1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 2(35)'2019
  5. Аналитично-иммитационная модель (структурній аспект) применения войск (сил) вооруженных сил украины и других воинских формирований во время ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

Аналитично-иммитационная модель (структурній аспект) применения войск (сил) вооруженных сил украины и других воинских формирований во время ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

Н.Н. Хомик
Аннотации на языках:


Анотация: Осуществляется разработка аналитично-имитационной модели применения войск (сил) Вооруженных Сил Ук- раины и других воинских формирований во время ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного, техно- генного и военного характера. Исследование проведено на основе изучения опыта и оперативно-стратегической оценке последствий чрезвычайных ситуаций на территории Украины, в том числе во время проведения Антитеррористиче- ской операции и Операции объединённых сил. Результаты исследования могут быть использованы при организации ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и военного характера и осуществлении управления техногенной безопасностью.


Ключевые слова: аналитично-имитационная модель, ликвидация последствий, чрезвычайные ситуации, войска (силы), применение войск (сил), управления техногенной безопасностью

Список литературы

1. Мун Д.В. От “Титаника” до “Фукусимы”: алгоритмы техногенных катастроф / Д.В. Мун, В.В. Попета, П.Е. Смолков // Профессиональное сообщество “Объединение инженеров”. – М.: ООО “Рива Стар”, 2018. – 394 с.
2. Офіціальний сайт DELO.UA. 10 мировых конфликтов, за которыми важно наблюдать в 2017 году [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/10-mirovyh-konfliktov-za-kotorymi-vazhno-nabljud-327160/.
3. Офіціальний сайт 2000.UA. Глобальные конфликты-2018: прогноз аналитиков CFR [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.2000.ua/v-nomere/forum/puls/globalnye-konflikty-2018-prognoz-analitikov-cfr.htm.
4. Офіціальний сайт NEWS.TUT.BY. Мир в состоянии войны. Кто, где и за что сейчас воюет [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://news.tut.by/world/561044.html?crnd=69387.
5. Офіціальний сайт APOSTROPHE.UA Война в Сирии [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://apostrophe.ua/theme/voyna-v-sirii і search?q= % D0% B2D0% BE% D0% B9% D0% BD%D0%B0&yt0=Find%21.
6. Хомік М.М. Принципи застосування військ (сил) Збройних Сил України та інших військових формувань під час надзвичайних ситуацій / М.М. Хомік, Н.В. Вавілова // Техногенно-екологічна безпека та цивільний захист. – К.: ДУ ІГНС НАНУ, 2017. – Вип. 3(9). – С. 85-92.
7. Хомік М.М. Оцінка та управління ризиками застосування збройних Сил України під час ліквідації наслідків над-звичайних ситуацій / М.М. Хомік, О.В. Барабаш // Системи управління, навігації та зв’язку. Полтава: ПНТУ, 2016. – № 4(40). – С. 133-138.
8. Хомік М.М. Концептуальні підходи щодо застосування військ (сил) Збройних Сил України та інших військових формувань під час надзвичайних ситуацій природного, техногенного і воєнного характеру / М.М. Хомік // Збірник нау-кових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – К.: НУОУ, 2018. – № 2(63). – С. 58-63.
9. Хомік М.М. Закономірності застосування військ (сил) Збройних Сил України та інших військових формувань під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій / М.М. Хомік // Техногенно-екологічна безпека та цивільний захист. –К.: ДУ ІГНС НАНУ, 2017. – Вип. 2(6). – С. 67-75.
10. Хомік М.М. Обґрунтування показників та критеріїв оцінки ефективності застосування Збройних Сил України та інших військових формувань під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій / М.М. Хомік, Н.В. Вавілова // Збір-ник наукових праць національного університету оборони України ім. І. Черняховського “Труди університету”. – К.:НУОУ, 2018. – № 4(149). – С. 29-39.
11. Організація управління силами та засобами Збройних Сил України у надзвичайних ситуаціях / під ред. С.О. Кириченка. – К.: ГШ ЗСУ, 2006. – 84 с.
12. Кузьменко Л.Ф. Методика оцінки ефективності системи РХБ захисту та обґрунтування рекомендацій щодо за-хисту військ в операції корпусу швидкого реагування: дис. ... канд. військ. наук: 20.01.01 / Кузьменко Л.Ф. – К.: НАОУ, 2002. – 193 с.
13. Потеряйко С.П. Оцінювання ефективності функціонування органів управління МНС у надзвичайних ситуаціях / С.П. Потеряйко, В.О. Тищенко, Є.В. Гаврилко // Організація управління в надзвичайних ситуаціях (Матеріали 10-ї Все-української науково-практичної конференції, Київ. 1-2 жовтня 2008 р.) – К.: МНС, 2008. – С. 319-323.
14. Хомік М.М. Оперативно-стратегічна оцінка наслідків надзвичайних ситуацій на території України / М.М. Хо-мік, Є.В. Гаврилко, Н.В. Вавілова // Техногенно-екологічна безпека та цивільний захист. – К.: ДУ ІГНС НАНУ, 2017. –Вип. 4(10). – С. 69-78.
15. Биченок М.М. Ризики життєдіяльності у природно-техногенному середовищі / М.М. Биченок, С.П. Іванюта, Є.О. Яковлев. – К.: Інститут проблем безпеки РНБО, 2008. – 160 с.
16. Іванюта С.П. Екологічна та природно-техногенна безпека України: регіональний вимір загроз і ризиків / С.П. Іванюта, А.Б. Качинський. – К.: Національний інститут стратегічних досліджень, 2012. – 308 с.
17. Монастирський Г. Теорія організації / Г. Монастирський. – Тернопіль: ТНЕУ, 2014.– 287 с.
18. Марченко О.М. Теорія організації / О.М. Марченко, Л.М. Томаневич. – Львів: ЛДУВС, 2015. – 359 с.
19. Елементи дослідження складних систем військового призначення / О.М. Загорка, С.П. Мосов, А.І. Сбітнев,П.І. Стужук. – К.: НАОУ, 2005. – 100 с.