1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(59)'2019
  5. Надійність отримання вимірювальної інформації полігонним вимірювально-обчислювальним комплексом

Надійність отримання вимірювальної інформації полігонним вимірювально-обчислювальним комплексом

Б.О. Чумак, В.М. Романюк
Анотації на мовах:


Анотация: Полігонний вимірювально-обчислювальний комплекс повинен забезпечувати проведення вимірювань, збору та математичної обробки вимірювальної інформації з метою об'єктивної оцінки льотно-технічних характеристик виробів, що випробовуються, а також оцінки контрольно-серійних і навчально-бойових пусків ракет з полігонів Міністерства оборони і об'єктів Замовника. ПВОК як складна організаційно-технічна система характеризується високим рівнем автоматизації процесів отримання, збору і обробки інформації, а також процесів управління зовнішнім і внутрішніми контурами інформаційної взаємодії, великими інформаційними потоками, складною багаторівневою ієрархічною структурою. Це вимагає методологічного системного підходу до вирішення задач проектування, аналізу і синтезу ПВОК, без чого неможлива оптимізація процесів його створення і цільового застосування та експлуатації. Повне і якісне виконання основних завдань залежить від якості системи управління ПВОК. У зв'язку із статистичним характером процесу управління, а також з урахуванням його глобальності, за загальну характеристику якості функціонування ПВОК в роботі прийняте математичне сподівання втрат інформації, що відображає переважно інформаційний характер його функціонування. Розглянуті вимоги до інформації, що отримується полігонним вимірювально-обчислювальним комплексом. На основі прийняття концепції незалежності і рівної ймовірності подій визначено, що складовими поняття надійності отримання вимірювальної інформації є власна надійність самої системи вимірювання, надійність вимірювальної інформації, тобто ймовірність того, що похибки вимірювання не перевищать деяку наперед задану величину, та ймовірність того, що інформація буде вірно оброблена системою обробки інформації. Висунуті вимоги та проведена оцінка потрібної точності вимірювань дальності для забезпечення заданої надійності отримання вимірювальної інформації.


Ключові слова: полігонний вимірювально-обчислювальний комплекс, інформаційна та інформаційно-вимірювальна система, інформаційно-вимірювальне забезпечення, надійність отримання вимірювальної інформації

Список літератури

1. Бархударян М.В. Основні вимоги та завдання полігонного випробувального комплексу / М.В. Бархударян, К.К. Кулагін, О.М. Мішуков, Б.О. Чумак // Системи озброєння і військова техніка. – 2013. – № 2(34). – С. 2-5.
2. Чумак Б.О. Інформаційно-вимірювальне забезпечення перспективного полігону ЗРВ / Б.О. Чумак, М.В. Бархударян, Р.В. Лященко // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2017. – № 1(50). – С. 112-114.
3. Теоретичні основи інформаційно-вимірювальних систем / В.П. Бабак, С.В. Бабак, В.С. Єременко та ін.; за ред. чл.-кор. НАН України В.П. Бабака; 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Університет новітніх технологій; НАУ, 2017. – 496 с.
4. Надійність техніки. Терміни та визначення: ДСТУ 2860. – [Чинний від 1996-01-01]. – К.: Держстандарт України 1995. – 92 с. – (Державний стандарт України).
5. Общие технические требования к полигонному измерительному комплексу ракетного вооружения, кн. 17. – М.: Министерство обороны СССР, 1988. – 28 с.
6. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике / В.Е. Гмурман. – М: Высшая школа, 1975. – 334 c.
7. Bachir K. Maintenance Optimizing of Production Systems by Reliability: Different Methods Ap-plied / K. Bachir, B. Youcef, B. Ismail // The Open Automation and Control Systems Journal. – 2017. – Vol. 9. – P. 48-59.
https://doi.org/10.2174/1874444301709010048.
8. Applied Measurement System / Edited by Md. Zachurul Haq. – In Tech, USA. – 2012.
9. Herold R. Encyclopedia of Information Assurance / R. Herold, M. Roberts. – Indiana, USA. – 2010.
10. Kalsi H.S. Electronic instrumentation; edition by H.S. Kalsi. – Third edition. – New Delhi: Tata McGraw-Hill Education, 2012. – 829 p.
11. Ramos A.L. Barceló. Model-Based Systems Engineering: An Emerging Approach for Modern Systems / A.L. Ramos, J.V. Ferreira, J. Barceló // IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C (Applications and Reviews). – 2012. – Vol. 42, Issue 1. – P. 101-111. https://doi.org/10.1109/TSMCC.2011.2106495.
12. Theoretical basic concepts for formation of the criteria for measurement signals synthesis optimality for control of complex radio engineering systems technical status / A.Iu. Bratslavska, S.V. Gerasimov, H.M. Zubritskii, O.І. Timochko, O.O. Timochko // Системи обробки інформації. – 2017. – № 5 (151). – С. 151-157. https://doi.org/10.30748/soi.2017.151.20.