1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(60)'2019
  5. Обґрунтування показника оцінювання варіантів розподілу сил і засобів за напрямками у смузі оборони

Обґрунтування показника оцінювання варіантів розподілу сил і засобів за напрямками у смузі оборони

А.В. Голованов, С.П. Скородід
УДК 355.432.2
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті обґрунтовано показник оцінювання варіантів раціонального розподілу сил і засобів своїх військ за напрямками у смузі оборони оперативно-тактичного угруповання військ, наведено деякі міркування щодо його змісту, розрахунку значення показника та подальшого використання в інтересах оцінювання варіантів способу ведення оборонної операції. Як показник оцінювання варіантів розподілу сил і засобів за напрямками у смузі оборони оперативно-тактичного угруповання військ обрано ймовірність утримання всієї смуги оборони або утримання смуги оборони на напрямку зосередження основних зусиль. Величина показника залежить від успішності ведення оборони на напрямку зосередження основних зусиль та іншому напрямку. Ймовірність успішності утримання смуги оборони на кожному із визначених напрямків може бути визначена через початкове якісне співвідношення сил і засобів сторін та коефіцієнт ступеня фортифікаційного обладнання смуги оборони на цьому напрямку.


Ключові слова: спосіб ведення оборонної операції, напрямок зосередження основних зусиль, інший на-прямок, угруповання військ, ймовірність успіху, показник оцінювання

Список літератури

1.Російсько-український військовий конфлікт 2014 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://uk.wikipedia.org/wiki/Російсько український військовий _конфлікт_2014_року/ (дата звернення: 04.03.2019 р.)
2.Аналіз бойових дій в районі Іловайська після вторгнення російських військ 24-29 серпня 2014 року. [Електро-нний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mil.gov.ua/news/2015/10/19/analiz-illovausk--14354/ (дата звернення: 04.03.2019 р.)
3.Аналіз бойових дій на сході України в ході зимової кампанії 2014–2015 років. [Електронний ресурс]. – Режимдоступу: http://www.mil.gov.ua/news/2015/12/23/analiz-bojovih-dij-na-shodi-ukraini-v-hodi-zimovoi-kampanii-2014%E2% 80%932015-rokiv--16785/(дата звернення: 04.03.2019 р.)
4.Методичний підхід до обґрунтування параметрів обрису Збройних Сил / О.М. Загорка, А.А. Корецький,А.К. Павліковський, І.О. Загорка // Зб. наук. праць ЦВСД НУОУ ім. І. Черняховського. – 2018. – Вип. 1(5). – С. 19-27.
5.Можаровський В.М. Основні положення методики визначення варіанта (способу) бойових дій та складу угрупо-вання військ (сил) для відбиття агресії / В.М. Можаровський, О.М. Загорка // Наука і оборона. – 2011. – Вип. 1. – С. 3-6.
6.Щербаков Е.С. Распределение войск по направлениям в условиях неопределенности в оценке сил противника /Е.С. Щербаков // Военная мысль. – 1987. – Вип. 10. – С. 58-63.
7.Бегларян С.Г. К оценке соотношения сил / С.Г. Бегларян., В.Н. Зимин // Военная мысль. – 1991. – Вип. 5. – С. 45-51.
8.Тараканов К.В. Математика и вооруженная борьба / К.В. Тараканов. – М.: Воениздат, 1974. – 239 с.
9.Абчук В.А. Справочник по исследованию операций / В.А. Абчук, Ф.А. Матвейчук, Л.П. Томашевский: под общ.ред. Ф.А. Матвейчука. – М.: Воениздат, 1979. – 368 с.
10.Словник української мови. – К., 1979. – Т. 10. – 493 с.
11.Шарій В.І. Маневрова оборона: історія розвитку, проблеми та погляди сьогодення / В.І. Шарій // Наука і оборо-на. – 1998. – Вип. 2. – С. 26-32.
12.Голованов А.В. Залежність успіху в бою (операції) від початкового співвідношення сил і засобів сторін та сту-пеня фортифікаційного обладнання смуги оборони [Електронний ресурс] / А.В. Голованов, С.П. Скородід // Social development & Security. – 2018. – Вип. 3(5). – С. 14-25. – Режим доступу: https:// paperssds.eu/index.php/JSPSDS/article/view/43/40(дата звернення:11.03.2019 р.)

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Голованов А.В., Скородід С.П. Обґрунтування показника оцінювання варіантів розподілу сил і засобів за напрямками у смузі оборони. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2019. № 2(60). С. 16-21. https://doi.org/10.30748/zhups.2019.60.02.