1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(157)'2019
  5. Символічні моделі фізичних процесів, що описуються інтегральним рівнянням Фредгольма першого роду

Символічні моделі фізичних процесів, що описуються інтегральним рівнянням Фредгольма першого роду

А.А. Засядько
Системи обробки інформації. — 2019. — № 2(157). – С. 45-56.
УДК 681.518.2
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: В роботі застосовані диференціальні тейлорівські перетворення для створення ряду символічних моделей фізичних процесів, які доцільно представляти інтегральним рівнянням Фредгольма першого роду, та продемонстровані переваги використання диференціальних тейлорівських перетворень на трьох різних моделях. Використання цих перетворень дозволяє звести розв’язування складної задачі до простішої, тим самим зменшивши обчислювальну складність. Складна обернена задача представляється з прийнятною точністю простішою моделлю, вираженою системою лінійних алгебраїчних рівнянь невеликої розмірності.


Ключові слова: диференціальні тейлорівські перетворення, інтегральне рівняння Фредгольма першого роду, некоректність, обернена коефіцієнтна задача температуропровідності

Список літератури

1. Засядько А.А. Дифференциально-тейлоровская модель задачи восстановления в спектроскопии / А.А. Засядько // Электронное моделирование. – 2002. – Т. 24. – № 6. – С. 97-105.
2. Засядько А.А. Метод диференціальних перетворень для моделювання процесу відновлення двовимірних сигналів / А.А Засядько, С.І. Почка // Вісник Хмельницького національного університету. Серія Технічні науки. – 2006. – № 1. – С. 214-219.
3. Ивасишин С.Д. Линейные параболические граничные задачи / С.Д. Ивасишин. – Киев: Высшая школа, 1987. – 73 с.
4. Собственные полупроводники группы как перспективные материалы для радиационно стойкой электроники / С.Л. Королюк, С.С. Королюк, И.М. Царенко, О.Л. Тарко, А.В. Галочкин // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2001. –№ 6. – С. 3-5.
5. Пухов Г.Е. Дифференциальные спектры и модели / Г.Е. Пухов. – К.: Наук. думка, 1990. – 184 с.
6. Фролов Г.А. Динамика прогрева твердого тела при тепловом разрушении поверхности / Г.А.Фролов, В.Л. Баранов // Инженерно-физический журнал. – 2007. – Т.80. – №6. – С. 30-43.
7. Lie-jun Xie. An e_ective numerical method to solve a class of nonlinear singular boundary value problems using improved differential transform method / Lie-jun Xie, Cai-lian Zhou, Song Xu // Springer Plus. – 2016. – 5:1066, P. 1-21.
8. Kader A.H. Abdel. Exact solution of fin problem with linear temperature-dependent thermal conductivity / Kader A.H. Abdel, M.S. Abdel Latif, H.M. Nour // Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics. – 2016. – No. 15(4). – P. 51-61.
9. Hatami M. Differential Transformation Method for Mechanical Engineering Problems / M. Hatami, D.D. Ganji, M. Sheikholesami. – Academic Press is an imprint of Elsevier, 2016. – 410 p.
10. Ghasemi Seiyed E. Thermal analysis of convective fin wit h temperature-dependent thermal conductivity and heat generation / Seiyed E. Ghasemi, M. Hatami, D.D. Ganji // Case Studies in Thermal Engineering. – 2014. – No. 4. – P. 1-8. http://dx.doi.org/10.1016/j.csite.2014.05.002.
11. Mosayebidorcheh S. Approximate solution of the nonlinear heat transfer equation of a fin with the power-law temperature-dependent thermal conductivity and heat transfer coefficient / S. Mosayebidorcheh, D.D. Ganji, M. Farzinpoor // Propulsion and Power Research. – 2014. – No. 3(1). – P. 41-47. http://dx.doi.org/10.1016/j.jppr.2014.01.005.
12. Szénási, S. Configuring Genetic Algorithm to Solve the Inverse Heat Conduction Problem / S. Szénási, I. Felde // Budapest: Acta Polytechnica Hungarica. – 2017. – No. 6 (14). – P. 133-152.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Засядько А. А. Символічні моделі фізичних процесів, що описуються інтегральним рівнянням Фредгольма першого роду / А.А. Засядько  // Системи обробки інформації. – 2019. – № 2(157). – С. 45-56. https://doi.org/10.30748/soi.2019.157.06.