1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(157)'2019
  5. Підходи до створення інтелектуальних чат-ботів

Підходи до створення інтелектуальних чат-ботів

І.О. Ушакова
Системи обробки інформації. — 2019. — № 2(157). С. 76-83.
Тематика статті: Інфокомунікаційні системи
УДК 4.89
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Проведений аналіз підходів до створення чат-ботів, розглянутий поточний стан і передумови їх за-требуваності в мережах. Обґрунтована актуальність використання чат-ботів для взаємодії людини і вір-туального середовища. Виконана класифікація чат-ботів за типами користувачів, видами інтерфейсів, методами доступу до бота, призначенням та принципами роботи. Показані переваги чат-ботів зі штучним інтелектом. Розглянуті можливості використання нейронних мереж і технологій оброблення природньої мови для навчання чат-ботів. Побудована модель взаємодії чат-бота з платформою месенджера, яка включає: саму програму-бот, клієнтську платформу до бота та зв'язувальну частину. Проведений аналіз інструментальних засобів для створення чат-ботів (фреймворків, платформ, засобів аналітики), особлива увага приділяється аналізу безкоштовних інструментів. Для врахування контексту діалогу в залежності від ключових слів запропоновано використовувати нейрону мережу Long Short Term Memory з короткою і довгою пам'яттю. Визначені основні етапи створення чат-ботів (визначення вимог, розроблення чат-бота, підключення, аналіз роботи та доопрацювання) і їх зміст. Отримані результати можуть бути використані розробниками для створення чат-ботів зі штучним інтелектом в різних сферах бізнесу та навчання.


Ключові слова: чат-бот, штучний інтелект, нейронна мережа, оброблення природної мови, діалог, інструментальні засоби

Список літератури

1. Провотар О.І. Особливості та проблеми віртуального спілкування за допомогою чат-ботів / О.І. Провотар, Х.А. Клочко // Наукові праці ВНТУ: Інформаційні технології та комп’ютерна техніка. – 2013. – № 3. – 6 с.
2. Сухас У. Oracle Intelligent Bots: Чат-боты с искусственным интеллектом [Електронний ресурс] / У. Сухас. – Oracle, 2017. – Режим доступу: https://www.oracle.com/a/ocom/docs/chatbots.pdf.
3. Украинец И. Системы аналитики для чат-ботов [Електронний ресурс] / И. Украинец. – Режим доступу: http://ilyaukrainets.ru/chatbot/sistemy-analitiki-dlya-chat-botov/.
4. Ясницкий Л.В. Интеллектуальные системы / Л.В. Ясницкий. – М.: Лаборатория знаний, 2016. – 221 с.
5. A curated directory of chat bot resources & tools [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.botsfloor.com/botstash/products/?category=Development%20Platforms.
6. Beaver L. The Chatbots Explainer [Електронний ресурс] / L. Beaver. – BI Intelligence Copyright, 2016. – 23 p. – Режим доступу: https://www.businessinsider.com/intelligence/chatbots-explainer.
7. Chatbot Report 2018: Current landscape of how people create chatbots and how users expect to interact with them [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://elearningindustry.com/chatbots-for-learning-support-10-reasonshttps://naiz.chat/NAIZ-report-18072018.pdf.
8. Gartner Identifies Five Emerging Technology Trends That Will Blur the Lines Between Human and Machine [Елек-тронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2018-08-20-gartner-identifies-five-emerging-technology-trends-that-will-blur-the-lines-between-human-and-machine.
9. Goncalves P. 10 graphs that show why your business should be available through messaging apps [Електронний ресурс] / P. Goncalves. – Режим доступу: https://medium.com/hijiffy/10-graphs-that-show-the-immense-power-of-messaging-apps-4a41385b24d6
10. Kuang C. Why Chat May Be King Of The New Mobile Landscape [Електронний ресурс] / C. Kuang. – Режим доступу: https://www.fastcompany.com/3064055/why-chat-may-be-king-of-the-new-mobile-landscape.
11. Kumar C. 9 AI Platform to Help you in Creating Facebook Chatbot [Електронний ресурс] / C. Kumar. – Режим дос-тупу: https://geekflare.com/create-facebook-chatbot/.
12. Messaging apps are now bigger than social networks [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.businessinsider.com/the-messaging-app-report-2015-11.
13.Michiels. E. Modelling Chatbots with a Cognitive System Allows for a Differentiating User Experience [Електронний ресурс] / E. Michiels. – Режим доступу: http://ceur-ws.org/Vol-2027/paper24.pdf.
14. Muldowney O. Chatbots. An Introduction And Easy Guide To Making Your Own / O. Muldowney. – Dublin, Curses & Magic, 2017. – 69 p.
15. On Their Tenth Anniversary, Mobile Apps Start Eating Their Own [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://flurrymobile.tumblr.com/post/155761509355/on-their-tenth-anniversary-mobile-apps-start.
16. Sheth B. The Bot Lifecycle. What to know before you make your chatbot [Електронний ресурс] / B. Sheth. – Режим доступу: https://chatbotsmagazine.com/the-bot-lifecycle-1ff357430db7.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Ушакова І.О. Підходи до створення інтелектуальних чат-ботів. Системи обробки інформації. 2019. № 2(157). С. 76-83. https://doi.org/10.30748/soi.2019.157.10.