1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 2(35)'2019
  5. Аналіз можливості підвищення конфіденційності відеоінформаційного ресурсу в умовах забезпечення заданої якості в інфокомунікаційних системах

Аналіз можливості підвищення конфіденційності відеоінформаційного ресурсу в умовах забезпечення заданої якості в інфокомунікаційних системах

В.В. Ларін, Д.В. Єрема, Ю.О. Болотська
Анотації на мовах:


Анотация: Стрімкий розвиток технічного процесу призводить до зростання важливості інформаційних і телекомунікаційних технологій у всіх сферах діяльності суспільства. У провідних країнах світу високі технології все активніше і масштабніше застосовуються в системах озброєння, управління військами і зброєю – і, як наслідок, роблять серйозний вплив на форму- вання способів і методів застосування Збройних Сил (ЗС). Відставання в цьому питанні буде неминуче впливати на оборо- ноздатність держави. Відеоконференція застосовується як засіб оперативного ухвалення рішень в тій або іншій ситуації, при надзвичайних ситуаціях, підвищення ефективності й дистанційного навчання. Відеоконференцзв’язок знаходить ши- роке застосування в бойовій підготовці й практиці повсякденного життя Збройних Сил. Як показує досвід останніх війсь- кових конфліктів, кризової ситуації в Автономній республіці Крим і на сході країни реалізація властивостей системи керу- вання військами досягається за рахунок впровадження сучасних технологій обробки й передачі відеоінформації в режимі реального часу з якістю не нижче заданої для керування військами й контролю виконання поставлених задач. При органі- зації керування військами як в мирний, так і у воєнний час застосовуються в основному закриті (захищені) і зашифровані канали обміну інформацією. Тому, для ЗС України системи ВКЗ є однією з базових компонентів організації керування вій- ськами, особливо в системах керування авіацією й протиповітряною обороною, забезпечуючи своєчасну й необхідну якість керування військами й зброєю з виконанням об'єктивного контролю рішення поставлених задач.


Ключові слова: системи відеоконференцзв'язку, Збройні Сили, відеоінформаційна взаємодія

Список літератури

1. Barannik V.V. The model of avalanche-relating effect in the process of images reconstruction in the combined crypto-semantic systems on the polyadic presentation / V.V. Barannik V.V. Larin, S.A. Sidchenko // Наукоємні технології. – 2010. – № 1(5). – С. 68-70.
2. Larin V. The analysis of template method of video processing./ V. Larin, P. Krasnikov, D. Gavrulov // Proceedings of 2015 1st International Conference on Advanced Information and Communication Technologies-2015 (AICT'2015), Lviv, Ukraine, October 29 – November 1, 2015. – P. 87-89.
3. Gnilitskii, V.V. Decision making algorithms in the problem of object selection in images of ground scenes / V.V. Gnilit-skii, V.V. Insarov, A.S. Chernyavskii // Journal of Computer and Systems Sciences International. – 2010. – № 49(6). – Р. 972-980.
4. Larin V. Model of syntactic representation of aerophoto images segments / V. Larin // Modern Problems of Radio Engi-neering, Telecommunications and Computer Science (TCSET’2018): XVIth Intern conf., (Lviv-Slavske, Ukraine, February 23-25, 2018). – Lviv-Slavske, 2018. – P. 974-977.
5. Kharchenko V. Correlation-extreme visual navigation of unmanned aircraft systems based on speed-up robust features / V. Kharchenko, M. Mukhina // Aviation. – 2014. – № 18 (2). – P. 80-85.
6. Mukhina M.P. Analysis of modern correlation extreme navigation systems / M.P. Mukhina, I.V. Seden // Electronics and Control Systems. – 2014. – № 1 (39).
7. Radiometric and Geometric Analysis of Hyperspectral Imagery Acquired from an Unmanned Aerial Vehicle / R. Hruska, J. Mitchell, M. Anderson, N.F. Glenn // Remote Sensing. – 2012. – № 4 (9). – P. 2736-2752.
8. Розробка інформаційної моделі контролю технічного стану озброєння та техніки радіотехнічного батальйону / М.А. Павленко, Т.Ю. Міщенко, М.Ю. Гусак, С.І. Сімонов // Збірник наукових праць ХУ ПС. – Вип. 1(38). – Х.: ХУ ПС, 2014. – С. 101-104.
9. Алімпієв А.М. Особливості гібридної війни РФ проти України. Досвід, що отриманий Повітряними Силами Збройних Сил України / А. Алімпієв, Г. Пєвцов // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2017. – № 2(27). – С. 6-10. https://doi.org/10.30748/nitps.2017.27.03.
10. Кушнір О. І. Аналіз впливу “гібридної” війни на розвиток автоматизованої системи управління авіацією та ППО Збройних Сил України / О.І. Кушнір, О.П. Давикоза, Ю.Ф. Кучеренко // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2017. – № 2(27). – С. 116-120. https://doi.org/10.30748/nitps.2017.27.22.
11. Алімпієв А.М. Застосування досвіду АТО для підготовки фахівців зв’язку, РТЗ, А та ІС / А. Алімпієв, О. Куш-нір, К. Васюта та ін. – Х.: ХУПС, 2016. – 326 с.
12. Нізієнко Б.І. Аспекти удосконалення системи управління протиповітряною обороною України / Б.І. Нізієнко, С.А. Юхновський, С.А. Макаров // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2017. – № 1(26). – С. 17-20. https://doi.org/10.30748/nitps.2017.26.03.