1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 1(57)'2019
  5. Математична модель визначення функціональної залежності величини сили лобового опору повітря рухові снаряду

Математична модель визначення функціональної залежності величини сили лобового опору повітря рухові снаряду

Л.Д. Величко, М.І. Войтович, М.І. Сорокатий
УДК 623.546
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: В статті досліджується математична модель визначення функціональної залежності величини сили лобового опору повітря рухові снаряду від його швидкості, маси та калібру, температури і густини повітря, атмосферного тиску, швидкості звуку в повітрі. Функціональна залежність, хоча має однакову форму запису при русі снаряду з надзвуковою або дозвуковою швидкостями, однак значення їх коефіцієнтів є різними. Для визначення величин цих коефіцієнтів розв’язується обернена задача динаміки, тобто знаючи результати експериментальних досліджень для даного типу снаряду методом ітерації підбираються їхні значення. На основі визначеної функціональної залежності можна досліджувати вплив детермінованих і недетермінованих чинників на кінематичні параметри руху снаряду.


Ключові слова: артилерія, зовнішня балістика снарядів, сила лобового опору повітря, температури повітря та заряду

Список літератури

1. Внешняя баллистика. Часть І / А.Д. Чернозубов, В.Д. Кириченко, И.И. Разин, К.В. Михайлов. – М.: Типография
Артиллерийской инженерной академии, 1954. – 467 с.
2. Внешняя баллистика. Часть ІI / А.Д. Чернозубов, В.Д. Кириченко, И.И. Разин, К.В. Михайлов. – М.: Типография
Артиллерийской инженерной академии, 1954. – 501 с.
3. Грабчак В.І. Аналіз існуючих та перспективних методів визначення сили опору повітря руху снарядів / В.І. Гра-
бчак, С.В. Бондаренко // Військово-технічний збірник. – 2013. – № 2(9). – С. 13-19.
4. Ткачук П.П. Вплив вітру на зовнішню балістику кулі, випущеної із СВД / П.П. Ткачук, Л.Д. Величко, І.В. Гор-
чинський // Військово-технічний збірник. – 2018. – № 19. – С. 43-49.
5. Величко Л.Д. Визначення величини сили лобового опору повітря кулі випущеної з кулеметів ПК, ПКБ, ПКС і
ПКТ / Л.Д. Величко, І.В. Горчинський // Військово-технічний збірник. – 2018. – № 18. – C. 26-30.
6. Theoretical and experimental research of supersonic missile ballistics / B. Zygmunt, K. Motyl, B. Machowski,
M. Makowski, E. Olejniczak, T. Rasztabiga // Bulletin of the Polish Academy Of Sciences. Technical Sciences. – 2015. –
№ 63(1). – P. 229-233. https://doi.org/10.1515/bpasts-2015-0027.
7. Stepanov E. The main problem of external ballistics / E. Stepanov, S.A. Vavilov // Computers Math. Applic. – 1997. –
№ 33(5). – P. 95-101. https://doi.org/10.1016/S0898-1221(97)00022-9.
8. Cech V. Problem of the reference height of the projectile trajectory as a reduced meteo-ballistic weighting factor /
V. Cech, L. Jedlicka, J. Jevicky // Defence Technology. – 2014. – № 10. – P. 131-140. https://doi.org/10.1016/j.dt.2014.06.002.
9. Liang Ke. Optimal design of the aerodynamic parameters for a supersonic two-dimensional guided artillery projectile /
Ke Liang, Zheng Huang, Jing-min Zhang // Defence Technology. – 2017. – № 13. – P. 206-211.
https://doi.org/10.1016/j.dt.2017.05.003.
10. Pincevičius Albertas. External ballistics task modeling features / Albertas Pincevičius, Vaclovas Jonevičius, Romualdas
Baušys // Aviation. – 2011. – № 15(4). – P. 112-116. https://doi.org/10.3846/16487788.2011.648311.
11. Surdu George. Considerations on efficiency in experimental tests specific for projectiles of low caliber / George Surdu,
Georgică Slămnoiu // Procedia Economics and Finance. – 2015. – № 32. – P. 899-905. https://doi.org/10.1016/S2212-
5671(15)01541-5.
12. Таблиці стрільби 152-мм причіпної гаубиці 2Ф65, 152-мм, самохідної гаубиці 2С19, ТС № У 00001. – Львів:
НАСВ, 2017. – 760 с.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Величко Л.Д., Войтович М.І., Сорокатий М.І. Математична модель визначення функціональної залежності величини сили лобового опору повітря рухові снаряду. Системи озброєння і військова техніка. 2019. № 1(57). С. 62-68. https://doi.org/10.30748/soivt.2019.57.09.