1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(157)'2019
  5. Метод формалізації знань про оцінку обстановки судноводієм при виникненні небезпечної ситуації зближення (зіткнення)

Метод формалізації знань про оцінку обстановки судноводієм при виникненні небезпечної ситуації зближення (зіткнення)

О.М. Тимощук
Системи обробки інформації. — 2019. — № 2(157). – С. 154-160.
УДК 629.5.072.1
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті розглядається розроблений метод формалізації знань щодо процесу оцінки обстановки судноводієм при виникненні небезпечної ситуації зближення (зіткнення) судів. За статистикою аварії на воді через зіткнення суден один з одним або з іншими навігаційними об'єктами є одними з головних. У свою чергу інтенсивність судноплавства по водних артеріях світового океану з кожним роком зростає. У даній ситуації зростають вимоги до безпеки при виконанні плавання особливо в акваторіях зі складними (стисненими) умовами. Отже, при ухваленні рішення судноводію необхідно оцінювати великий обсяг інформації. А оскільки велика частина вхідних даних доступна у вигляді інтервально-оціночних і лінгвістичних значень, а також відсутність у вхідних і вихідних даних властивості статичної стійкості обумовлює умови невизначеності. Тому для підвищення оперативності та обґрунтованості прийняття рішень при виникненні небезпечних ситуацій необхідно розробляти нові підходи для розробки автоматизованих систем управління судном. Оскільки оцінка обстановки є одним з перших етапів в процесі прийняття рішення, то якісне розпізнавання ситуації дозволяє виробляти рішення, яке максимально ефективно забезпечить безпечний рух суден водними маршрутами. Таким чином, для забезпечення вироблення рішень для маневру і розходження суден при їх зближенні, необхідно завчасно розпізнати небезпечну ситуацію. Розроблений метод дозволяє на основі отриманої інформації від різних джерел узагальнювати її і оцінювати ситуацію на основі керівних документів та і особистого досвіду експертів. Використання теорії нечітких множин і нечіткої логіки, а також комбінованих моделей знань для формалізації процесу розпізнавання ситуації дозволяє оперативно і обґрунтовано оцінювати небезпечну ситуацію зближення (зіткнення суден).


Ключові слова: судноводіння, небезпечне зближення, нечіткі множини, зіткнення суден, прийняття рішень, оцінка обстановки

Список літератури

1. Вагущенко Л.Л. Поддержка решений по расхождению с судами / Л.Л. Вагущенко. – Одесса: Феникс, 2010. – 229 с.
2. Обертюр К.Л. Повышение безопасности эксплуатации судов методами управления событиями: дис. ... канд. техн. наук 05.22.20 / Обертюр Константин Леонидович. – Одесса, 2015. – 223 с.
3. Бужбецкий Р.Ю. Совершенствование методов предупреждения столкновения судов с учетом особенностей их взаимодействия: дис. ... канд. техн. наук: 05.22.13 / Бужбецкий Ростислав Юрьевич. – Одесса, 2016. – 223 с.
4. Булгаков А.Ю. Разработка метода выбора стратегии расхождения судов с использованием областей опасных курсов: дис. ... канд. техн. наук: 05.22.13 / Булгаков Александр Юрьевич. – Одесса, 2016. – 256 с.
5. Бурмака А.И. Разработка метода выбора стратегии расхождения в ситуации чрезвычайного сближения судов: дис. ... канд. техн. наук: 05.22.13 / Бурмака Алексей Игоревич. – Одесса, 2016. – 246 с.
6. Гриняк В.М. Разработка математических моделей обеспечения безопасности коллективного движения морских судов: дис. ... д-ра техн. наук: 05.13.18 / Гриняк Виктор Михайлович. – Владивосток, 2016. – 297 с.
7. Астреин В.В. Методология анализа и синтеза сложных активных технических систем и ее реализация в системе безопасности судовождения: дис. ... д-ра техн. наук: 05.13.01 / Астреин Вадим Викторович. – Краснодар, 2017. – 311 с.
8. Мальцев А.С. Маневрирование судов при расхождении / А.С. Мальцев. – Одесса: Морской тренажерный центр, 2005. – 208 с.
9. Шарлай Г.Н. МППСС-72 с комментариями [Текст] / Г.Н. Шарлай. – М.: МОРКНИГА, 2017. – 137 с.
10. Мухаметзянов И.З. Нечеткий логический вывод и нечеткий метод анализа иерархий в системах поддержки принятия решений: приложение к оценке надежности технических систем / И.З. Мухаметзянов // Кибернетика и программирование. – 2017. – № 2. – С. 59-77.
11. Яхъяева Г.Э. Основы теории нечетких множеств / Г.Э. Яхъяева. – М.: ИНТУИТ, 2016. – 187 с.
12. Вагущенко Л.Л. Системы автоматического управления движением судна / Л.Л. Вагущенко, Н.Н. Цымбал. – Одесса: Феникс, 2007. – 328 с.
13. Теоретический курс подготовки капитанов, старших помощников капитана и вахтенных помощников капитана. Ч 1. Судовождение. – Клайпеда: МТЦ Новиконтас, 2005. – 320 с.
14. Вагущенко Л.Л. Судовые навигационно-информационные системы [Текст] / Л.Л. Вагущенко. – Одесса: Феникс, 2004. – 302 с.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Тимощук О. М. Метод формалізації знань про оцінку обстановки судноводієм при виникненні небезпечної ситуації зближення (зіткнення) / О.М. Тимощук  // Системи обробки інформації. – 2019. – № 2(157). – С. 154-160. https://doi.org/10.30748/soi.2019.157.22.

Whoops, looks like something went wrong.