1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(59)'2019
  5. Безрідинний спосіб дезактивації зразків озброєння та військової техніки і військових об’єктів шляхом зняття забрудненого шару та ізоляцією забрудненої поверхні

Безрідинний спосіб дезактивації зразків озброєння та військової техніки і військових об’єктів шляхом зняття забрудненого шару та ізоляцією забрудненої поверхні

А.В. Писарєв, І.О. Радченко, А.Ф. Лазутський, С.А. Тузіков
Тематика статті: Загальні питання
УДК 699.85:351.862
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У даній статті розглянуто можливість використання та шляхи удосконалення безрідинного способу дезактивації. Проаналізовано такі характерні особливості даного способу як дезактивація шляхом зняття забрудненого шару та ізоляцією забрудненої поверхні з зразків озброєння і військової техніки та військових об'єктів, радіоелектронної апаратури, електричних пристроїв, доріг, місцевості і т.д., а також у разі відсутності необхідних для проведення дезактивації водних ресурсів. На основі проведеного аналізу пропонується виділити дві стадії процесу дезактивації: перша стадія процесу проводиться в разі видалення структурованих радіоактивних (РА) забруднень, друга стадія процесу дезактивації пов'язана з видаленням РА забруднень, які втратили зв'язок з поверхнею об'єкта, для запобігання можливого вторинного забруднення. Установлено, що дезактивація ізоляцією забрудненої поверхні буде ефективною тільки в тому випадку, коли ізолюючий матеріал може знизити уражаючу дію РА забруднень. Зазвичай ізолюючий матеріал фіксує РА забруднення і не дає їм можливість поширюватися з забрудненої поверхні, тим самим знижується небезпека безпосереднього забруднення при зіткненні з цими поверхнями або ліквідується зовсім. Залишається головна небезпека - небезпека опромінення людей. Визначено і обґрунтовано необхідність використання даного способу у випадках відновлення боєздатності військових підрозділів після ведення бойових дій як у випадках застосування противником зброї масового ураження так і, особливо, після аварійних радіоактивних забруднень, а також при знятті з експлуатації відпрацьованих ядерних енергетичних установок.


Ключові слова: дезактивація, адгезія, радіоактивне забруднення, критерій Рейнольдса, аеродинамічна сила , інгібіруюча сила, адгезія

Список літератури

1. Лазутський А.Ф. Щодо питання визначення фізико-хімічних процесів поверхневого радіоактивного забруднення / А.Ф. Лазутський, А.В. Писарєв, В.О. Табуненко // Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. – 2010. – № 17. – С. 31-35.
2. Зимон А.Д. Дезактивация / А.Д. Зимон. – М.: Атомиздат, 1975. – 280 с.
3. Зимон А.Д. Адгезия пыли и порошков. – М.: Наука, 1983. – 432 с.
4. Musseiman R., Yarbrongh J. // Environ. Sci. – 1987. – Vol. 80, No. 1. – Р. 51-56.
5. Zimon A. Adhesion of Dust and Power N.Y. – London: Plenum Press, 1982.
6. Лазутский А.Ф. Щодо питання визначення фізико-хімічних процесів глибинного радіоактивного забруднення / А.Ф. Лазутский, А.В. Писарєв, В.О. Табуненко // Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. – 2009. – № 16. – С. 13-17.
7. Зимон А.Д. Аэрозоли / А.Д. Зимон. – М.: Химия, 1993. – 208 с.
8. Чернобыльская катастрофa: причины и последствия / B.C. Кавунов, Г.С. Сакулин, JI.H. Шадрин, А.Д. Зимон. – Минск: Тест, 1993. – С. 199-214.
9. Пат. ФРГ № Р 3604422.9 Устройство для очистки загрязненной поверхности потоком воздуха / В.Дейцер // Опубл. 20.08.1987. РЖ Ядерные реакторы. 1988. –.Т2, № 50. –147П.
10. Полуэктова Г.Б. Атомная техника за рубежом / Г.Б. Полуэктова, О.В. Ковальчук // Атомная техника за рубежом. – 1990. – № 8. – С. 9-13.
11. Kimuro H. Eng. Rev. – 1987. – Vol. 27. – № 2. – P. 90-93.
12. Хашин М. Тр. Амер. об-ва инженеров-механиков / М. Хашин, Д. Эчерт. – Сер. Б., 1990. – С. 93-99.
13. Писарєв А.В. Особливості дезактивації продуктів харчування при забрудненні радіоактивними речовинами при аваріях на радіаційно-небезпечних об'єктах / А.В. Писарєв, А.Ф. Лазутський, С.А. Тузіков // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2017. – № 1(50). – С. 143-146.
14. Методика оцінки ступеня і повноти дезактивації об’єктів, забруднених радіоактивними речовинами / А.В. Писарєв, І.О. Радченко, С.А. Тузіков, С.А. Писарєв, А.Ф. Лазутський // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2017. – № 2(51). – С. 170-174.
15. Аналіз безрідинних способів дезактивації зразків озброєння, військової техніки та військових об’єктів / А.В. Писарєв, І.О. Радченко, С.А. Тузіков, А.Ф. Лазутський, С.А. Писарєв // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2018. – № 2(56). – С. 199-206. https://doi.org/10.30748/zhups.2018.56.27.

Бібліографічний опис для цитування:
Безрідинний спосіб дезактивації зразків озброєння та військової техніки і військових об’єктів шляхом зняття забрудненого шару та ізоляцією забрудненої поверхні / А.В. Писарєв, І.О. Радченко, А.Ф. Лазутський, С.А. Тузіков  // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2019. – № 1(59). – С. 92-97. https://doi.org/10.30748/zhups.2019.59.13.