1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 2(35)'2019
  5. Система запуску двигуна вертольота з цифровим широтно-імпульсним модулятором напруги живлення безколекторного двигуна постійного струму

Система запуску двигуна вертольота з цифровим широтно-імпульсним модулятором напруги живлення безколекторного двигуна постійного струму

О.І. Денисов, О.Л. Бурсала, О.О. Бурсала, О.Л. Шаповалов, К.В. Башинський
УДК 629.374.7
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Розроблено систему запуску газотурбінного двигуна (ГТД) вертольота, в якій управління комутато- ром безколекторного двигуна постійного струму (БДПС) здійснюється за допомогою цифрового блоку з cінусоїдальним законом широтно-імпульсної модуляції (ШІМ). В результаті знижуються амплітуди вищих гармонік в напрузі живлення БДПС і з системи запуску виключається дискретна силова ланка, що регулює постійну напругу на вході комутатора, що покращує ККД і знижує електромагнітні перешкоди. Отримана передавальна функція комутатора БДПС, система управління якого реалізує закон синусоїдальної ШІМ. У ній, на відміну від відомих уявлень, врахована дискретність системи в широкому діапазоні регулювання. Запропо- новано рекомендації з налаштування регулятора системи на кінцеву тривалість процесу запуску ГТД.


Ключові слова: безколекторний двигун постійного струму, широтно-імпульсний модулятор, передава- льна функція, цифровий регулятор, постійний запам'ятовуючий пристрій, оптимізація

Список літератури

1. Цалимов Г.Ф. Разработка электронных блоков управления стартер-генераторами для систем запуска авиацион-ных двигателей / Г.Ф. Цалимов, С.В. Козюра, Е.Е. Васько // Вестник двигателестроения. – 2015. – № 2. – С. 102-105.
2. Денисов А.И. Совершенствование системы бортового электропитания и запуска газотурбинных двигателей вер-толетов / А.И. Денисов, Е.А. Бурсала, К.В. Башинский // Системи озброєння і військова техніка. – 2016. – №4(48). – С. 10-15.

3. Особенности стартовой раскрутки ГТД с помощью встроенной вентильной машины / И.Е. Китайчук, В.С. Михеев, Е.А. Модиевский, Б.В. Остроумов // Аэрокосмическая техника и технологии. – 2009. – № 8(65). – С. 143-147.

4. Матрицы возможных состояний автономного инвертора напряжения (АИН) в системе запуска газотурбинного двигателя (ГТД) военно-транспортного самолета / В.Г. Башинский, А.И. Денисов, Е.А. Бурсала, О.Л. Шаповалов // Збір-ник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2017. – № 1(50). – С. 6-11.
5. Fang J. Instantaneous torque control of small inductance brushless DC motor / J. Fang, X. Zhou, G. Liu // IEEE Trans. Power Electron. Dec. – 2012. – Vol. 27, No. 12. – P. 4952-4964.

6. Fang J. Precise accelerated torque control for small inductance brushless DC motor / J. Fang, X. Zhou, G. Liu // IEEE Trans. Power Electron. Mar. – 2013. – Vol. 28, No. 3. – P. 1400-1412.

7. A novel starting method of the surface permanent-magnet BLDC motors without position sensor for reciprocating compressor / K.W. Lee, D.K. Kim, B.T. Kim, B.I. Kwon // IEEE Trans. Ind. Appl. Jan./Feb. – 2008. – Vol. 44, No. 1. – P. 85-92.
8. Ku M. A novel sensorless starting method of BLDC motor for large inertia system / M. Ku, Y. Li // in Proc. IEEE Elec-tron. Mech. Eng. Inf. Technol. – 2011. – P. 3449-3452.

9. Wang Z. A simple startup strategy based on current regulation for back-EMF-based sensorless control of PMSM / Z. Wang, K. Lu, F. Blaabjerg // IEEE Trans. Power Electron. – 2012. – Vol. 27, No. 8. – Р. 3817-3825.

10. Denisov Y. Power Factor Corrector Based on Parallel Quasi-Resonant Pulse Converter with Fast Current Loop / Y. Denisov, S. Stepenko // Electrical, Control and Communication Engineering. – 2013. – Vol. 3. – P. 5-11.

11. Zero–current–switched quasi–resonant boost converter in power factor correction application / S. Tomioka, S. Abe, M. Shoyama, T. Ninomiya, E. Firmansyah // Applied Power Electronics Conference and Exposition (APEC): Twenty–Fourth Annual IEEE. – 2009. – P. 1165-1169.
12. A zero–current–switch quasi–resonant boost converter with transformer compensated clamp circuit / S. Tomioka, S. Abe, M. Shoyama, T. Ninomiya, E. Firmansyah // EPE, Barcelona. – 2009. – P. 1-8.

13. Steady state characteristics of active–clamped full–wave zero–current–witched quasi–resonant boost converters / S. Tomioka, S. Abe, M. Shoyama, T. Ninomiya, E. Firmansyah // Applied Power Electronics Conference and Exposition (APEC): Twenty–Fourth Annual IEEE. – 2009. – P. 556-560.

Бібліографічний опис для цитування:
Система запуску двигуна вертольота з цифровим широтно-імпульсним модулятором напруги живлення безколекторного двигуна постійного струму / О.І. Денисов, О.Л. Бурсала, О.О. Бурсала, О.Л. Шаповалов, К.В. Башинський  // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2019. – № 2(35). – С. 71-78. https://doi.org/10.30748/nitps.2019.35.09.