1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(157)'2019
  5. Синтез методу оцінки ступеня небезпеки ситуацій під час руху судна

Синтез методу оцінки ступеня небезпеки ситуацій під час руху судна

О.П. Єлєазаров, І.П. Масік
Системи обробки інформації. — 2019. — № 2(157). – С. 140-145.
УДК 629.5.072.1
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: В статті розглядається розроблений метод визначення ступеню небезпеки, що виникає в ситуації зближення (зіткнення) судна з навігаційною небезпекою. Інтенсивність судноплавства по водних артеріях світового океану з кожним роком зростає. В свою чергу, це зумовлює аварії на воді через зіткнення суден одне з одним або з іншими навігаційними об'єктами. У даній ситуації, при виконанні плавання особливо в акваторіях зі складними (стисненими) умовами, підвищуються вимоги щодо безпеки. Отже, при ухваленні рішення судноводію необхідно оцінювати великий обсяг інформації. У цих умовах знань, досвіду і інтуїції судноводія вже недостатньо, щоб гарантувати безпеку руху (тут і далі під безпекою руху розуміється навігаційна безпека). Підвищення оперативності та обґрунтованості прийняття рішень при виникненні небезпечних ситуацій вимагає розробки нових підходів. Аналіз небезпеки ситуації має на меті оцінку ризику потенційних ушкоджень, аварій та катастроф або нещасних випадків. Визначення ступеню небезпеки дозволяє визначити послідовності розвитку подій, ймовірності аварій, величину ризику, величину наслідків, шляхи запобігання аварій та пом'якшення наслідків. Оцінка навігаційної ситуації проводиться на основі прогнозу зміни ситуації під час руху власного судна і суден-потенційних загроз. При цьому враховується як ризик зіткнення з судами в районі плавання, так і наявність навігаційних небезпек і обмежень. Розроблено шкалу небезпеки і запропонована система правил для оцінки ступеня небезпеки кожного із судів-потенційних загроз. Для оцінки небезпеки зіткнення з навігаційною небезпекою використовуються параметри зближення суден: час, дистанція і швидкість найкоротшого зближення. Застосування методів ситуаційного аналізу та математичного апарату нечіткої логіки дозволяють оперативно та повноцінно оцінити ступінь небезпеки для побудови моделі небезпечної ситуації для оцінки обстановки та прийняття рішення, що є необхідною умовою для побудови маневру розходження. В результаті проведеного дослідження розроблено метод, який дозволяє комплексно оцінити небезпеку статичних та динамічних навігаційних об’єктів в акваторії руху власного судна відповідно до ситуації, в якій він знаходиться. Даний метод дозволяє ефективно оцінювати небезпеку ситуації та видавати попередження про небезпеку під час руху судна. Це дозволяє ефективно побудувати маневр для запобігання небезпечного зближення та (або) зіткнення.


Ключові слова: судноводій, рух судна, маневр, ситуація небезпечного зближення, ситуація зіткнення, оцінка небезпеки

Список літератури

1. Вагущенко Л.Л. Поддержка решений по расхождению с судами / Л.Л. Вагущенко. – Одесса: Феникс, 2010. – 229 с.
2. Обертюр К.Л. Повышение безопасности эксплуатации судов методами управления событиями: дис. ... кандидата техн. наук 05.22.20 / Обертюр Константин Леонидович. – Одесса, 2015. — 223 с.
3. Бужбецкий Р.Ю. Совершенствование методов предупреждения столкновения судов с учетом особенностей их взаимодействия: дис. ... канд. техн. наук : 05.22.13 / Бужбецкий Ростислав Юрьевич. – Одесса, 2016. – 223 с.
4. Смоленцев С.В. Проблема оценки навигационной ситуации в море / С.В. Смоленцев // Вестник ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. – 2015. – № 6(34). – С. 23-28.
5. Пятаков Э.Н. Неопределенности в трактовке МППСС-72 при опасном сближении судов и выборе маневра расхождения / Э.Н. Пятаков // Судовождение. – 2013. – № 23. – С. 122-129.
6. Вагущенко А.А. Изобразительная модель ситуации для выбора момента изменения курса для расхождения с несколькими судами / А. А. Вагущенко // Судовождение. – 2015. – № 25. – С. 14-20.
7. Гриняк В.М. Обзор методов обеспечения безопасности движения морских судов / В.М. Гриняк // Вестник ВГУЭиС. – 2014. – № 3(26). – С. 27-47.
8. Седова Н.А. Нечеткая продукционная модель первичной оценки опасности столкновения судов / Н.А. Седова // Мир транспорта. – 2015. – № 13(2). – С. 200-206.
9. Мальцев А.С. Маневрирование судов при расхождении / А.С. Мальцев. – Одесса: Морской тренажерный центр, 2005. – 208 с.
10. Вагущенко Л.Л. Системы автоматического управления движением судна / Л.Л. Вагущенко, Н.Н. Цымбал. – Одесса: Феникс, 2007. – 328 с.
11. Теоретический курс подготовки капитанов, старших помощников капитана и вахтенных помощников капитана. Ч 1. Судовождение [руководство]. – Клайпеда: МТЦ Новиконтас, 2005. – 320 с.
12. Вагущенко Л.Л. Судовые навигационно-информационные системы [Текст] / Л.Л. Вагущенко. – Одесса: Феникс, 2004. – 302 с.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Єлєазаров О. П. Синтез методу оцінки ступеня небезпеки ситуацій під час руху судна / О.П. Єлєазаров, І.П. Масік  // Системи обробки інформації. – 2019. – № 2(157). – С. 140-145. https://doi.org/10.30748/soi.2019.157.20.

Whoops, looks like something went wrong.