1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 1(57)'2019
  5. Метод визначення ефективності використання автомобільної техніки підрозділами Національної гвардії України при патрулюванні в умовах воєнного стану

Метод визначення ефективності використання автомобільної техніки підрозділами Національної гвардії України при патрулюванні в умовах воєнного стану

В.О. Табуненко, О.П. Марценяк
УДК 629.076:623.426
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Воєнний стан в країні характеризується застосуванням спеціального режиму у вигляді обмеження конституційної свободи громадян та введенням комендантської години. В роботі обґрунтований і запро- понований метод оцінки ефективності використання автомобільної техніки при патрулюванні підрозділа- ми Національної гвардії України (НГУ) в умовах воєнного стану, який дозволяє визначити вплив окремих показників, та намітити шляхи забезпечення її високого рівня.


Ключові слова: воєнний стан, спеціальний режим пересування, патрулювання на машинах, ефектив- ність використання автомобільної техніки, коефіцієнт оперативної готовності, оцінка ефективності ви- користання автомобільної техніки, узагальнений коефіцієнт ефективності

Список літератури

1. Закон України “Про правовий режим воєнного стану” [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19.
2. Закон України “Про Національну гвардію України” [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/876-18.
3. Надежность и эффективность в технике. – Справочник. – Т. 1. – М.: Машиностроение, 1986. – 224 с.
4. Ганин М.П. Теория вероятностей и исследование операций в задачах эксплуатации и боевого применения воо-
ружения и военной техники. Ч. 2 / М.П. Ганин, Н.Г. Кузнецова. – СПб.: ВМА, 1997. – 467 с.
5. Вентцель Е.С. Теория вероятностей / Е.С. Вентцель, Л.А. Овчаров. – М.: Наука, 1973. – 368 с.
6. Демидов Б.А. Методические основы оценивания и прогнозирования уровня качества, сравнительного анализа
эффективности применения образцов вооружения и военной техники при управлении их жизненными цикла-
ми / Б.А. Демидов, О.А. Хмелевская // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2006. – № 7(19). – С. 72-76.
7. Автотехнічне забезпечення частин та підрозділів внутрішніх військ МВС України / К.П. Макарчук,
С.А. Соколовський, Г.М. Маренко, В.І. Кужелович, С.М. Мельников, С.Є. Вискребенцев, Р.І. Топчій. – Х.: Академія ВВ
МВС України, 2012. – 235 с.
8. Дем’янчук Б.О. Основи технічного забезпечення. Обґрунтування рішень / Б.О. Дем’янчук, О.В. Малишкін. –
Одеса: МО України, 2014. – 208 с.
9. Харченко В.С. Теорія надійності та живучості елементів і систем літальних комплексів / В.С. Харченко, А.П. Ба-
туков, І.В. Лисенко. – Х.: ХВУ, 1997. – 403 с.
10. Чабаненко П.П. Закономірності та особливості оцінювання ефективності систем у бойових діях за ймовірніс-
ними моделями / П.П. Чабаненко // Наука і оборона. – 2016. – № 4. – С. 16-22.
11. Ковтун А.В. Обґрунтування показника ефективності використання автомобільного транспорту при перевезен-
нях. / А.В. Ковтун, В.О. Табуненко // Збірник наукових праць НАНГУ. – 2018. – № 1(31). – С. 80-84.
12. Ковтун А.В. Определение показателя эффективности военных перевозок автомобильными колоннами /
А.В. Ковтун, В.О. Табуненко, А.П. Марценяк // Национальная безопасность и военные науки. – 2017. – № 3. – С. 39-47.
13. Шаша І.К. Шляхи підвищення ефективності використання автобронетанкової техніки підрозділами Національ-
ної гвардії України / І.К. Шаша, С.А. Кудімов // Збірник наукових праць НАНГУ. – 2017. – № 1(29). – С. 77-80.
14. Методика визначення ефективності використання автобронетанкової техніки підрозділами НГУ при охороні
громадського порядку в мирний час / В.О. Табуненко, О.В. Иванченко, П.Д. Буряк, В.І. Кужелович // Честь і закон. –
№ 4(67). – 2018. – С. 83-88.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Табуненко В.О., Марценяк О.П. Метод визначення ефективності використання автомобільної техніки підрозділами Національної гвардії України при патрулюванні в умовах воєнного стану. Системи озброєння і військова техніка. 2019. № 1(57). С. 135-139. https://doi.org/10.30748/soivt.2019.57.19.