1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 2(35)'2019
  5. Концептуальные основы адаптации разведки Вооруженных Сил Украины соответственно стандартам НАТО

Концептуальные основы адаптации разведки Вооруженных Сил Украины соответственно стандартам НАТО

О.И. Иващенко, В.Ф. Курдюк, А.П. Огарок
Аннотации на языках:


Анотация: В статье изложены подходы и предложения в виде концептуальных основ для внедрения стандартов НАТО для Главного управления разведки Министерства обороны Украины и адаптации разведки Вооруженных Сил Украины к основным определениям, которые применяются в странах-членах НАТО, перспективной разработки руководящих до- кументов разведки для Вооруженных Сил Украины, других составляющих сил обороны по стандартам НАТО (JP – 2.0 “Объединенная разведка”, JP – 2.1 “Процедуры разведки”). Это даст возможность для определения единых подходов при разработке руководящих документов.


Ключевые слова: объединенная разведка, основы разведки, виды разведки, разведывальный цикл

Список литературы

1. Державна програма розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року: затв. Указом Президента України №73/2017 від 22.07.2017 року. – К., 2017. – 48 с.
2. Тимчасова інструкція з організації роботи в Міністерстві оборони України та ЗСУ щодо впровадження стандартів НАТО / затв. заст. МОУ 09.09.2016 року. – К., 2016. –10 с.
3. Директива з питань планування Комплексних операцій Об’єднаних ЗС НАТО V1.0: переклад з англ. мови / за заг. ред. ВДА. – К.: ВДА, 2018. – 402 с.
4. Об’єднана спільна Доктрина з питань розвідки, контррозвідки і безпеки AJP-2/ переклад з англ. мови / за заг.ред. ВДА. – К.: ВДА, 2018. – 99 с.
5. Наказ МОУ “Перелік основних заходів досягнення цілей партнерства в МОУ та ЗСУ на 2016-2020 роки”; затв. 16 червня 2016 року. – К., 2016. – 28 с.
6. Спільний наказ МОУ та ГШ ЗСУ “Про організацію оборонного планування в МОУ та ЗСУ на 2019-2021 роки”№ 670 від 15 грудня 2017 року. – К., 2017. – 6 с.
7. Станаг AJP-2.2 – Процедури розвідки та безпеки: переклад з англ. мови / за заг. ред. ВДА. – К.: ВДА, 2018. – 126 с.
8. AJP-2.3 Союзницька об’єднана доктрина для агентурної розвідки (HUMINT): переклад з англ. мови / за заг. ред.ВДА. – К.: ВДА, 2018. – 212 с.
9. STANAG 2149 Запити інформації: переклад з англійської мови / за заг. ред. ВДА. – К.: ВДА, 2018. – 86 с.
10. AAP-6 Глосарій термінів НАТО та визначень: переклад з англ. мови / за заг. ред. ВДА. – К.: ВДА, 2018. – 326 с.
11. ACT 75-2/E Склад розвідки, функціональний гід навчання в області розвідки (JFATG): переклад з англ. мови /за заг. ред. ВДА. – К.: ВДА, 2018. – 102 с.
12. AJP-2.7 Спільна доктрина розвідувальних процедур: переклад з англ. мови / за заг. ред. ВДА. – К.: ВДА, 2018. – 167 с.