1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 2(35)'2019
  5. Методика оценки влияния маневренных действий на эффективность зенитного ракетного прикрытия

Методика оценки влияния маневренных действий на эффективность зенитного ракетного прикрытия

Е.И. Ряполов
Аннотации на языках:


Анотация: В статье предложена методика определения рациональных вариантов маневренных действий подразделений группировки зенитных ракетных войск на этапах подготовки и ведения боевых действий и оценки эффективности планируемых мероприятий маневра с целью повышения эффективности зенитного ракетного прикрытия. Разработанная методика может быть полезна при оценке различных вариантов маневра, выполнение которых планируется на различных этапах боевых действий.


Ключевые слова: маневренные действия подразделений, зенитные ракетные войска, зенитное ракетное прикрытие, показатель эффективности зенитного ракетного прикрытия

Список литературы

1. Мальгин А. Маневр как способ выжить / А. Мальгин, М. Мальгин // Военно-космическая оборона – 2005. – Вип. № 4 (23). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vko.ru (дата звернення 10.03.2019).

2. Єрмошин М.О. Маневр військ (сил) при виконанні бойових завдань / М.О. Єрмошин, І.А. Нікіфоров // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2010. – № 2(4). – С. 10-13.
3. Розвиток тактики маневрених дій підрозділів ЗРВ при побудові системи зенітного ракетного прикриття / А.Б. Скорик, М.О. Єрмошин, В.В. Воронін, К.В. Закутін, Н.Т. Грицина, Д.Ю. Кириченко // Системи озброєння і військо-
ва техніка. – 2012. – № 2(30). – С. 206-215.
4. Пєвцов Г.В. Рекомендації щодо підвищення маневрених можливостей угруповання ЗРВ при здійсненні прикрит-тя об'єктів та військ / Г.В. Пєвцов, І.А. Нікіфоров, А.М. Печкін // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил Украї-
ни. – 2013. – № 4(13). – С. 46-49.
5. Гогонянц С.Ю. Аналіз впливу кількості стартових позицій на живучість зенітного ракетного підрозділу при ма-неврених способах ведення протиповітряного бою / С.Ю. Гогонянц, О.Б. Титаренко // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2014. – № 3(16). – С. 70-73.

6. Особливість понять зенітного ракетного призначення й умовних позначень / В.В. Шулежко, М.М. Романюк, Є.І. Ряполов, А.О. Пожидаєв // Системи озброєння і військова техніка. – 2011. – № 1(25). – С. 218-221.

7. Основні поняття тактики зенітних ракетних військ / М.О. Єрмошин, К.В. Закутін, Є.І. Ряполов, В.В. Шулежко // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2012. – № 2(8). – С. 53-57.
8. Особливості застосування підрозділів зенітних ракетних військ у ситуації ескалації воєнного конфлікту на тери-торії держави / С.П. Ярош, В.В. Воронін, М.О. Єрмошин та ін. – Х.: ХУПС, 2015. – 140 с.
9. Байдак Ю.А. Бойовий досвід застосування військових частин та підрозділів родів військ Повітряних Сил Зброй-них Сил України / Ю.А. Байдак // Збірник матеріалів за результатами участі ПС ЗС України в ході АТО на сході Украї-ни. – Вінниця: Командування ПС ЗС України, 2015. – 156 с.

10. Методичні рекомендації командирам та особовому складу військових частин зенітних ракетних військ Повіт-ряних Сил щодо бойового досвіду підготовки і ведення бойових дій в ході антитерористичної операції / Д.В. Карпенко, С.П. Ярош, К.В. Закутін та ін.; за заг. ред. Д.В. Карпенка. – Х.: ХУПС, 2016. – 200 с.
11. Анализ методики расчета эффективности боевых действий группировки ЗРВ / А.Б. Скорик, М.А. Ермошин, К.В. Закутин, Д.В. Рамшов, К.К. Чередников // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2015. –
№ 1(18). – С. 49-53.
12. Обґрунтування показника ефективності зенітного ракетного прикриття важливих державних об’єктів / С.В. Но-віченко, С.В. Нечитайло, В.Г. Єрдяков, В.П. Косенко, А.А. Савельєв // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2012. – № 3(9). – С. 61-64.
13. Моделювання бойових дій зенітного ракетного підрозділу / С.П. Ярош, М.О. Єрмошин, Г.А. Дробаха та ін. –
Х.: ХУПС, 2014. – 380 c.
14. Ярош С.П. Оцінювання ефективності протидії високоточній зброї противника під час організації зенітного ра-кетного прикриття об’єктів та угруповань військ / С.П. Ярош, О.О. Тесенчук // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2017. – № 2(27). – С. 79-83. https://doi.org/10.30748/nitps.2017.27.15.