1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 2(35)'2019
  5. Нові “лабіринти” безпекового середовища та їх вплив на забезпечення воєнної безпеки держави

Нові “лабіринти” безпекового середовища та їх вплив на забезпечення воєнної безпеки держави

В.Ю. Богданович, А.М. Сиротенко, В.І. Вовчанський, А.М. Прима
УДК 355.45
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті розглядається та аналізується сучасний стан безпекового середовища, що формується в умовах процесів трансформації та глобалізації світу. Здійснюється аналіз потенційних викликів і загроз на міжнародному та національному рівнях, коли під впливом глобалізації відбуваються трансформації у між- народній системі безпеки. Обґрунтовуються перспективні напрями забезпечення воєнної безпеки держави в умовах трансформації та змін безпекового середовища на період до 2030 року.


Ключові слова: воєнна безпека, безпекове середовище, загроза, війна, збройний конфлікт, національні інтереси, забезпечення воєнної безпеки

Список літератури

1. Грачева Т.В. Невидимая Хазария. Алгоритмы геополитики и стратегии тайных войн мировой закулисы / Т.В. Грачева. – Рязань: ООО “Издательство “Зерна”, 2009. – 400 с.
2. Арзуманян Р.В. Стратегия иррегулярной войны: теория и практика применения. Теоретические и стратегические проблемы концептуализации, религиозные и военно-политические отношения в операционной среде иррегулярных военных действий / Р.В. Арзуманян; под общ. ред. А.Б. Михайловского. – Москва, 2015. – 334 с.
3. Корнилов В.В. План внешнего управления Украиной [Електронний ресурс] / В.В. Корнилов. – 2009. – Режим доступу: http://oko-planet.su/politik/politikukr/9333-vladimir-kornilov-plan-vneshnego-upravleniya.html.
4. Арзуманян Р.В. Кромка Хаоса. Сложное мышление и сеть: парадигма нелинейности и среда безопасности XXI века / Р.В. Арзуманян. – Москва: Издательский Дом “Регнум”, 2012. – 600 с.
5. Дергачев В.А. Цивилизационная геополитика (Большие многомерные пространства): научная монография / В.А. Дергачев. – Одесса: ИПРЭЭИ НАНУ, 2003. – 262 с.
6. Дергачев В.А. Новая геополитическая архитектура Евразии: от Атлантики до Тихого океана / В.А. Дергачев // Вестник аналитики. – Москва: Институт стратегических оценок и анализа. – 2010. – № 4.
7. Теоретико-методологічні основи забезпечення національної безпеки України: монографія у 7т. Т.1. Теоретичні основи, методи й технології забезпечення національної безпеки України / В.Ю. Богданович, І.Ю. Свида, Є.Д. Скулиш; за заг. ред. Є.Д.Скулиша. – Київ: Наук. вид. відділ НА СБ України, 2012. – 548 с.
8. Бартош A. Гибридные войны в стратегии США и НАТО [Електронний ресурс] / A. Бартош // Независимая газета. – 2014. – Режим доступу: http://nvo.ng.ru/concepts/2014-10-10/1_nato.html.
9. Богданович В.Ю. Моделювання стратегії, орієнтованої на зміну режиму у вибраній країні-мішені через її зану-рення в хаос, на основі методу функціонально-значимих проміжних станів / В.Ю. Богданович // Сучасний захист інформації. – 2015. – № 2. – С. 44-53.
10. Герасимов В. Векторы развития военной стратегии [Електронний ресурс] / В. Герасимов // Красная звезда. – 2019. – Режим доступу: http://redstar.ru/vektory-razvitiya-voennoj-strategii/.
11. Фаличев О. Как обуздать “Троянского коня” [Електронний ресурс] / О. Фаличев // Еженедельник “Военно-промышленный курьер”. – 2019. – № 14 (777). – Режим доступу: http://vpk-news.ru/articles/48771.

Бібліографічний опис для цитування:
Нові “лабіринти” безпекового середовища та їх вплив на забезпечення воєнної безпеки держави / В.Ю. Богданович, А.М. Сиротенко, В.І. Вовчанський, А.М. Прима  // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2019. – № 2(35). – С. 9-15. https://doi.org/10.30748/nitps.2019.35.01.