоматизованої системи технічного діагностування можливе за умови створення методики обробки діагностичної інформації, що є метою даної статті. Робота нової автоматизованої системи технічного діагностування, в основу якої будуть покладені методи фізичного діагностування та результати прискорених випробувань, дозволить з високою ймовірністю заздалегідь визначати радіоелектронні компоненти з критичними характеристиками. Своєчасна заміна цифрових пристроїв з такими елементами призведе до зменшення кількості раптових відмов блоків зразків радіоелектронної техніки, що особливо є актуальним для об’єктів критичної інфраструктури (авіації, космічної галузі, ядерної енергетики), оскільки непередбачуваний вихід їх зі строю може призвести до катастрофічних та навіть невиправних наслідків. Впровадження нової автоматизованої системи технічного діагностування призведе до підвищення коефіцієнту готовності як комплексного показника надійності радіоелектронної техніки, а також дозволить при збереженні високого рівня безпеки заощадити значну частину державних коштів, які витрачаються на резервування блоків зазначених об’єктів.


Ключові слова: радіоелектронна техніка, методи фізичного діагностування, радіоелектронні компоненти, технічний стан, діагностична інформація, прогнозування, автоматизована система технічного діагностування

Список літератури

1. Основи теорії надійності та експлуатації радіоелектронних систем / В.І. Василишин, С.В. Женжера, О.В. Чечуй, А.П. Глушко. – Х.: ХНУПС, 2018. – 268 с.
2. Діагностування аналогових і цифрових пристроїв РЕТ: монографія / В.В. Вишнівський, М.К. Жердєв, С.В. Лєнков, В.А. Проценко. – К.: ТОВ “Компанія ЛІК”, 2009. – 224 с.
3. Hierarchical fault diagnosis of analog integrated circuits / Kin Ho Chung, P.R. Shepherd, F. Eberhardt, W. Tenten // IEEE Transaction on circuits and system – 1: Fundamental theory and Applications. – 2001. – No. 8(48). – Р. 921-929.
4. Вишнівський В.В. Аналіз методів форсованих випробувань для отримання залежності зміни ДП від часу напрацювання напівпровідникових РЕК / В.В. Вишнівський, В.В. Василенко, В.В. Кузавков // Системи управління, навігації та зв’язку. – 2015. – № 1(33). – C. 18-21.
5. Шкуліпа П.А. Алгоритм побудови тестів для автономних автоматизованих систем діагностування радіоелектронних пристроїв / П.А. Шкуліпа // Вісник Хмельницького національного університету. – 2013. – № 1. – С. 140-144.
6. Вишнівський В.В. Проблема побудови автоматизованих систем технічного діагностування інформаційних систем / В.В. Вишнівський // Защита информации. – 2016. – № 23. – С. 165-176.
7. Жердєв М.К. Побудова функціональних перевіряючих тестів для енергодинамічного та електромагнітного методів діагностування / М.К. Жердєв, С.В. Лєнков, П.А. Шкуліпа // Системи обробки інформації. – 2013. – № 1(108). – С. 49-52.
8. Алгоритм побудови тестів діагностування об’єктів РЕТ для енергодинамічного і електромагнітного методів / П.А. Шкуліпа, С.В. Лєнков, О.В. Сєлюков, М.М. Охрамович // Вестник научных трудов Восточноукраинского национального университета им. В. Даля. – 2012. – № 12(183). – Ч. 2. – С. 201-208.
9. Жердєв М.К. Контроль технічного стану цифрових пристроїв енергостатичним методом / М.К. Жердєв, В.В. Вишнівський, Г.Б. Жиров // Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ “КПІ”. – 2005. – № 1. – С. 51-57.
10. Методика розробки діагностичного забезпечення радіоелектронної техніки на основі енергостатичного методу діагностування з використанням інформаційних технологій / С.В. Лєнков, M.K. Жердєв, І.В. Толок, С.І. Глухов, Г.Б. Жиров // Системи озброєння і військова техніка. – 2017. – № 4(52). – С. 46-51.
11. Діагностування радіоелектронної техніки на основі енергодинамічного методу: методика та інформаційне забезпечення / М.К. Жердєв, О.В. Сєлюков, С.І. Глухов, С.В. Гахович, М.М. Нікіфоров // Системи озброєння і військова техніка. – 2018. – № 2(54). – С. 23-30. https://doi.org/10.30748/soivt.2018.54.03.
12. Глухов С.І. Методика діагностування та прогнозування технічного стану об’єктів РЕТ при використанні автоматизованої системи технічного діагностування / С.І. Глухов, В.П. Романенко // Cучасні інформаційні технології та кібербезпека: науково-практична конференція, 15-16 листопада 2018 р.: тези доп. – Київ. – С. 161-164.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Глухов С. І. Методика обробки діагностичної інформації на основі методів фізичного діагностування та результатів форсованих випробувань радіоелектронних компонентів цифрових пристроїв об’єктів радіоелектронної техніки / С.І. Глухов  // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2019. – № 1(59). – С. 81-86. https://doi.org/10.30748/zhups.2019.59.11.