1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 1(57)'2019
  5. Предложения относительно особенностей проведения полной разборки и обслуживание новейших образцов стрелкового оружия подразделений Национальной гвардии Украины

Предложения относительно особенностей проведения полной разборки и обслуживание новейших образцов стрелкового оружия подразделений Национальной гвардии Украины

П.В. Пистряк, В.В. Афанасьев, А.Н. Арабаджи
Аннотации на языках:


Анотация: Разработаны предложения особенностей порядка проведения полной разборки для обслуживания и проведение текущего ремонта новейших образцов стрелкового оружия (5,45 мм (5,56 мм) штурмовая винтовка Форт-221) казен- ного научно-производственного объединения “Форт” Министерства внутренних дел Украины, принятых на вооруже- ние подразделений специального назначения Национальной гвардии Украины и Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Порядок полной разборки, конечно, не является конечным этапом обслуживания вооружения, но помо- жет в его обслуживании как командирам подразделений, на вооружении которых имеются данные образцы оружия, так и начальникам мастерских по ремонту вооружения по проведению ремонтных работ.


Ключевые слова: штурмовая винтовка; обслуживание; последовательность проведения полной разборки, техни- ческое обслуживание, текущий ремонт

Список литературы

1. Розпорядження КМУ “Про прийняття на озброєння зразків стрілецької зброї” №1577-р від 23 грудня 2009 ро-
ку” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.mil.gov.ua.
2. Біла книга – 2014. Збройні сили України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ngu.gov.ua.
3. 5,56 и 5,45мм штурмовая винтовка “Форт-221”. Техническое описание. – Издательство НВО “Форт”, 2015. – 23 с.
4. Пістряк П.В. Рекомендації щодо повного розбирання гвинтівок та пістолетів-кулеметів ВО “Форт” / П.В. Піст-
ряк // Наукове забезпечення службово-бойових дій НГ України: зб. тез. доп. VІІІ наук.-практ. конф., 2017 р. – Харків:
НАНГУ, 2017. – С. 26.
5. Пістряк П.В. Штурмова гвинтівка Форт-221 / П.В. Пістряк, В.В. Афанасьєв, С.Д. Черкашин; під заг. ред.
П.В. Пістряка. – Х.: НАНУ, 2018. – 20 с.
6. Керівництво з експлуатації. Штурмова гвинтівка “Форт-221” калібра 5,45Х39мм. – Казенне науково-виробниче
об’єднання Форт МВС України, 2014. – 24 с.
7. Вікіпедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/TAR-21.
8. Вогнева підготовка / А.В. Жбанчик, О.Г. Комісаров, В.П. Тимофєєв, Д.Ю. Сіротченко, О.І. Кузнецов. – Дніпро:
ДДУВС, 2017. – 149 с.
9. Автоматична зброя. Штурмова гвинтівка “Форт-221”. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www/fort/vn/ua/produkciya/avtomatichna-zbroya/shturmova-gvintivka-fort-221.html.
10. Вікіпедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/IWI Tavor.
11. Довбня В.В. Зброя підрозділів спеціального призначення / В.В. Довбня. – Харків: Акад. ВВ МВС України,
2009. – 281 с.
12. Федоров В.В. Вогнева підготовка / В.В. Федоров, А.Ф. Бальва, П.В. Пістряк. – Харків: ХНУВС, 2018. – 324 с.