1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 1(57)'2019
  5. Метод виключення зайвої та хибної інформації в алгоритмах управління на пунктах управління протиповітряної оборони Сухопутних військ

Метод виключення зайвої та хибної інформації в алгоритмах управління на пунктах управління протиповітряної оборони Сухопутних військ

С.П. Коваленко, В.В. Куценко, С.О. Кравченко
УДК 623.618:004
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Актуальним питанням сьогодення є удосконалення та створення нових алгоритмів управління, які б забезпечували ефективне управління засобами протиповітряної оборони (ППО) Сухопутних військ (СВ) на кожному рівні ланки управління. В статті запропонований удосконалений метод автоматизованої обробки інформації на пунктах управління (ПУ) ППО СВ з використанням методу максимальної правдоподібності оцінки параметрів руху цілей та зайнятості зенітних комплексів для виключення помилок в обробці зайвої та неправдоподібної інформації при одночасному надходженні паралельних та послідовних потоків інфор- мації. Застосування запропонованого методу дасть можливість зменшити час на обробку інформації і на прийняття рішення командиром відповідної ланки управління по розподілу повітряних цілей між підрозді- лами (засобами) ППО СВ, що дозволить підвищити ефективність усього контуру управління


Ключові слова: автоматизована обробка інформації, пункт управління, розподіл повітряних цілей, ко- нтур управління, теорія матриць, теорія масового обслуговування

Список літератури

1. Филатов Н.В. Автоматизированные системы управления войск ПВО Сухопутных войск. Ч. 2 / Н.В. Филатов. –
К.: ВА ПВО СВ, 1990. – 308 с.
2. Городнов В.П. Моделювання й оцінка ефективності бойових дій військ (сил) протиповітряної оборони: теорія,
практика, історія розвитку: монографія / В.П. Городнов, Г.А. Дробаха, М.О. Єрмошин. – Х.: ХВУ, 2004. – 410 с.
3. Ярош С.П. Моделювання бойових дій зенітного ракетного підрозділу / С.П. Ярош, М.О. Єрмошин, Г.А. Дроба-
ха. – Х.: ХУПС, 2014. – 380 с.
4. Метод автоматизованої обробки інформації на ПУ ППО механізованої (танкової) бригади при паралельних та
послідовних потоках інформації / С.П. Коваленко, В.М. Цвігун, І.В. Конєва, С.Г. Леушин // Системи обробки інформації.
– 2004. – № 7(35). – С. 71-76.
5. Метод ефективного розподілу цілей при управлінні вогнем підрозділу / С.П. Коваленко, О.В. Коломійцев,
В.В. Обрядін, К.І. Хударковський // Системи обробки інформації. – 2007. – № 3(16). – С. 41-43.
6. Коваленко С.П. Ефективний розподіл цілей між підрозділами ППО СВ – показник відверненого збитку війсь-
кам / С.П. Коваленко, О.В. Коломійцев, Г.А. Левагін // Системи озброєння і військова техніка. – 2010. – № 2(22). –
С. 211-215.
7. Kutsenko V.V. Parameters numerical values of errors distribution law in coordinate measuring process at the difference-
distancemeasuring passive location method / V.V. Kutsenko, S.Р. Kovalenko, D.D. Dobrowolski // Наука і техніка
Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2017. – № 1(26). – С. 82-84. https://doi.org/10.30748/nitps.2017.26.17.
8. Dave B. Improving information flow within the production management system with web services / B. Dave,
S.C. Boddy, L.J. Koskela // Proceedings of the 18th Annual Conference of the International Group for Lean Construction (2010,
July). – National Building Research Institute, Technion-Israel Institute of Technology. – 2010. – Р. 445-455.
9. Automated task-level activity analysis through fusion of real time location sensors and worker's thoracic posture data /
T. Cheng, J. Teizer, G.C. Migliaccio, U.C. Gatti // Automation in Construction. – 2013. – No. 29. – P. 24-39.
10. QLM Messaging Standards: Introduction and Comparison with Existing Messaging Protocols / S. Kubler,
M. Madhikermi, A. Buda, K. Främling // Service Orientation in Holonic and Multi-Agent Manufacturing and Robotics. Springer
International Publishing. – 2014. – P. 237-256.11. Nguyen T.A. Energy intelligent buildings based on user activity: A survey / T.A. Nguyen, M. Aiello // Energy and
buildings. – 2013. – No. 56. – P. 244-257.
12. Addressing information flow in lean production management and control in construction / D. Bhargav, S. Kubler,
K. Främling, L. Koskela // Proceedings IGLC. – 2014. – No. 22. – P. 592-581.
13. Kala T. Production Control Using LocationBased Management System on a Hospital Construction Project / T. Kala,
C. Mouflard, O. Seppänen // 20th Annual Conference of the International Group for Lean Construction. – San Diego, California,
USA. – 2012.
14. Englehardt S. Web privacy measurement: Scientific principles, engineering platform, and new results / S. Englehardt et
al. Available at: http://randomwalker.info/publications/WebPrivacyMeasurement.pdf (Accessed: 22.11.2014).

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Коваленко С.П., Куценко В.В., Кравченко С.О. Метод виключення зайвої та хибної інформації в алгоритмах управління на пунктах управління протиповітряної оборони Сухопутних військ. Системи озброєння і військова техніка. 2019. № 1(57). С. 20-26. https://doi.org/10.30748/soivt.2019.57.03.