1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 1(57)'2019
  5. Оцінка обґрунтованості прийняття рішень при автоматизованому визначенні маршруту переходу судна

Оцінка обґрунтованості прийняття рішень при автоматизованому визначенні маршруту переходу судна

І.М. Ганношина, Ю.Г. Ковальов, М.П. Долина
УДК 681.5:656.61.052
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Проведено оцінку обґрунтованості прийняття рішень при автоматизованому визначенні маршруту переходу судна, в якому багатокритеріальна задача вибору варіанту маршруту судна з певної кількості варіантів, що сформовані автоматизовано, вирішується з застосуванням методу аналізу ієрархій. Для ав- томатизації процесу визначення маршруту судна при плануванні переходу пропонується використати ме- тод, що враховує маневрені характеристики судна, потреби в паливі та вплив факторів навігаційно- гідрографічної обстановки.


Ключові слова: планування переходу судна, маршрут, автоматизація процесу визначення маршруту, дискретна модель ходу судна, теорія графів, метод аналізу ієрархій

Список літератури

1. Совершенствование теории судовождения на внутренних водных путях: автореф. дис. … д-ра. техн. наук: 05.22.19. / Тихонов В.И. – Н. Новгород, 2011. – 39 с.
2. Васьков В.А. Формализация знаний о маневрировании судна в портовых водах на основе нечетких функций / В.А. Васьков, А.А. Мироненко // Эксплуатация морского транспорта. – 2010. – № 2(60). – С. 39-43.
3. Мироненко А.А. Модель программного движения судна в стесненных водах / А.А. Мироненко // Мехатроника, автоматизация, управление. – 2013. – № 2. – С. 65-70.
4. Modeling and Optimization Algorithms in Ship Weather Routing / Walther L., Rizvanolli A., Wendebourg M., Jahn C. // International Journal of e-Navigation and Maritime Economy. – 2016. – Vol. 4. – pp. 31–45.
5. Климовский А.О. Подготовка судоводителей с использованием программного обеспечения с функцией плани- рования и исполнения перехода / А.О. Климовский, В.А. Рыжов // Компьютерные инструменты в образовании. – 2017. – № 6. – С. 44-53.
6. Simple Local Path Planning Algorithm for Autonomous Mobile Robots / N. Buniyamin, W. A. J. Wan Ngah, N. Sariff,
Z. Mohamad // Int. J. of Systems Applications, Eng. & Development. – 2011. – Issue 2. – Vol.5. – pp.151-159.
7. Depth Space Approach to Human-Robot Collision Avoidance / F. Flacco, T. Kroger, A. De Luca, O. Khatib // Proc. of IEEE Int. Conf. on Robotics and Automation RiverCentre. – Saint Paul, Minnesota, USA, – 2012. – pp.338-345.
8. Чертков А.А. Рекурсивный метод оптимизации логистических путей средствами MATLAB / А.А. Чертков, А.А. Вардомская, А.А. Дмитриев // Вестник Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова. – 2015. – № 6 (34). – С. 196-204.
9. Gao S. Real-time traveler information for optimal adaptive routing in stochastic time-dependent networks / S. Gao, H. Huang // Transportation Research Part C: Emerging Technologies. – 2012. – Vol. 21. – Is. 1. – pp. 196–213. https://doi.org/
10.1016/j.trc.2011.09.007.
10. Kirsanov A. Path planning for the autonomous underwater vehicle / A. Kirsanov, S. Anavatti, T. Ray // International Conference on Swarm, Evolutionary, and Memetic Computing. – Springer, Cham, 2013. – pp. 476-486. https://doi.org/10.1007/978-3-319-03756-1.
11. A survey on path planning for persistent autonomy of autonomous underwater vehicles / Z. Zeng, L. Lian, K. Sammut, F. He, Y. Tang, A. Lammas // Ocean Engineering. – 2015. – Vol. 110. – Part A. – pp. 303-313. https://doi.org/
10.1016/j.oceaneng.2015.10.007.
12. Чертков А.А. Автоматизация выбора кратчайших маршрутов судов на основе модифицированного алгоритма Беллмана–Форда / А.А. Чертков // Вестник Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова. – 2017. – Т. 9. – № 5. – С. 1113-1122. https://doi.org/10.21821/2309-5180-2017-9-5-1113-1122.
13. Підхід до вирішення завдання автоматизації процесу визначення маршруту судна при плануванні переходу / О.М. Тимощук, І.М. Ганношина, Д.О. Пархоменко, Д.О. Ткачук // Новітні технології. Збірник наукових праць Приватно- го вищого навчального закладу “Університет новітніх технологій”. – 2019. – Випуск 1(8). – С. 105-111. https://doi.org/10.31180/2524-0102/2019.1.08
14. Моделювання бойових дій військ (сил) протиповітряної оборони та інформаційне забезпечення процесів управління ними: монографія / В.П. Городнов, Г.А. Дробаха, М.О. Єрмошин та ін. – Х.: ХВУ, 2004. – 409 с.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Ганношина І. М. Оцінка обґрунтованості прийняття рішень при автоматизованому визначенні маршруту переходу судна / І.М. Ганношина, Ю.Г. Ковальов, М.П. Долина  // Системи озброєння і військова техніка. – 2019. – № 1(57). – С. 15-19. https://doi.org/10.30748/soivt.2019.57.02.