1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 1(57)'2019
  5. Метод оцінки розміру приведеної площі осколкового ураження касетної бойової частини реактивного снаряду з осколково-фугасними бойовими елементами

Метод оцінки розміру приведеної площі осколкового ураження касетної бойової частини реактивного снаряду з осколково-фугасними бойовими елементами

В.П. Греков, О.О. Журавльов, Ю.А. Ткаченко
УДК 623.4.011
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: В статті розглянуто метод оцінки розміру приведеної площі осколкового ураження, що створюється касетною бойовою частиною реактивного снаряду з осколково-фугасними (ОФ) бойовими елементами (БЕ), що відрізняється від відомих методів тим, що додатково урахуються: залежність значення площі області групування точок падіння ОФ БЕ від дальності стрільби; залежність форми та розмірів області осколкового ураження, що створюється ОФ БЕ, від значення кута його підльоту до поверхні; висоти роз- міщення уразливої частини заданого елементарного об’єкту ураження відносно точки підриву ОФ БЕ, а також, висоти уразливої частини та інші фактори.


Ключові слова: реактивний снаряд, касетна бойова частина, осколково-фугасний бойовий елемент, вражаючий елемент, модель уразливості, убійна дальність, приведена область осколкового ураження

Список літератури

1. Довідник учасника АТО: озброєння і військова техніка Збройних Сил Російської Федерації / А.М. Алімпієв,
Г.В. Пєвцов, Д.А. Гриб, А.В. Антонов та ін.; за заг. ред. А.М. Алімпієва. – Х.: Оригінал, 2015. – 732 с.
2. Хазов В.А. Практические рекомендации артиллерийским командирам (начальникам) и штабам по выполнению
огневых задач реактивным полком [Електронний ресурс] / В.А. Хазов, Р.В. Волошин // Журнал научных публикаций. –
2008. – № 4. – C. 250-253. Режим доступу: http://jurnal.org/articles/2008/mil4.html.
3. Henelsmith Nina. Projectile Motion: Finding the Optimal Launch Angle / Nina Henelsmith. – Whitman College, 2016. –
38 p.
4. Бобриков А.А. Оценка эффективности огневого поражения ударами ракет и огнем артиллерии: военно-
теоретический труд / А.А. Бобриков и др. – СПб.: Галея Принт, 2006. – 421 с.
5. Энциклопедия Оружие и технологии России. XXI век. Т. 12. Боеприпасы и средства поражения. – М.: Оружие и
технологии, 2006. – 844 с.
6. Efficient Method to Evaluate Critical Ricochet Angle of Projectile Penetrating into a Concrete Target / Choi Min Kuk,
Han Jihoon, Park Sangjin, Az Woo Jin // Mathematical Problems in Engineering. – 2018. – Vol. 2018. – 12 p.
https://doi.org/10.1155/2018/3696473.
7. Maya Brehm. Explosive Weapons: Framing the Problem – final report / Maya Brehm, John Borrie. – GICHD, Geneva,
2010. – 145 p.
8. Dullum O. The Rocket Artillery Reference Book [Електронний ресурс] / O. Dullum // Norwegian Defense Research
Establishment, 2010. – 178 p. Режим доступу: https://www.ffi.no/no/Rapporter/09-00179.pdf.
9. Analysis of influencing factors of mortar projectile reproduction process on fragment mass distribution / Berko Zecevica,
Alan Catovic, Jasmin Terzic, Kadic Sabina Serdarevic // Defense Technologies Department. – 2010. – pp. 783-795.
10. Звиглянич С.Н. Обоснование модели оценивания степени поражения объектов при использовании кассетной
боевой части / С.Н. Звиглянич, Ю.С. Литвинов // Системи обробки інформації. – 2005. – № 2(42). – С. 35-40.
11. Метод аналітичної оцінки розмірів області розсіювання точок падіння бойових елементів після розкриття
касетної бойової частини / В.М. Тарасов, О.О. Журавльов, М.П. Ізюмський, Н.В. Шигімага // Системи озброєння і
військова техніка. – 2018. – № 4(56). – С. 60-66. https://doi.org/10.30748/soivt.2018.56.09.
12. Журавльов О.О. Модель оцінювання параметрів динамічного поля вражаючих елементів, що формується при
розриві одного некеруємого осколково-фугасного бойового елемента / О.О. Журавльов, М.Г. Іванець // Системи
озброєння і військова техніка. – 2012. – № 2(30). – С. 55-58.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Греков В.П., Журавльов О.О., Ткаченко Ю.А. Метод оцінки розміру приведеної площі осколкового ураження касетної бойової частини реактивного снаряду з осколково-фугасними бойовими елементами. Системи озброєння і військова техніка. 2019. № 1(57). С. 77-84. https://doi.org/10.30748/soivt.2019.57.11.