1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(157)'2019
  5. Метод оцінки меж застосування стиснення на основі двійкових біноміальних чисел

Метод оцінки меж застосування стиснення на основі двійкових біноміальних чисел

І.А. Кулик, А.І. Новгородцев, М.С. Шевченко
Аннотации на языках:


Анотация: В статті розглядається задача щодо виявлення меж раціонального застосування методу стиснення двійкових послідовностей на основі біноміальних чисел. Запропонований метод оцінки меж стиснення дозволяє однозначно і достатньо просто виділити області ефективного використання двійкових біноміальних чисел для стиснення довільних послідовностей, які мають змінну кількість одиниць. Врахування меж біноміального стиснення дозволяє підвищити ступінь стиску, знизити апаратно-програмні та часові витрати під час перетворення комбінацій.


Ключевые слова: біноміальне стиснення, двійкові біноміальні числа, межи стиснення

Список литературы

1. Кричевский Р.Е. Сжатие и поиск информации / Р.Е. Кричевский. – М.: Радио и связь, 1989. – 168 с.
2. Методы сжатия данных. Устройство архиваторов, сжатие изображений и видео / Д. Ватолин, А. Ратушняк, М. Смирнов, В. Юкин. – М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 2003. – 384 с.
3. Кулик И.А. Модели сжатия и восстановления данных на основе двоичных биномиальных чисел / И.А. Кулик, А.А. Борисенко, Аджири Онориукпе // V Міжнародна наук.-практ. конференція “Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації”, 19-21 квітня 2016 р.: тез. доп. / Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2016. – С. 101-105.
4. Kulyk I.A. Compression of Binary Data Based on Binary Binomial Numbers / I.A. Kulyk, Ajiri Onoriukpe, Kehinde Ologunloluwa // П'ята Міжнародна наук.-техн. конференція “Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління”, 21-22 квітня 2016: матеріали / Полтавський нац. техніч. ун-т. – Полтава, 2016. – С. 63.
5. Кулик И.А. Биномиальная модель векторного представления базы данных с колоночной структурой / И.А. Кулик, А.И. Новгородцев, Е.М. Скордина // Системи обробки інформації. – 2016. – № 4(141). – С. 50-56.
6. Агальцов В.П. Базы данных. В 2-х книгах. Книга 2: Распределенные и удаленные базы данных / В.П. Агальцов. – М.: Форум, 2016. – 271 с.
7. Борисенко А.А. Биномиальное кодирование: монография / А.А. Борисенко, И.А. Кулик. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2010. – 206 с.
8. Кулик И.А. О средней длине двоичных биномиальных чисел / И.А. Кулик // Вісник СумДУ, Серія “Технічні науки”. – 2004. – № 12(71). – С. 106-112.
9. Кулик И.А. Средняя длина двоичных биномиальных чисел произвольного диапазона / И.А. Кулик // Вісник СумДУ, Серія “Технічні науки”. – 2007. – № 2. – С. 130-139.
10. Клепко В.Ю. Вища математика в прикладах і задачах / В.Ю. Клепко, В.Л. Голець. – К.: ЦУЛ, 2017. – 592 с.
11. Кнут Д. Искусство программирования. Т 1. Основные алгоритмы: Пер. с англ. / Д. Кнут. – М: Издательский дом “Вильямс”, 2017. – 720 с.
12. Андерсон Джеймс А. Дискретная математика и комбинаторика: Пер. с англ. / Джеймс А. Андерсон. – М: Издательский дом “Вильямс”, 2016. – 960 с.