1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 1(57)'2019
  5. Математичне моделювання діаграм зворотнього вторинного випромінювання протирадіолокаційних ракет в сантиметровому діапазоні довжин хвиль

Математичне моделювання діаграм зворотнього вторинного випромінювання протирадіолокаційних ракет в сантиметровому діапазоні довжин хвиль

С.В. Орєхов, А.Ф. Волков, С.І. Корсунов, О.В. Лезік
УДК 537.674
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: На основі аналізу бойових можливостей засобів повітряного нападу(ЗПН), форм і способів їх бойового застосування в локальних війнах та конфліктах визначена проблема забезпечення ефективної та стійкої систе- ми зенітного ракетно-артилерійського прикриття військ та об’єктів в умовах вогневого впливу з боку против- ника. Розглядається методика розрахунку характеристик розсіювання складних радіолокаційних об’єктів, зокрема протирадіолокаційних ракет (ПРР). Наведені розраховані діаграми зворотного вторинного випро- мінювання ПРР AGM-88 HARM в сантиметровому діапазоні довжин хвиль. Проведена інтервальна оцінка усередненої ефективної поверхні розсіювання ПРР при різних кутах опромінення.


Ключові слова: ефективна поверхня розсіювання, діаграми зворотного вторинного випромінювання ПРР, вогневий вплив

Список літератури

1. Алімпієв А.М. Особливості гібридної війни РФ проти України. Досвід, що отриманий Повітряними Силами
Збройних Сил України / А.М. Алімпієв, Г.В. Пєвцов // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2017. –
№ 2(27). – C. 19-25. https://doi.org/10.30748/nitps.2017.27.03.
2. Характеристики розсіяння моделі винищувача-бомбардувальника Су-17М3 в сантиметровому та дециметровому
діапазоні довжин хвиль / І.Є. Ряполов, Я.О. Белевщук, В.Ю. Колотілов, М.В. Качан, І.Р. Медінець // Системи озброєння
і військова техніка. – 2018. – № 1(53). – С. 42-48. https://doi.org/10.30748/soivt.2018.53.06.
3. Характеристики розсіяння палубного винищувача-бомбардувальника F/A-18A Hornet в сантиметровому, деци-
метровому та метровому діапазонах довжин хвиль / І.Є. Ряполов, Я.О. Белевщук, Р.В. Лященко, А.В. Поляков // Наука і
техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2017. – № 1(26). – С. 85-91. https://doi.org/10.30748/nitps.2017.26.18.
4. Порівняльне оцінювання зенітних ракетних комплексів методом перевірки відповідності їх тактико-технічних
характеристик оперативно-тактичним вимогам / С.П. Ярош, К.В. Закутін, В.В. Воронін, В.В. Шулежко // Наука і техніка
Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2015. – № 3(20). – С. 85-91.
5. Бойове застосування високоточних засобів ураження і особливості боротьби з ними / В.І. Ткаченко, С.П. Ярош,
Є.Б. Смірнов та ін. – Х.: ХУПС, 2016. – 272 с.
6. Рассеяние электромагнитных волн воздушными и наземными радиолокационными объектами: монография /
О.И. Сухаревский, В.А. Василец, С.В. Кукобко и др.; Под ред. О.И. Сухаревского. – Х.: ХУПС, 2009. – 468 с.
7. Electromagnetic Wave Scattering by Aerial and Ground Radar Objects / S.V. Nechitaylo, V.M. Orlenko,
O.I. Sukharevsky, V.A. Vasilets. – Boca Raton, USA: SRC Press Taylor & Francis Group, 2014. – 334 p.
8. Захарьев Л.Н. Рассеяние волн “черными” телами / Л.Н. Захарьев, А.А. Леманский. – М.: Советское радио,
1972. – 288 с.
9. Ширман Я.Д. Радиоэлектронные системы: Основы построения и теория. Справочник / под ред. Я.Д. Ширмана. –
2-е изд. – М.: Радиотехника, 2007. – 512 с.
10. Skolnik M.I. Radar Handbook / M.I. Skolnik. – New York: McGraw-Hill, 2008. – 1348 p.
11. Сухаревський О.І. Довідник характеристик розсіювання повітряних та наземних радіолокаційних об’єктів /
О.І. Сухаревський, В.О. Василець, С.В. Нечитайло. – Х.: ХНУПС, 2019. – 304 с., іл. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).
12. Сухаревський О.І. Оцінювання параметрів зон виявлення безпілотного літального апарату “Орлан-10” радіоло-
каційними засобами самохідного зенітного ракетного комплексу 9К33М3 “ОСА-АКМ” / О.І. Сухаревський, В.О. Васи-
лець, І.Є. Ряполов // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2016. – № 4(25). – С. 33-38.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Математичне моделювання діаграм зворотнього вторинного випромінювання протирадіолокаційних ракет в сантиметровому діапазоні довжин хвиль / С.В. Орєхов, А.Ф. Волков, С.І. Корсунов, О.В. Лезік  // Системи озброєння і військова техніка. – 2019. – № 1(57). – С. 116-120. https://doi.org/10.30748/soivt.2019.57.16.