1. Science
  2. Publications
  3. Systems of Arms and Military Equipment
  4. 1(57)'2019
  5. Analysis of existing scientific and methodological approaches for the justification of technical parameters of wheeled vehicles special operations forces armed forces of Ukraine

Analysis of existing scientific and methodological approaches for the justification of technical parameters of wheeled vehicles special operations forces armed forces of Ukraine

O. Sliusarenko
Annotations languages:


Description: The experience of the world developed countries, as well as its own national experience, testify to the essential importance in solving modern military conflicts of Special Operations Forces, that are capable of responding adequately to new challenges and threats to national and international security, not only in military, but also in peacetime, as well as abroad and in its own territory. The need to provide Special Operations Forces of the Armed Forces of Ukraine with wheeled vehicles, the wide range of existing in the world nomenclature and the specifics of the tasks entrusted on the Special Operations Forces, on the one hand, and the limited economic capabilities of Ukraine, on the other, allow to assert that for the Special Operations Forces of the Armed Forces of Ukraine it is expedient to have a rational nomenclature composition of wheeled vehicles, systematized and unified by functional and constructive features, parameters values, that provide perspective needs of Special Operations Forces. The article analyzes the existing scientific and methodological approaches to the justification of the type of wheeled vehicles, their defects are established. There are considered the problems of the development of wheeled vehicles for the needs of Special Operations Forces of the Armed Forces of Ukraine, in accordance with the tasks specifics assigned to them. According to the results of the analysis of the existing scientific and methodological approaches to the justification of the type of wheeled vehicles, their imperfection was established. They do not allow to take into account the peculiarities of the use of wheeled vehicles by ambiguity in describing the process of their use, to determine the values of the main parameters depending on the tasks that are relied on wheeled vehicles of Special Operations Forces. Individual approaches are developed in the conditions of the administrative and command system of industry management and do not allow to take into account the transition to market conditions of the economy, the competitiveness of the creation of wheeled vehicles. Thus, there are a contradiction between the need for the development of wheeled vehicles for the needs of Special Operations Forces of the Armed Forces of Ukraine and the imperfection of existing scientific and methodological approaches to justify the technical parameters of wheeled vehicles. For its solution, there are justified necessity of developing a methodology for justifying the technical parameters of wheeled vehicles of the Special Operations Forces of the Armed Forces of Ukraine, which takes into account the shortcomings of existing scientific and methodological approaches.


Keywords: Special Operations Forces, tasks, wheeled vehicles, scientific and methodological approach, nomenclature, technical parameters

References

1. Galushko, S. (2011), “Nekotoryye voprosy podgotovki i provedeniya spetsialnykh operatsiy v period posle Vtoroy Mirovoy
voyny” [Some issues of preparation and carrying out of special operations in the period after World War II], Tsentr
strategicheskih otsenok i prognozov, Moscow, 73 p.
2. Vedeneev, D. and Sliusarenko, A. (2018), “Formuvannya kontseptualno-pravovykh zasad ta struktury rozbudovy syl
spetsialʹnykh operatsiy Zbroynykh Syl Ukrayiny” [Formation of conceptual and legal principles and structure building up of
Special Operations Forces of the Armed Forces of Ukraine], Vyklyky i ryzyky - Challenges and risks, No. 11(98), pp. 22-37.
3. Sliusarenko, O. (2018), “Stan ta osnashchennya Syl spetsialnykh operatsiy Zbroynykh Syl Ukrayiny kolisnymy mashynamy”
[Condition and equipment of Special Operations Forces of the Armed Forces of Ukraine by wheeled vehicles], Viyskovotekhnichnyy
zbirnyk - Military technical collection, No. 18, pp. 93-98.
4. Antonov, N. (2018), “Novyye sistemy dlya sil spetsialnykh operatsiy” [New systems for Special Operations Forces].
Military review, available at: www.topwar.ru/144802-novye-sistemy-dlya-sil-specialnyh-operaciy.html (accessed 12 April 2019).
5. White, A. (2017), Special Forces. Special operations vehicles overview. Mönch Publishing Group, available at:
www.monch.com/mpg/news/special-forces/688-special-operations-vehicles-overview.html (accessed 12 April 2019).
6. Trevithick, J. (2018), US Special Operators Want a Super Vehicle They Can Disguise As Different Civilian Trucks. The
drive media, available at: www.thedrive.com/the-war-zone/19062/us-special-operators-want-a-super-technical-that-transformsinto-
different-civilian-trucks html (accessed 12 April 2019).
7. Valpolini, P. (2014), Land mobility. Armada International, No.1, pp. 26-34, available at: www.issuu.com/vishmeh/docs/
armada_-_feb_mar_2014/3 (accessed 12 April 2019).
8. Kvachkov, V.V. (2007), “Spetsnaz Rossii” [Special Forces of Russia], Russkaya panorama, Moscow, 207 p.
9. Pliyev, I.A. (2010), “Otsenka tekhnicheskogo urovnya semeystva avtomobiley mnogotselevogo naznacheniya na osnove
metoda analiza iyerarkhiy” [Evaluation of the technical level of the multipurpose car family based on the hierarchy analysis
method], Zhurnal avtomobilnykh inzhenerov - Magazine of Automotive Engineers, No. 3(62), pp. 46-49.
10. Zhileykin, M.M., Kalimulin, M.R. and Miroshnichenko, A.V. (2012), “Prognozirovaniye znacheniy opredelyayushchikh
pokazateley pri formirovanii tekhnicheskogo oblika osobo legkikh vysokopodvizhnykh kolesnykh transportnykh
sredstv” [Prediction of the values determining indicators in the formation of the technical appearance of especially light highpowered
wheeled vehicles], Inzhenernyy zhurnal: nauka i innovatsii - Engineering Magazine: Science and Innovation, No. 10.
www.engjournal.ru/catalog/machin/transport/408.html (accessed 12 April 2019)
11. Holub, V.A., Chepkov, I.B., Kuprinenko, O.M., Chechenkova, O.L. and Hulyayev, A.V. (2013), “Obgruntuvannya
typazhu boyovykh kolisnykh mashyn iz vykorystannyam metodiv klasternoho analizu” [Justification of the type of combat vehicles
using cluster analysis methods], Avtoshliakhovyk Ukrayiny, No. 5, pp. 5-10.
12. Holub, V.A., Chepkov, I.B., Kuprinenko, O.M., Chechenkova, O.L. and Hulyayev, A.V. (2011), “Klasyfikatsiya
boyovykh kolisnykh mashyn metodamy nechitkoho klasternoho analizu” [Classification of combat vehicles by indistinct cluster
analysis methods], Zbirnyk naukovykh prats tsentralnoho naukovo-doslidnoho instytutu ozbroyennya ta viyskovoyi tekhniky
Zbroynykh Syl Ukrayiny - Scientific Works of Central research Institute of weapons and military equipment of armed forces of
Ukraine, No. 20, pp. 201-209.
13. Chornyy, M.V., Kuprinenko, O. M. and Holub, V.A. (2010), “Obhruntuvannya propozytsiy shchodo vyznachennya
neobkhidnoho rivnya zakhystu avtomobiliv bahatotsilovoho pryznachennya v zalezhnosti vid kharakteru ta mistsya yikh
vykorystannya” [Justification of proposals for determining the required level of multipurpose vehicle protection depending on the
nature and location of their use], Systems of Arms and Military Equipment , No. 2(22), pp. 182-187.
14. Sliusarenko, O.I. and Kuprinenko, O.M., (2010), “Mistse i rol bronovanykh avtomobiliv u vyrishenni zavdan Sukhoputnykh
viysk” [The place and role of armored vehicles in solving the tasks of Land Forces], Systems of Arms and Military
Equipment, No. 1(21), pp. 81-84.
15. (1988), “Razrabotka tipazhey na izdeliya obshchey tekhniki. Rekomendatsii: RV 50-60-51-88” [Development of types
for general engineering products. Recommendations: RV 50-60-51-88], Moscow: State Committee of the USSR on Standards.
16. Antipenko, V.S., Kats, G.V. and Petrushev, V.A. (1990), “Modeli i metody optimizatsii parametricheskikh ryadov
mashin” [Models and methods of optimization parametric series of machines], Mashinostroyeniye, Moscow, 176 p.
17. Ostashevskyy, S.A. (2003), “Zahalni pidkhody shchodo vdoskonalennya skladu parku avtomobiliv bahatotsilovoho
pryznachennya zyednan Prykordonnykh viysk Ukrayiny” [General approaches to improvement of the fleet of multipurpose
vehicles of the Ukrainian border guards], Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoyi akademiyi prykordonnykh viysk Ukrayiny -
Collection of scientific works of National Academy of the Border Guards of Ukraine, No. 24, pp. 44-47.

Reference:
 Sliusarenko, O.I. (2019), “Analiz isnuiuchykh naukovo-metodychnykh pidkhodiv obgruntuvannia tekhnichnykh parametriv kolisnykh mashyn syl spetsialnykh operatsii Zbroinykh Syl Ukrainy” [Analysis of existing scientific and methodological approaches for the justification of technical parameters of wheeled vehicles special operations forces Armed Forces of Ukraine], Systems of Arms and Military Equipment, No. 1(57), pp. 128-134. https://doi.org/10.30748/soivt.2019.57.18.