1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(157)'2019
  5. Управління даними користувачів веб-застосунку для комп'ютерного тестування навчальних досягнень студентів

Управління даними користувачів веб-застосунку для комп'ютерного тестування навчальних досягнень студентів

Ю.Е. Парфьонов
Анотації на мовах:


Анотация: У 2018 році автором зареєстровано авторське право на програмний продукт “Knowledge Assessment System” (KnAS), призначений для комп'ютерного оцінювання рівня навчальних досягнень студентів. Однак, йому притаманні певні недоліки. Зокрема, KnAS – це настільна програма, тому вона має бути розгорнута на кожному клієнтському комп'ютері. Практичне використання KnAS показало, що тестування без значного зменшення його об'єктивності можливе в групах до п'яти осіб одночасно. Крім того, існують непродуктивні витрати часу на підключення декількох флеш-накопичувачів до комп'ютерів, перезапуск програми після закінчення поточного сеансу тестування і зміну учасників тесту на робочих місцях. Вони можуть досягати десяти хвилин. Таким чином, тестування всіх студентів академічної групи протягом одного заняття в більшості випадків неможливо. Для подолання цих недоліків пропонується створити веб-застосунок KnAS Online. на базі фреймворку Django. KnAS Online має є два типи “звичайних” користувачів: студент і викладач Для забезпечення можливості управління даними користувачів застосунку з використанням сайту адміністратора Django, по-перше, доцільно при створенні нового користувача і подальших операціях з ним мати можливість роботи з його профілем. По-друге, профіль поточного користувача повинен вибиратися динамічна під час виконання. Розглянуті проблеми, пов'язані з реалізацією підсистеми управління даними користувачів застосунку. Обґрунтовано необхідність створення власної моделі користувача. Створені моделі профілів користувачів, а також модель даних користувача, яка розширює модель AbstractUser. Описана розроблена підсистема та її вихідний код. Використання даної підсистеми за допомогою сайту адміністратора Django дозволяє вибирати профіль користувача під час виконання в залежності від типу користувача.


Ключові слова: веб-застосунок, Python, Django, сайт адміністратора, модель користувача, профіль користувача, тип користувача

Список літератури

Парфьонов Ю.Е. Комп’ютерна програма “Knowledge Assessment System” (KnAS): свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 77613, Авторське право і суміжні права: офіційний бюлетень, 2018. – № 48. – С. 743.
2. Parfonov Y.Е. Use of the Django framework in the web application for computer-based testing of higher education institution students / Y.Е. Parfonov, Y.V. Zmiievska // Матеріали Х-ї Ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції “Free and Open Source Software”, 20 – 22 листопада 2018 р. – Харків: ХНУБА, 2018. – С. 47.
3. The official site of the Django Software Foundation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.djangoproject.com/foundation.
4. The official site of the Django documentation. User authentication in Django [Електронний ресурс]. – Режим доступу: docs.djangoproject.com/en/2.2/topics/auth/.
5. Rubio D. Beginning Django: Web Application Development and Deployment with Python / D. Rubio. – Apress, Berkeley, CA. – 2017/ – 593 p. https://doi.org/10.1007/978-1-4842-2787-9.
6. Mele A. Django by Example / A. Mele. – Packt Publishing Limited, Birmingham, 2015. – 474 p.
7. Freitas V. How to Extend Django User Model [Електронний ресурс] / V. Freitas. – Режим доступу: simpleisbetterthancomplex.com/tutorial/2016/07/22/how-to-extend-django-user-model.html.
8. Vincent W.S. Django: How to Extend The User Model (aka Custom User Model) [Електронний ресурс] / W.S. Vincent. – Режим доступу: wsvincent.com/django-custom-user-model-tutorial/.
9. Freitas V. How to Implement Multiple User Types with Django [Електронний ресурс] / V. Freitas. – Режим доступу: simpleisbetterthancomplex.com/tutorial/2018/01/18/how-to-implement-multiple-user-types-with-django.html.
10. The official site of the Django documentation. The Django admin site [Електронний ресурс]. – Режим доступу: docs.djangoproject.com/en/2.1/ref/contrib/admin/.