1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(59)'2019
  5. Перспективи використання ультрафіолетових світлодіодів для нейтралізації небезпечних хімічних речовин

Перспективи використання ультрафіолетових світлодіодів для нейтралізації небезпечних хімічних речовин

О.В. Галак, М.Д. Сахненко, М.В. Ведь, С.М. Меньшов, С.В. Касьян
Тематика статті: Загальні питання
УДК 623.459.7
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Практично у всіх фотокаталітичних очисниках використовуються газорозрядні лампи низького тиску з випромінюванням в УФ діапазоні (320 нм − 400 нм), які вбудовуються всередині вздовж порожнього тіла прямо посередині. Головним елементом фотокаталітичних очищувачів повітря є поруваті носії з нанесеним шаром фотокаталізатора, що опромінюється ультрафіолетом, і через які нагнітають повітря. Для практичної реалізації фотокаталітичних технологій дезінтеграції газоподібних токсикантів на засобах бронетехніки та стаціонарних об’єктах військового призначення доцільно встановлювати у фільтри-поглиначі фільтровентиляційних установок мережку зі сплаву титану, на поверхні яких із застосуванням електрохімічних технологій формують шар титану (IV) оксиду. Нагальною потребою сьогодення є визначення вимог до типу джерела ультрафіолету, що буде забезпечувати безперебійне випромінювання в умовах вібрації, різних прискорень і ударів, оптимізувати розміщення джерела ультрафіолетового випромінювання для зменшення розмірів і кількості “мертвих зон”, до яких не потрапляє випромінювання, та визначити потужність опромінення, яка забезпечить енергоефективну дезинтеграцію токсикантів залежно від їх складу та вмісту в повітряних сумішах.


Ключові слова: фотокаталіз, система колективного захисту, токсиканти, фільтровентиляційні установки (агрегати), органічні сполуки, оксидні покриви, сплави, світлодіод, небезпечні хімічні речовини, титан

Список літератури

1. Зайнишев А.В. Применение ультрафиолетовых светодиодов в фотокаталитических воздухоочистителях для очистки воздуха кабин мобильных машин [Електронний ресурс] / А.В. Зайнишев, Г.А. Полунин // Технологии техносферной безопасности. – 2012. – № 6(45), С. 1-10. – Режим доступу: http://www.academygps.ucoz.ru/ttb/2012-6/2012-6.html.
2. Байнева И. Программная модель для оценки эффективности и надежности светодиодных источников света и приборов [Електронний ресурс] / И. Байнева, В. Байнев // Полупроводниковая светотехника. – 2011. – № 3, С. 40-42. – Режим доступу: https://www.led-e.ru/archive.php?year=2011&number=3.
3. Зайнишев А.В. Применение ультрафиолетовых светодиодов в фотокаталитических воздухоочистителях для очистки воздуха кабин мобильных машин [Електронний ресурс] / А.В. Зайнишев, Г.А. Полунин // Технологии техносферной безопасности. – 2012. – № 6(45). – С. 1-10. – Режим доступу: http://agps-2006.narod.ru/ttb/2012-6/12-06-12.ttb.pdf.
4. Пат. № 2497584 RU C1 B01J 20/00. Фотокаталитический воздухоочиститель / А.В. Зайнишев, Г.А. Полунин. № 2012119643; заявл. 12.05.12 ; опубл. 10.11.13, Бюл. № 31.
5. Зайнишев А.В. Перспективный способ очистки воздуха производственных помещений и кабин мобильных агрегатов от оксида углерода / А.В. Зайнишев, Г.А. Полунин // Материалы L международной научно-технической конференции “Достижения науки – агропромышленному производству”. – Челябинск: ЧГАА, 2011. – Ч. IV. – С. 84-89.
6. Зайнишев А.В. Использование фотокаталитических воздухоочистителей для удаления оксида углерода и паров органических веществ из воздуха кабин мобильных машин / А.В. Зайнишев, Г.А. Полунин // Материалы LI международной научно-технической конференции “Достижения науки – агропромышленному производству”. – Челябинск: ЧГАА, 2012. – Ч. VI. – С. 50-56.
7. Галак О.В. Підвищення ефективності роботи фільтровентиляційних установок на бронеоб’єктах типу Т-64 / О.В. Галак, Г.В. Каракуркчі, Ю.Ю. Кошкаров // Збірник наукових праць ХНУПС. – 2017. – № 1(50). – С. 147-150.
8. Галак О.В. Фільтровентиляційні установки (агрегати) стаціонарні та на бронеоб’єктах / О.В. Галак, Г.В. Каракуркчі, Я.В. Грибинюк // Системи озброєння і військової техніки. – 2016. – № 4(48). – С. 5-9.
9. Литвиненко А.С. Світлові прилади / А.С. Литвиненко, О.Л. Черкашина. – Х.: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2015. – 125 с.
10. Карась В.І. Світлодіоди: фізика, технологія, застосування. / В.І. Карась, Л.А. Назаренко, І.В. Карась. − Х.: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2012. – 324 с.

Бібліографічний опис для цитування:
Перспективи використання ультрафіолетових світлодіодів для нейтралізації небезпечних хімічних речовин / О.В. Галак, М.Д. Сахненко, М.В. Ведь, С.М. Меньшов, С.В. Касьян  // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2019. – № 1(59). – С. 111-117. https://doi.org/10.30748/zhups.2019.59.16.

Whoops, looks like something went wrong.