1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(157)'2019
  5. Формування моделі оцінювання показників розвитку ІТ-галузі в регіонах України

Формування моделі оцінювання показників розвитку ІТ-галузі в регіонах України

Н.О. Бринза, А.А. Гаврилова
Системи обробки інформації. — 2019. — № 2(157). – С. 13-21.
УДК 518
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті було сформовано тривимірний кортеж показників, який відображає стан ІТ галузі України і враховує інвестиційну привабливість регіонів, внутрішній стан ІТ ринку та заробітну плату. Сформована узагальнена скалярна оцінка якості допустимих рішень для регуляризації багатокритеріальної задачі. За допомогою використання принципів побудови моделі прийняття багатокритеріальних рішень в умовах детермінованих вхідних даних, реалізовано етап синтезу методології прийняття рішень в умовах багатокритеріальності і інтервальної невизначеності. Побудовано математичну модель стану ІТ галузі в Україні, яка представлена у вигляді комплексного показника. На основі побудованої моделі виконано розрахунки по визначенню оцінки показників стану ІТ галузі. За допомогою кореляційно-регресійного аналізу з'ясовано силу зв'язку між обраними факторами та комплексним показником, а також значність впливу факторів на комплексний показник. За допомогою критерію Фішера було встановлено, що запропонована математична модель є адекватною тим процесам, що описує.


Ключові слова: ІТ-галузь, багатокритеріальність, оптимізація, нормалізація, інвестиційна привабливість, тривимірний кортеж, узагальнена скалярна оцінка якості допустимих рішень, комплексний показник, коефіцієнт кореляції, коефіцієнт детермінації, кореляційно-регресійний аналіз, рівняння множинної регресії

Список літератури

1. Винничук Р.О. Особливості розвитку IT-ринку в Україні: стан та тенденції / Р.О. Винничук, Т.В. Склярук // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Логістика. – 2015. – № 833. – С. 3-8.
2. Рубин Э. Перемога под елочку: IТ-кластер координирует программу облсовета “IТ-Харьковщина” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https:/dou.ua/lenta/columns/it-kharkiv.
3. Стреметська Дарина. Регулювання і перспективи IT-ринку України [Електронний ресурс] / Дарина Стреметська. – Режим доступу: https://dou.ua/forums/topic/22075/.
4. Грабовская Анна. Токсичный HR: действия, которые отравляют команду [Електронний ресурс] / Анна Грабовская. – Режим доступу: https://dou.ua/lenta/articles/toxic-hr/.
5. Брынза Н.А. Многофакторная оценка показателей развития ІТ-отрасли в регионах Украины / Н.А. Брынза, А.А. Гаврилова // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2018. – № 2(56). – С. 159-169. https://doi.org/10.30748/zhups.2018.56.24.
6. Подиновский В.В. Парето-оптималные решения многокритериальных задач / В.В. Подиновский, В.Д. Ногин. – М.: Наука, 1982. – 254 с.
7. Тихонов А.Н. Методы решения некорректных задач / А.Н. Тихонов, В.Я. Арсенин. – М.: Наука, 1986. – 286 с.
8. Фишберн П. Теория полезности для принятия решений / П. Фишберн. – М.: Наука, 1978. – 352 с.
9. Автоматизированные системы управления городским хозяйством / И.В. Кузьмин, Э.Г. Петров, И.А. Алферов, В.В. Евсеев, Л.В. Мигунова. – Киев: Будівельник, 1978. – 144 с.
10. Алиев Т.А. Экспериментальный анализ / Т.А. Алиев. – М.: Машиностроение, 1991. – 272 с.
11. Оценка адекватности математических моделей характеристик электрогидравлических следящих приводов / Т.Я. Таванюк, А. П. Николаенко, А. В. Романченко, Т. А. Шумакова // Вісник східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2017. – № 7(237). – С. 89-94.
12. Бараник З.П. Функционирование рынка труда: статистическая оценка: монография / З.П. Бараник. – К.: КНЕУ, 2007. – 392 с.
13. Зарегистрированная безработица в Украине [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2017/rp/sz_br/sz_br_u/zb_u2017.htm.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Бринза Н. О. Формування моделі оцінювання показників розвитку ІТ-галузі в регіонах України / Н.О. Бринза, А.А. Гаврилова  // Системи обробки інформації. – 2019. – № 2(157). – С. 13-21. https://doi.org/10.30748/soi.2019.157.02.

Whoops, looks like something went wrong.