1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 1(57)'2019
  5. Деякі аспекти щодо створення автоматизованої системи управління протиповітряною обороною України

Деякі аспекти щодо створення автоматизованої системи управління протиповітряною обороною України

Ю.Ф. Кучеренко, Б.О. Демідов, Є.В. Шубін
УДК 681.324
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті розкриті складні умови сучасного етапу державотворення в Україні, визначений головний напрямок реформування Збройних Сил України. Показана необхідність впровадження перспективних авто- матизованих систем управляння різного призначення і в тому числі автоматизованої системи управління протиповітряною обороною України, з метою забезпечення підвищення ефективності управління військами (засобами), що залучаються до системи протиповітряної оборони держави. Запропонована архітектура побудови автоматизованої системи управління протиповітряною обороною України. Результати дослі- джень потрібно використовувати при розробці перспективної автоматизованої системи управління про- типовітряною обороню України на передпроектній стадії її створення при обґрунтуванні тактико- технічних вимог до неї.


Ключові слова: автоматизована система управління протиповітряною обороною держави, аспекти, війська, держава, засоби, оборона, створення, управління

Список літератури

1. Паршин С.А. Современные тенденции развития теории и практики управления в вооруженных силах США /
С.А. Паршин, Ю.Е. Горбачев, Ю.А. Кожанов. – М.: ЛЕНАНД, 2009. – 272 с.
2. Сидорин А.Н. Вооруженные силы США в XXI веке: Военно-теоретический труд / А.Н. Сидорин, В.М. Прище-
пов, В.П. Акуленко. – М.: Кучково поле; Военная книга, 2013. – 800 с.
3. Алімпієв А.М. Особливості гібридної війни РФ проти України. Досвід, що отриманий Повітряними Силами
Збройних Сил України / А.М. Алімпієв, Г.В. Пєвцов // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2017. –
№ 2(27). – С. 19-25. https://doi.org/10.30748/nitps.2017.27.03.
4. Кучеренко Ю.Ф. Головні ознаки ведення мережецентричних війн сучасності / Ю.Ф. Кучеренко // Системи
управління, навігації та зв’язку. – 2011. – № 1(17). – С. 190-193.
5. Кушнір О.І. Аналіз впливу “гібридної” війни на розвиток автоматизованої системи управління авіацією та ППО
Збройних Сил України / О.І. Кушнір, О.П. Давикоза, Ю.Ф. Кучеренко // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил
України. – 2017. – № 2(27). – С. 116-120. https://doi.org/10.30748/nitps.2017.27.22.
6. Верба В.С. Организация информационного обмена в сетецентрических боевых операциях / В.С. Верба,
С.С. Поливанов // Радиотехника. – 2009. – № 8. – C. 57-62.
7. Управління проектами зі створення зразків озброєння та військової техніки в умовах прояву факторів невизна-
ченості та ризику / Б.О. Демідов, О.Ф. Величко, Ю.Ф. Кучеренко, М.В. Куцак // Озброєння та військова техніка. – ЦНДІ
ОВТ ЗС України. – 2016. – № 2(10). – С. 15-19.
8. Высокие технологии в США: Опыт министерства обороны и других ведомств / Д.О. Рогозин, И.А. Шеремет,
С.В. Гарбук, А.М. Губинский. – М.: Изд. Московский университет, 2013. – 384 с.
9. Кучеренко Ю.Ф. Методологічні аспекти проектування матеріально-технічної основи автоматизованої системи
військового призначення / Ю.Ф. Кучеренко // Системи озброєння і військова техніка. – 2018. – № 2(54). – С. 94-98.
https://doi.org/10.30748/soivt.2018.54.13.
10. Kucherenko Yu.F. The main activities to implement the process of identifying the automated military systems characteristics
on its pre-project developmental stage / Yu.F. Kucherenko, А.М. Nosyk, A.V. Dovbnia // Наука і техніка Повітряних
Сил Збройних Сил України. – 2018. – № 3(32). – С. 45-52. https://doi.org/10.30748/nitps.2018.32.07.
11. Гриб Д.А. Методологічний підхід до формування технічного обрису перспективних зразків та зразків озброєн-
ня і військової техніки, що модернізуються / Д.А. Гриб, Б.О. Демідов, М.В. Науменко // Наука і оборона. – 2009. – № 4. –
С. 30-34.
12. Демідов Б.О. Концептуальні положення щодо створення автоматизованої системи управління протиповітряною
оборогою держави / Б.О. Демідов, О.Ф. Величко, Ю.Ф. Кучеренко // Наука і оборона. – 2014. – № 3. – С. 51-56.
13. Методика комплексної оцінки ефективності функціонування інтегрованої автоматизованої системи управління /
Ю.Ф. Кучеренко, О.В. Довбня, Є.В. Шубін, В.В. Діденко, А.Д. Бердочник // Системи озброєння і військова техніка. –
2018. – № 3(55). – С. 71-77. https://doi.org/10.30748/ soivt.2018.55.10.
14. Ярош С.П. Теоретичні основи побудови та застосування розвідувально-управляючих інформаційних систем
протиповітряної оборони / С.П. Ярош. – Х.: ХУПС, 2012. – 512 с.
15. Ковалевський С.М. Пропозиції щодо створення скритого маловисотного радіолокаційного поля в умовах ве-
дення сучасних мережецентричних та гібридних війн / С.М. Ковалевський, Г.В. Пєвцов, Г.В. Худов // Наука і техніка
Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2015. – № 1(18). – С. 77-81.
16. Васильев В.И. Интеллектуальные системы управления. Теория и практика / В.И. Васильев, Б.Г. Ильясов. –
М.: Радиотехника, 2009. – 392 с.
17. Худов Г.В. Методика синтезу раціональної структури підсистеми розвідки системи протиповітряної оборони з
використанням генетичного алгоритму / Г.В. Худов, І.А. Таран // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил Украї-
ни. – 2016. – № 2(23). – С. 25-31.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Кучеренко Ю. Ф. Деякі аспекти щодо створення автоматизованої системи управління протиповітряною обороною України / Ю.Ф. Кучеренко, Б.О. Демідов, Є.В. Шубін  // Системи озброєння і військова техніка. – 2019. – № 1(57). – С. 90-97. https://doi.org/10.30748/soivt.2019.57.13.